29692 - 07/05/2020 - OCMW-RAAD 4 MEI 2020 - Reglementering - sociale dienst - financiële dienstverlening - tegemoetkoming in de medische kostenAan de OCMW Raad worden aanpassingen voorgesteld aan de reglementering “tegemoetkoming in de medische kosten” .

1. Wettelijke bepalingen m.b.t. de dienstverlening:
Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Het is de opdracht van het OCMW om dat recht te verzekeren en ervoor te zorgen dat iedereen de medische hulp krijgt die hij/zij nodig heeft.
- Artikel 1 van de Organieke wet van 8 juli 1976 :
De dienstverlening wordt verstrekt door het OCMW “om de cliënt in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”
- Artikel 57 § 1 van de Organieke wet van 8 juli 1976 :
Het OCMW verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp, die van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard kan zijn”

2. Omschrijving van de medische kosten:
- farmaceutische kosten
- hospitalisatiekosten
- ambulante medische kosten (consultaties bij huisartsen, specialisten, tandartsen, …)
- paramedische kosten (kinesitherapie, logopedie, diëtisten …)
- ziekenvervoer

3. Aanvraag en toekenning van de tegemoetkoming:
De aanvraag tussenkomst wordt ingediend door de hulpvrager via de intakeprocedure.
Naast het sociaal onderzoek wordt een financieel onderzoek gevoerd naar het maandelijks beschikbaar inkomen, d.w.z. na aftrek van de gebruikelijke (meer)maandelijkse uitgaven, en vóór verrekening van de schulden.

4. Voor de tegemoetkoming in de medische kosten worden onderstaande categorieën onderscheiden:
I. Tussenkomst in de medicatie of apotheekkosten
II. Tussenkomst doktersconsultaties
III. Andere ambulante medische en paramedische kosten: hieronder vallen de consultaties bij een geneesheer-specialist, tandartsen, psycholoog, tandarts, diëtist, kinesist, logopedist, osteopaten, chiropractors, acupuncturisten, enz.…
IV. Hospitalisatiekosten
V. Kosten dringend – en niet-dringend ziekenvervoer
VI. Andere medische kosten: bril, gehoorapparaat, steunzolen, medische hulpmiddelen, tandprothesen en implantaten, …
VII. Kosten gezinshulp

5, De regeling geldt voor de meerderjarige hulpvrager en zijn gezin die met hoge medische kosten kampen. Enkel de voorgeschreven en noodzakelijk medische kosten worden ten laste genomen en de tussenkomst bedraagt 100 % van het remgeld.

BESLUIT:

Enig artikel:
De nieuwe regeling tegemoetkoming medische kosten zoals hiervoor toegelicht en in bijlage integraal opgenomen, wordt toegepast voor prestaties vanaf 01.06.2020.