29725 - Gemeenteraadscommissie Verkeer - 28 mei 2020 - agenda  1. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
  2. Mobiliteit en verkeer – verkeersveiligheid – Legeweg –onaangepaste snelheden – verzoek tot snelheidsbeperking (489563);
  3. Melding – plaatsing van 1 of 2 palen tussen of op de scheiding dreef Stroperspad en de dreef naar de visput – sluipweg (501357);
  4. Werkgroep Leefbaar Varsenare – verzoek extra Quick Wins – verslag 29-01-2020 (501534);
  5. Algemeen politiereglement wegverkeer – aanvraag permanent parkeerverbod – Bekegemstraat thv 2-4 belemmering in en uitrit garage en binnenkoer (501008);
  6. Melding – gevaarlijke verkeerssituatie residentie “Belle Fleur (voormalig café Germinal) in de Dorpsstraat (504618);
  7. Melding –gevaarlijke verkeersituatie – uitrit woningen Eernegemweg 10 en 12 te Snellegem (504024);
  8. Melding – hoek Gistelsteenweg – De Manlaan – verzoek bijkomende grasdallen (504024);
  9. Toegevoegd agendapunt – raadslid Marleen Vanden Broucke - bijeenkomsten van de verkeerscommissie: vraag om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad punt XII-Raadscommissies na te leven (509690).