reglementen ruimtelijke ordeningAlle actuele en correcte informatie omtrent de wetgeving, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven aangaande ruimtelijke ordening kun je makkelijk via de website www.ruimtelijkeordening.be raadplegen.