30122 - publicatiedatum 15 december 2020 - POLITIEBESLUIT VAN 14 DECEMBER 2020 VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE PLICHT TOT HET DRAGEN EN HET BIJ ZICH HEBBEN VAN EEN MONDNEUSMASKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDERENBesluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 14 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

BESLUIT GOUVERNEUR