30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Intergemeentelijke samenwerking - veiligheid - bekrachtiging protocolakkoord - vaststelling zonaal GAS-reglementDoor de gemeenteraad werd op 1 februari goedkeuring gegeven aan het algemene GAS-reglement voor de politiezone Kouter en voor het protocolakkoord met de procureur des Konings van West-Vlaanderen. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.


zonaal GAS-reglement