32516 - OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 24-01-2024 tot en met 22-02-2024 - Zomerweg 14 - bouwen regenwater opslagput, bouwen berging in vervanging, kappen bomenOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Getiva (Walcarius Stijn en Timmerman Geert)

De aanvraag heeft betrekking op het adres Zomerweg 14 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie C nrs. 0232 D, 0222 Z, 0232 C.

Kort omschreven gaat de aanvraag over bouwen regenwater opslagput, bouwen berging in vervanging, kappen bomen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023171698 ligt van 24-01-2024 tot en met 22-02-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket