32531- OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 31-01-2024 tot en met 29-02-2024 - Constant Permekelaan 34 - het bouwen van een nieuwbouw, 4 koppelwoningen en 4 tuinbergingenOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door WESTHOEKVILLAS (Serpieters Geert)

De aanvraag heeft betrekking op het adres Constant Permekelaan 34 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie C nrs. 0165 K 5, 0165 Y 3, 0165 H 5.

Kort omschreven gaat de aanvraag over het bouwen van een nieuwbouw, 4 koppelwoningen en 4 tuinbergingen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023158803 ligt van 31-01-2024 tot en met 29-02-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket