Bestuur > Bestuur > Gemeenteraadscommissies

GEMEENTERAADS- EN DEONTOLOGISCHE COMMISSIES
GEMEENTERAADSCOMMISSIES


TECHNISCHE COMMISSIE GEMEENTERAAD
De technische commissie gemeenteraad komt elke donderdag voorafgaand aan de gemeenteraad om 19u samen.

GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER
De gemeenteraadscommissie verkeer is opgericht voor de bespreking en het onderzoek van alle materies die betrekking hebben op verkeer en verkeersveiligheid.

GEMEENTERAADSCOMMISSIE SUBSIDIES
Het toekennen van gemeentelijke subsidies aan instellingen en verenigingen vergt een bijzondere voorbereiding. De gemeenteraadscommissie subsidies behandelt voornamelijk de uitgebrachte adviezen van de respectievelijke adviesraden omtrent subsidies.

GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERNE ZAKEN
De gemeenteraadscommissie interne zaken waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente..

DEONTOLOGISCHE COMMISSIES


DEONTOLOGISCHE COMMISSIE GEMEENTERAAD

DOENTOLOGISCHE COMMISSIE OCMW-RAAD