Vrije tijd > Cultuur > Cultuurraad Jabbeke

Cultuurraad
Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. De aanwezige informatie kan nog wijzigen. Dank voor uw begrip.


ALGEMENE INFORMATIE


Elke gemeente wordt door de Vlaamse overheid gestimuleerd tot de oprichting van een adviesraad voor cultuur. Jabbeke kiest voor deze vorm van advies omdat het bestuur de mening is toegedaan dat inspraak en participatie belangrijke uitgangspunten zijn in het Jabbeeks cultuurbeleid.

De cultuurraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen die cultureel actief zijn op het grondgebied en aangevuld met cultuurdeskundigen. Politieke afgevaardigden zijn, in tegenstelling tot het beheersorgaan van de openbare bibliotheek, niet toegelaten in de cultuurraad. De taken van de cultuurraad bestaan uit het advi-seren inzake taal, schone kunsten, cultuurpatrimonium, permanente opvoeding en culturele animatie, vrijetijdsbesteding en toerisme. Een heel brede waaier, dus. Zo wordt bijvoorbeeld voor de toekenning van een nieuwe straatnaam, systematisch om advies gevraagd aan de cultuurraad.

De cultuurraad kan ook eigen initiatieven ontwikkelen. Tijdens de vorige legislatuur werden o.a. volgende eigen projecten gerealiseerd: Poëzie in de tuin, Kleur in Stalhille, Openmonumentendag, Romain Maes jaar, enzovoort.

SAMENSTELLING CULTUURRAAD


De cultuurraad wordt voorgezeten door Marcel Desmedt

 • Vandermeersch Karl - ondervoorzitter
 • Deschacht Yvette - penningmeester
 • Baeye Luc - bestuurslid
 • De Brabander Roger - bestuurslid
 • D'hiet Norbert - bestuurslid
 • Gosset Jean-Marie - bestuurslid
 • Anthone Patrick
 • Buffel Marc
 • Buysse Riet
 • Catteeu Isabelle
 • Clarysse Roger
 • Covemaeker Liliane
 • Dedier Larissa
 • Degryse Christian
 • Deschacht Roger
 • Deschuytter Marc
 • Ingelbrecht Leen
 • Lanszweert Peter
 • Lapouter Marie-Thérèse
 • Maes Tine
 • Roels Lina
 • Santy Chris
 • Van Oudenhove Wim
 • Vanbossel Urbain
 • Vandekerckhove Kristof
 • Vandenbussche Georges
 • Vanmaele Marc
 • Vreven Jeannine

AGENDA EN VERSLAGEN


14/03/16

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Statuten (worden nog ingevoegd) - huishoudelijk reglement