30842 - publicatiedatum 10/11/2021 - GEMEENTERAAD 8 NOVEMBER 2021 - Reglementen - leefmilieu - aanbod bijenvriendelijke bomen in het kader van de vergroening van de gemeente - subsidiereglementDe gemeenteraad,

Er is de voorgenomen beleidsintentie om in een periode van 10 jaar voor elke inwoner een boom aan te planten. De plantacties zullen gebeuren op initiatief van de gemeente zoals aanplanten van geboortebomen, laanbomen en bosplantacties.

Daarnaast zal in samenwerking met andere partners meegewerkt worden aan andere boomplantacties verspreid op het grondgebied van Jabbeke. Dergelijke acties kunnen zowel op openbaar als op privaat domein plaatsvinden, waarbij de gemeente zelf initiator is of medewerking kan verlenen.

Er is het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) met het samenwerkingsproject ‘Kruisbestuivers’ dat loopt van november 2019 tot juni 2022 en waarvan de gemeente Jabbeke actief deel uitmaakt in samenwerking met Regionaal Landschap Houtland en Polders.

Het doel van dit project is om regiobreed bijenvriendelijke acties te stroomlijnen via bijenactieplannen, kennis te delen en onderlinge samenwerking te versterken.

Het realiseren van bijenvriendelijke acties wordt als hefboom gezien om onderlinge samenwerking en ervaringsuitwisseling te bevorderen en de vergroening te stimuleren.

Er is het voorstel om bij dit groenproject de bevolking nauw te betrekken en de mogelijkheid te laten om een boom per woning gratis aan te bieden.

De aanplanting van bijenvriendelijke bomen kunnen perfect aansluiten bij het privatief groen en hebben een meerwaarde voor onze leefomgeving.

De keuze wordt geboden uit drie boomsoorten met elk hun typische eigenschappen die zowel streekeigen, bijenvriendelijk en beperkte omvang hebben.

Om een boom in de tuin aan te planten dienen volgende voorwaarden strikt nageleefd te worden:
- De boom moet op de wettelijke plantafstand van minstens twee meter van de perceelsgrens staan;
- De boom moet minstens zeven jaar blijven staan;
- Het planten zelf en de nazorg is volledig ten laste van de aanvrager;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT

Artikel 1:
Er is de principiële goedkeuring van de gemeenteraad om in het kader van beleidsdoelstelling ‘het vergroenen van de gemeente’ aanbod te doen aan de inwoners om één gratis bijenvriendelijke boom per gezin te schenken.

Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt opdragen om de organisatie en de uitwerking van deze actie te organiseren in het komende plantseizoen.

Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht kadert in de beleidsdoelstelling BD-4 - Actieplan AP-4 en wordt geraamd op 20.000 euro en zal voorzien worden in het budget 2022.