Vrije tijd > Organiseren > Activiteitenagenda en banners

Activiteitenformulier - activiteitenagenda - banners
ACTIVITEITENAGENDA


De ActiviteitenAgenda is een maandelijkse publicatie waarin alle activiteiten kunnen worden gepubliceerd tussen de eerste en de laatste dag van de publicatiemaand. Het gemeentebestuur zorgt voor een huis-aan-huisbedeling tegen het einde van de maand voorafgaand aan de publicatiemaand.

Organisatoren maken verplicht gebruik van het online activiteitenformulier onder 'Mijn Jabbeke'. Om het activiteitenformulier voor de inwoner te vergemakkelijken, wordt immers geprobeerd op de meest evidente manier de ingave van de activiteit aan te reiken. Kies voor ‘Mijn Jabbeke’ rechtsboven op de website, daarna aanmelden met beveiligingscode (met rijksregisternummer). Indien u vervolgens naar onderen scrollt, kunt u een activiteit ingeven. Als een activiteit correct werd ingegeven, krijgt u een bevestigingsmail.

De ActiviteitenAgenda wordt telkens afgesloten om 17u30 op de vooravond van de 10de van de maand voorafgaandelijk aan de publicatiemaand. Indien de 10de van de maand op een zaterdag, zondag of maandag valt, wordt de ActiviteitenAgenda afgesloten op de voorafgaande vrijdagavond. Elke activiteit die na voornoemd tijdstip wordt ingegeven, wordt evenwel opgenomen op de gemeentelijke website.

De ActiviteitenAgendaredactie beslist over de opname van activiteiten in de ActiviteitenAgenda en over de inlassing van eventuele extra ruimte. Er worden in de ActiviteitenAgenda enkel activiteiten geplaatst die betrekking hebben op de publicatiemaand, tenzij de beschikbare ruimte in de ActiviteitenAgenda aanvullende publicaties toelaat.

De activiteiten die worden gepubliceerd in de ActiviteitenAgenda moeten worden ingericht op het grondgebied Jabbeke of worden ingericht door een Jabbeekse vereniging, moeten toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden en mogen geen commercieel karakter hebben. Inkomgelden, tombolaprijzen en dergelijke, worden niet gepubliceerd. Lessenreeksen of activiteiten die op een vast tijdstip terugkeren, worden enkel vermeld bij aanvang van de reeks. Enkel sportwedstrijden van de eerste ploegen die plaatsvinden op het grondgebied Jabbeke kunnen worden gepubliceerd.

Activiteiten die worden ingericht of worden ondersteund door de lokale overheid krijgen voorrang in de publicatie.

Tegen de beslissingen van de ActiviteitenAgendaredactie is beroep mogelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen.

BANNERS


De gemeente Jabbeke wil mensen, particulier of in verenigingenverband, stimuleren activiteiten te organiseren. Daartoe bieden wij banners aan om je activiteit te promoten. Een aanvraag kan je richten naar jeugddienst@jabbeke.be.

Vergeet bij de aanvraag volgende zaken niet te vermelden:
  • contactgegevens van de organisator
  • infogegevens voor het publiek
  • datum en tijdstip van de activiteit
  • naam van de activiteit
  • korte omschrijving van de activiteit
  • plaats van de activiteit
  • eventuele website van de organisator

De verwerking van de aanvraag kan twee weken duren. Vijf weken vóór de activiteit aanvragen is een minimum. Net zoals bij de ActiviteitenAgenda komen enkel activiteiten ingericht op het grondgebied Jabbeke of ingericht door een Jabbeekse vereniging die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. De activiteit mag geen commercieel karakter hebben

Er kan steeds een voorontwerp worden ingediend. Hierbij is het belangrijk steeds alle inbegrepen grafische elementen afzonderlijk door te sturen. Het defenitieve ontwerp en lay-out blijft evenwel voorbehouden voor de gemeentelijke dienst.