Wonen > Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen > Gemeentelijk Plannen

GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
Hier vindt u de geldige ruimtelijk uitvoeringsplannen. Het is mogelijk dat delen van het plangebied van deze ruimtelijk uitvoeringsplannen vervallen zijn door de inwerkingtreding van een recenter plan of verfijnd werden door een verkaveling. Daarom is het noodzakelijk dat voor een specifiek perceel steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister van de gemeente Jabbeke opgevraagd wordt bij de dienst Ruimtelijke Ordening, zo krijgt u correcte informatie over het geldende plan.


De plannen zijn hieronder consulteerbaar.

Bedrijventerrein Stationsstraat

Begraafplaats Aartrijksesteenweg

Bogaertstadion

Garage Degroote

Jabbeke Centrum Inbreiding

Lange Dreef - Beukendreef

Les Douglas

Licht en Liefde

Recreatiezone - gedeeltelijke herziening

Recreatiezone Klein Strand II

Woonkorrel Elfhoek

Woonkorrel Gistelsteenweg

Zonevreemde Recazaken