29488 - VERKEERSCOMMISSIE - 25 FEBRUARI 2020 - AGENDAPUNTEN1/ Goedkeuring verslag vorige vergadering.

2/ Mobiliteit en verkeer - verkeersveiligheid - melding - Eernegemweg - Bakkerij - gevaarlijke uitrit om parking bakkerij te verlaten - gearceerde parkeerstroken (495554)

3/ Mobiliteit en verkeer - Veiligheid aan school 't Boompje - te weinig parkeermogelijkheid voor de ouders van schoolgaande kinderen - mogelijke opties (496252)

4/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins - neerlegging van 20 voorstellen voor verbetering of aanpassing van - de weginfrastructuur. (497877)

5/ Verkeersveiligheid - alle wijken - zone 30 (498959)

6/ Verkeerscommissie - plaatsen van verkeerslicht in constant permekelaan en eventueel op meerdere plaatsen waar steeds te snel gereden wordt (492651)

7/ Mobiliteit - Doornstraat - doortocht N367 Gistelse Steenweg, Sint-Andries - kennisgeving startnota/collegebesluit Stad Brugge (499320)

8/ Mobiliteit - proefproject knip Doornstraat (Brugge) - kennisgeving herhaling voorstel (500443)

9/ Melding - Nieuwhovedreef - verkeersoverlast - overdreven snelheid (462636)

10/ Melding via Schepen Claudia Coudeville - werken Popstaelstraat, verkeer naarr en van nieuw woongebied (466814)

11/ Mobiliteit en verkeer - verkeersveiligheid - inventaris verkeersborden – webapplicatie (497575)

12/ Gemeenteraad 3 juni 2019 - toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - verkeersveiligheid Jabbeke - voorstel tot aankoop - digitale 'smiley-borden' - locaties schoolomgeving

13/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - neerlegging verslag derde bijeenkomst (18/12/2019) (500000)

14/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins –(3) aangepaste signalisatie schoolomgeving (497877)

15/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins – (6) aanpassing zebrapad Westernieuwweg (497877)

16/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins – (9) voorstellen bij aanleg van wegversmallingen of verkeersremmers (497877)

17/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins –(12) het testen van verkeersknippen in Groenwalle (497877)

18/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins – (18) het weren van zwaar verkeer in de schoolomgeving (497877)

19/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins –(19) het gebruik van wegneembare bloembakken in functie van - kermiskoers Oude Dorpsweg (497877)

20/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins – (XX) Het veralgemeend gebruik van grondreflectoren bij zebrapaden (497877)

21/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - Quick Wins - (2-4-5-10-13) Aanleg nieuwe zebrapaden ( 497877)

21/ Mobiliteit - verkeersveiligheid - Leefbaar Varsenare - neerlegging verslag dd 8/01/2020 (499039)

22/ Verkeerscommissie - data voor de verkeerscommissie 2020 - ( 495196)