31773 - POLITIEREGLEMENT - TRACTORWIJDING KLJ JABBEKEHet college van burgemeester en schepenen

In de gemeente Jabbeke wordt n.a.v. de tractorwijding op zondag 05/03/2023 een tijdelijk politiereglement ingevoerd.

Gelet op de vraag van KLJ Jabbeke en Lokale Politie Jabbeke.

Er moeten maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid en het verkeer op de openbare weg te verzekeren.

Van toepassing op dit besluit zijn de wet betreffende de politie van het wegverkeer, het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

Besluit:

Artikel 1:

Op vrijdag 24/02/2023 worden volgende infoborden met volgende tekst geplaatst:

Gewijzigde verkeerssituatie op zondag 05/03/2023 tussen 9u30 en 11u30

PARCOURS TRACTORWIJDING

Dit op beide toegangen wijk Monnikenveld

Artikel 2:

Op zondag 05/03/2023 van 8u tot 15u worden volgende parkeerzone's aangeduid door zoneborden E17 met symbool E9b. Samen met geel bord en symbool C3 met tractor.

- Vlamingveld net voorbij overloopparking VCJ

- fietspad Kroondreef –Vlamingveld (ingang Hugo Verrieststraat)

- fietspad Varsenareweg – Kroondreef (Klein Strand)

Artikel 3:

Op zondag 05/03/2023 van 8u tot 15u worden volgende parkeerplaatsen gereserveerd voor deelnemers tractorwijding.

- overloopparking Vrijetijdscentrum Jabbeke

- eerste gedeelte parking Bogaertstadion

- gedeelte parking Recreatiedomen Klein Strand

Dit parkeerverbod wordt aangeduid door verkeersborden E3 onderbord “Uitgezonderd deelnemers tractorwijding”.

Artikel 4:

Op zondag 05/03/2023 wordt vanaf 9u30 tot 11u30 in volgende straten of gedeelten van straten een éénrichtingverkeer ingevoerd aangeduid door de borden C1 en F19.

- Kroondreef vanaf Varsenareweg tot aan Legeweg verboden in de richting van de Varsenareweg

- De Legeweg vanaf Kroondreef tot aan Lettenburgstraat verboden in de richting van de Kroondreef

- Lettenburgstraat vanaf Legeweg tot aan Stationsstraat verboden in de richting van de Legeweg

- Weststraat vanaf Stationsstraat tot aan Torhoutweg verboden in de richting van de Stationsstraat

- De Torhoutweg vanaf de Weststraat tot aan de Schooiweg verboden in de richting van de Weststraat.

- De Schooiweg vanaf de Torhoutweg tot aan de Gemeneweidestraat verboden in de richting van de Torhoutweg

- De Gemeneweidestraat vanaf de Schooiweg tot aan de Ettelgemstraat verboden in de richting van Schooiweg

- De Ettelgemestraat vanaf de Gemeneweidestraat tot aan de Windmolenstraat verboden in de richting van de Gemeneweidestraat

- De Windmolenstraat vanaf de Ettelgemstraat tot aan Monnikenveld verboden in de richting van de Ettelgemstraat

- Monnikenveld vanaf de Windmolenstraat tot aan de Bitterstraat verboden in de richting van Windmolenstraat

- Leeuwerikstraat vanaf Bitterstraat tot aan Caverstraat verboden in richting van Bitterstraat

- De Caverstraat vanaf Leeuwerikstraat tot aan Dorpsstraat vorboden in de richting van de LeeuwerikstraatVerboden linksaf te slaan aangeduid door het bord C31a.

- in de Legeweg uit richting Brugge naar Kroondreef

- in Elfhoekstraat naar de Legeweg

- in komende vanuit Stationsstraat Noord naar Lettenburgstraat

- in Vinkenstraat naar de Wesstraat

- in Flaminckapark naar Weststraat

- in de koestraat naar Weststraat

- van de Gemeneweidestraat Noord naar de Schooiweg

- in de Windmolenstraat naar Ettelgemstraat

- in ketelweg naar het Monnikenveld

- in Tempelierstraat naar het Monnikenveld

- in Paardenmarkt naar het Monnikenveld

- in Halvemaanstraat naar het Monnikenveld

- in Bitterstraat naar het Monnikenveld

- in Zwanestraat naar de CaverstraatVerboden Rechtsaf te slaan aangeduid door de borden C 31b.

- in Graaf De Renesselaan naar de Kroondreef

- in Van Laerebekelaan naar de Kroondreef

- in de Caverstraat naar de Weststraat

- in de Bitterstraat naar Weststraat

- in de Zangvogelstraat naar Weststraat

- in de Windmolenstraat naar Weststraat

- in de Torhoutweg naar de Weststraat

- in Windmolenstraat komende vanuit Monikkenveld.

- in de Ettelgemstraat komend vanuit TempelierstraatVerplicht te volgen richting aangeduid door het bord D1

- Torhoutweg Noord richting Schooiweg

- Brielweg naar Bitterstraat

- Bitterstraat noord naar Leeuwerikstraat

Artikel 4:

Dit reglement zal worden bekendgemaakt door personen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens.

Artikel 5:

Inbreuken op deze bepalingen zullen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden.

Artikel 6.

Een afschrift van onderhavige politieverordening zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie, de heer Procureur des Konings, de lokale politie en organisator van de tractorwijding.

Aanvullende documenten:Plan tractorwijding