Wonen > Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen > Gemeentelijke Plannen

GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
Hier vindt u de geldige ruimtelijk uitvoeringsplannen. Het is mogelijk dat delen van het plangebied van deze ruimtelijk uitvoeringsplannen vervallen zijn door de inwerkingtreding van een recenter plan of verfijnd werden door een verkaveling. Daarom is het noodzakelijk dat voor een specifiek perceel steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister van de gemeente Jabbeke opgevraagd wordt bij de dienst Ruimtelijke Ordening, zo krijgt u correcte informatie over het geldende plan.