IVBO - AFVALOPHALING INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MET IVBO 

Sinds 2020 wordt alle afhaling van restafval, groenafval, PMD en papier verzorgd door de intergemeentelijke samenwerking IVBO. De afvalkalender wordt jaarlijks gratis bedeeld per deelgemeente. Een bijkomende afvalkalender kan steeds bekomen worden bij de dienst onthaal in het gemeentehuis te Jabbeke en in het deelgemeentehuis te Varsenare of via deze url

 PROBLEMEN OF BIJKOMENDE INLICHTINGEN? 

Pathoekeweg 41
8000 Brugge