JABBEKE BREEKT UIT MET KLEINE INGREPEN VAN ONTHARDINGJabbeke breekt uit! Kleine ingrepen van ontharding zorgen voor meer ruimte voor natuur en minderwateroverlast.

Op maandag 21 augustus zal er zo’n 100 m² onthard worden in het centrum van Jabbeke. Er wordt 40 m² onthard op het marktplein in de Stationsstraat en 60 m² achter de bushalte in de Dorpsstraat.

In de ontharde zones plant de gemeente enkele mooie plantenborders met bijenvriendelijke beplanting. Hiermee maken we het centrum groener en nog aangenamer. De zitbanken op deze locatie worden verplaatst. De gemeente voorziet ook bijkomende fietsensteunen om de zachte mobiliteit (fietsen en wandelen) te stimuleren.

 WAAROM ONTHARDEN? 

Uit onderzoek blijkt dat het aandeel bebouwing en verharding de afgelopen 40 jaar alleen maar toenam. Deze bodembedekking leidt tot tal van negatieve gevolgen, zoals een toename van het overstromingsrisico en het versterken van droogtes.

De vele verharding in bebouwde gebieden helpt niet om de watervoorraden aan te vullen. Integendeel, het zorgt er net voor dat het regenwater wegstroomt via riolen en grachten en te weinig in de bodem dringt.

Voordelen van ontharding:

  • Grondwaterbalans verhogen
  • Vitaliteit van de bomen
  • Mooiere groene omgeving
  • Gezonde leefomgeving

Hieraan wil de gemeente ook meewerken door een beperkt aantal onnodige verharding te vervangen door een groene oase van planten.Nieuws /