30249 - GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER DE DATO 10 FEBRUARI- 19uDe gemeenteraadscommissie Verkeer kent volgende agenda:

1 - Goedkeuring verslag vorige vergadering
2 - Melding - Bitterstraat - Huidige verkeerssituatie (526124).
3 - Mobiliteit en verkeersveiligheid - ikv aanleg Dorpsstraat - voorstel uitbreiding "zone 30" in meerdere straten te voorzien (529151).
4 - Melding - Bitterstraat - huidige verkeerssituatie - aanvullingen bij de geplande verkeerstellingen (529632)
5 - Openbaar domein - Hoge Akker - voorzien van een 'Victor' aan de ingang van de wijk (530279)
6 - Mobiliteit en verkeersveiligheid - melding - Kapellestraat - diverse mobiliteitsproblemen - voorstel eenrichtingsverkeer ( 532110).
7 - Melding - Dwarsstraat/Kroondreef/kruispunt Constant Permekelaan - kennisgeving mobiliteitsklachten/voorstel tot oplossingen (515114)
8 - Melding - verkeersveiligheid - Schoolstraat Varsenare - verzoek plaatsen verlichting ter hoogte van het zebrapad (531059)
9 - Melding - verkeersveiligheid - VBS De Klimtoren - verkeerssituatie tijdens schooltijd (531079)

Verdere informatie over de gemeenteraadscommissie Verkeer, de samenstelling, agenda en verslagen kan gevonden worden via Bestuur > Adviesraden > Gemeenteraadscommissie Verkeer.