VACATURE ONTHAALOUDER



Als onthaalouder vang je kinderen op (maximaal 8 kinderen gelijktijdig) in je eigen woning. Je doet dit uiteraard in samenwerking met alle ouders. Veiligheid, zekerheid en geborgenheid zijn essentieel zodat de kinderen zich goed voelen in jouw opvang. De job als onthaalouder kent veel variatie en je kan eigen keuzes maken. Je bedenkt zelf spelactiviteiten en ook je dagplanning is vrij te kiezen. Belangrijk is een goed evenwicht tussen spelmomenten, verzorgingsmomenten, rustmomenten en eetmomenten.

Als onthaalouder:

 • Heb je een positieve houding ten aanzien van ouders, kinderen en collega-onthaalouders.
 • Observeer je het gedrag van de kinderen, zowel individueel en in groep.
 • Kan je reflecteren en stem je je handelen hierop af.
 • Stimuleer je de ontwikkeling van elk kind (rekening houdend met talenten en behoeften).
 • Ondersteun je kinderen bij alle activiteiten;
 • Kan je grenzen stellen en herken je de sociaal-emotionele noden van kinderen;
 • Zorg je voor een veilige, hygiënische en gezonde speelomgeving;
 • Werk je samen met ouders en erken je hen als eerste opvoeder;
 • Draag je bij tot het verbeteren van de kinderopvang;
 • Begeleid je ieder kind bij hun aankomst -en afhaalmoment;
 • Bereid je baby -en peutermaaltijden en begeleid je eetmomenten;
 • Organiseer je activiteiten (zowel rust -als beweegactiviteiten);

Voorwaarden:

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je spreekt vloeiend Nederlands.
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen.
 • Diplomavereisten: www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-max18plaatsen.pdf
 • Je bent bereid om vóór de opstart de volgende attesten te behalen: Attest van de module ‘De Kinderopvang en ik’ (20u of 40u, afhankelijk van de vooropleiding) of attest van de module 'Werken in de kinderopvang' (20u) - inclusief attest levensreddend handelen bij kinderen
 • Wanneer je geen diploma hebt, kan je toch starten als onthaalouder. Je moet wel bereid zijn om een kwalificatie te behalen.
 • Je woning is geschikt voor de opvang van kinderen.

Wij bieden:

 • Een job met veel waardering en werkplezier.
 • Een samenwerkingsovereenkomst met de dienst Onthaalgezinnen Jabbeke in het sociaal statuut voor onthaalouders (= geen werknemersovereenkomst of zelfstandige activiteit).
 • Een maandelijkse niet-belastbare onkostenvergoeding met opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen. Je ontvangt een vervangingsinkomen bij ziekte, moederschapsrust , invaliditeit en arbeidsongeval. Wanneer kinderen buiten je wil om niet komen naar de opvang ontvang je mogelijks een vergoeding van de RVA.
 • Ondersteuning door de dienst voor onthaalgezinnen (administratief: facturatie, uitbetaling vergoedingen, inschrijven kinderen…)
 • Een verzekering voor jezelf en de kinderen.
 • Je krijgt de kans om opleidingen en vormingen te volgen.

Meer informatie?

Contacteer dienstverantwoordelijke Wim Depelchin: 050/810187 of onthaalouders@jabbeke.be