32243 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 – Gemeentelijke reglementen - dienst lokale economie - dag van de ondernemer 2023 - ondernemend Jabbeke 4 awards - wedstrijdreglementOp 14 augustus 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van de dag van de ondernemer 2023 – Jabbeke 4 awards en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring.

Voorstel wedstrijdreglement:

Artikel 1: Doelstelling
Naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer op vrijdag 17 november 2023 wil het gemeentebestuur van Jabbeke samen met hun Raad lokale economie lokale ondernemers in de kijker zetten.

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Ondernemend Jabbeke 4 awards’. De wedstrijd wordt georganiseerd door het gemeentebestuur Jabbeke, met adres te Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke.

Artikel 2: Voorwaarden van deelname
Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan personen die voldoen aan volgende voorwaarden:
- Ondernemingen en/of ondernemers waarvan de activiteit gevestigd is in Jabbeke;
- Er moet voldaan worden aan de opgestelde voorwaarden per award-categorie waarin een onderneming of ondernemer kan vallen (zie Artikel 6);
- Derden kunnen een kandidatuur naar voor schuiven waarbij de onderneming en/of ondernemer hun is opgevallen mits goedkeuring om hun persoonsgegevens te delen;
- Gemeente Jabbeke en haar vzw’s komen niet in aanmerking voor een award;
- Indienen van kandidaturen verloopt volgens de indienprocedure (zie Artikel 3);
- Indien een onderneming en/of ondernemer in meerdere categorieën ingeschreven is, zal de jury beslissen in welke categorie ze weerhouden worden;
- De jury behoudt de vrijheid om een genomineerde in een andere categorie onder te brengen;
- De finalist moet aanwezig kunnen zijn op de jurering op 10 oktober 2023 en op de awarduitreiking op vrijdag 17 november 2023 of zich laten vertegenwoordigen;

Artikel 3: Verloop
- De kandidaturen kunnen t.e.m. zondag 24 september 2023 23u59 ingediend worden;
- De kandidatuur wordt digitaal ingediend, met volledig ingevuld inschrijvingsformulier, bij de gemeente via gemeentehuis@jabbeke.be met de vermelding van:
- Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
- Naam van onderneming
- Kleine motivatie met verwijzing naar één van de vier categorieën;
- Na de indiendatum selecteert de werkgroep per categorie een maximum van vijf finalisten (preselectie). Deze maximum vijf finalisten worden vervolgens uitgenodigd op 10 oktober 2023 voor een korte presentatie aan de professionele jury die vervolgens per categorie een winnaar selecteert;
- Er wordt een persmoment voorzien voor alle genomineerden;
- De prijsuitreiking is voorzien op vrijdagavond 17 november 2023.

Artikel 4: Selectie van winnaars
De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van vooropgestelde voorwaarden in Artikel 2.

De jury bestaat uit vier externe personen uit verschillende sectoren. De jury wordt gemodereerd door de voorzitter van de Raad lokale economie, hij heeft geen stemrecht.

Samenstelling van de jury:
- Kathleen Verhelst (Verhelst Bouwmaterialen & Logistics, Federaal parlementslid Open Vld)
- Peter Brysse (nationale voorzitter Unizo)
- Agnes Souvagie (Co-Pilot – Founder – Vela Group)
- Maria Mortier (Owner – Automobilia)
- Patrick Blomme (voorzitter Raad lokale economie, niet stemgerechtigd)

De werkgroep selecteert per categorie, voorafgaand aan selectieprocedure, maximum vijf finalisten.

Artikel 5: Prijs bij award
Naar aanleiding van Dag van de Ondernemer zullen vier awards uit verschillende categorieën worden uitgereikt aan de winnaars.

De prijs bestaat uit een op maat gemaakte publiciteitsvideo, een unieke trofee als award aanvullend met een geschenkpakket Jabbeekse bieren.

De prijs die gewonnen wordt is gebonden aan de onderneming en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of plaats en het toegangsrecht beperken in de tijd.

De organisatie van dit event is onder geen beding verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaars tegen 1 december 2023 vervalt de kandidaat zijn recht op de prijs.

Artikel 6: Categorieën awards
Starter van het jaar
- Duidelijk afgebakende activiteit of bedrijvigheid vanaf 1 september 2020;
- Minimumleeftijd van de ondernemer is 18 jaar;
- Criteria: creativiteit, ondernemerszin, assortiment, vooruitzichten in de toekomst,…
- De werkgroep selecteert uit alle kandidaten maximum vijf finalisten, de professionele jury kiest één winnaar.

Stielman van het jaar
- Een (ambachtelijke) stielman of stielvrouw is iemand die zich bekwaamd heeft in één of slechts enkele activiteiten binnen zijn of haar vakgebied;
- Criteria: creativiteit, originaliteit, passie,…
- De werkgroep selecteert uit alle kandidaten maximum vijf finalisten, de professionele jury kiest één winnaar.

Handelszaak van het jaar
- Duidelijk afgebakende activiteit of bedrijvigheid voor 1 september 2020;
- Criteria: B2C, prijs-kwaliteit, toegankelijkheid, creativiteit, ondernemerszin, specialiteiten,…
- De werkgroep selecteert uit alle kandidaten maximum vijf finalisten, de professionele jury kiest één winnaar.

Ondernemer van het jaar
- Duidelijk afgebakende activiteit of bedrijvigheid voor 1 september 2020;
- Criteria: groei op basis van omzet, bijdrage aan imago van ondernemerschap, recent uitgevoerde of gerealiseerde plannen, wat maakt het bedrijf bijzonder,…
- De werkgroep selecteert uit alle kandidaten maximum vijf finalisten, de professionele jury kiest één winnaar.

Artikel 7: Publicatie
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade.
Kandidaten gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een award winnen, zij met foto, naam en adresgegevens zullen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur Jabbeke en in de geschreven pers, of welke aard dan ook.

Artikel 8: Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Artikel 9: Privacy
In uitvoering tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de gemeentelijke awards. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens.

Artikel 10: Contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij het gemeentebestuur via volgende kanalen:
• Adres: Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke t.a.v. college van burgemeester en schepenen
• E-mail: gemeentehuis@jabbeke.be
• Telefonisch: 050 81 02 11

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt het wedstrijdreglement zoals voorgelegd goed.