32048 - publicatiedatum 10/07/2023 – FARYS OV - gecoördineerde statutenHet Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente.

Ingevolge de statutenwijziging, goedgekeurd door Buitengewone Algemene Vergadering in zitting van 16 december 2022 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 16 februari 2023, worden de nieuwe statuten van Farys ov hierbij ter kennis gegeven.

Gecoördineerde versie statuten Farys ov