Omgeving > Stedenbouwkundige inlichtingen > Bouwen & verbouwen

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGENMet vragen over wat je wel en niet mag doen bij bouwen of verbouwen ga je naar de dienst Ruimtelijke Ordening. Je komt er te weten of je de geplande werken met een bouwvergunning moet uitvoeren of dat een melding volstaat of dat je kan genieten van een vrijstelling. Wie een complexer bouwproject plant en vooraf wil weten of het kans maakt om vergund te worden, kan een afspraak maken met de bevoegde ambtenaar van de dienst Ruimtelijke Ordening. Een voorbespreking zal de vergunningsprocedure vlotter doen verlopen.

 PROCEDURE 

Je komt naar de dienst Ruimtelijke Ordening of maakt een afspraak met een bevoegde ambtenaar van de dienst Ruimtelijke Ordening om een bouwproject te bespreken.

 MEEBRENGEN 

  • enkele foto's
  • plannen
  • een schets
  • documentatie