32384 - PUBLICATIEDATUM 04/12/2023 - SCHEPENCOLLEGE 27 NOVEMBER 2023 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN & HET VAST BUREAUVia volgende link is het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen & het vast bureau te raadplegen:
Huishoudelijk reglement