NIEUWE VERKEERSINRICHTING IN DE SCHOOLOMGEVING KAPELLESTRAATHet gemeentebestuur beslist in overleg met de school en politie over een nieuwe inrichting van de Kapellestraat en Koffiestraat. De aangepaste inrichting is vanaf heden van kracht.

Het plan van de verkeersinrichting vind je onderaan deze pagina.

INRICHTING VAN DE KAPELLESTRAAT

De Kapellestraat is momenteel een tweerichtingsstraat. Met de nieuwe inrichting zal dit veranderen naar een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer. De richting zal lopen van de Gistelsteenweg richting de Dorpsstraat. Het eenrichtingsverkeer is van toepassing tussen Kapellestraat 5A en het kruispunt met de Koffiestraat:

  • Het deel van de Kapellestraat tussen de Dorpsstraat en Koffiestraat blijft tweerichtingsverkeer. Op deze manier kan je het postkantoor en de supermarkten nog bereiken vanuit de Dorpsstraat.
  • Het deel van de Kapellestraat tussen de Gistelsteenweg en Kapellestraat 5A blijft tweerichtingsverkeer.

De Kapellestraat blijft een fietsstraat. In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Dat geldt voor alle weggebruikers, ook voor de fietsers zelf dus. In een fietszone mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.

De parkeervakken tegenover de school worden schuin ingericht ten opzichte van de rijbaan. Deze maatregel minimaliseert het manoeuvreren en verhoogt de zichtbaarheid.

INRICHTING VAN DE KOFFIESTRAAT

De Koffiestraat is momenteel een tweerichtingsstraat. Met de nieuwe inrichting zal dit veranderen naar een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer. De richting zal lopen van de Kapellestraat richting de Gistelsteenweg. De Koffiestraat blijft ook een fietsstraat.

Gezien de smalle breedte van de Koffiestraat wordt de straat parkeervrij gemaakt. Het blijft wel toegestaan om te laden en lossen, zoals bijvoorbeeld boodschappen.

Bij het verlaten van de Koffiestraat wordt het verplicht rechts af te slaan op de Gistelsteenweg. Dit voor een vlotte doorstroom van het verkeer.


Deze nieuwe inrichting zorgt voor een vlotte en veilige circulatie van het schoolverkeer. Het zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers zich veilig in de schoolomgeving kunnen verplaatsen. De gemeente wil met deze inrichting tot de meest verkeersveilige oplossing komen voor de Kapellestraat.

Sensibilisering en handhaving lijkt noodzakelijk voor het slagen van deze aanpassingen. Er wordt dan ook een warme oproep gedaan aan alle inwoners en belanghebbenden om samen bij te dragen aan meer verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd.

VRAGEN OF REACTIES?

Heb je nog vragen? Of wil je graag een reactie delen? Dan kan dit:

  • Via e-mail aan gemeentehuis@jabbeke.be
  • Schriftelijk aan het Gemeentehuis, Dorpsstraat 3 – 8490 Jabbeke.Nieuws /