Wonen > Samenwerkingen > IVBO

IVBO - AFVALOPHALING
Sinds 2020 wordt alle afhaling van restafval, groenafval, PMD en papier verzorgd door de intergemeentelijke samenwerking IVBO.

De afvalkalender wordt jaarlijks gratis bedeeld per deelgemeente. Een bijkomende afvalkalender kan steeds bekomen worden bij de dienst onthaal in het gemeentehuis te Jabbeke en in het deelgemeentehuis te Varsenare of via deze url

Bij problemen of voor bijkomende inlichtingen:
IVBO
Pathoekeweg 41
8000 Brugge
gratis nummer: 0800 97 238
info@ivbo.be
https://www.ivbo.be