Leven > Kinderopvang > Onthaalouders

Dienst voor onthaalouders
dienst voor onthaalouders

Deze dienst richt zich naar ouders of toekomstige ouders die op zoek zijn naar dagopvang voor hun kinderen. Kinderen die nog niet naar de basisschool gaan kunnen tot ongeveer 3 jaar terecht bij de onthaalouder.

Een aantal van de aangesloten onthaalouders kiest ervoor om schoolgaande kinderen op te vangen. Deze opvang kan tot het einde van de basisschool, in afspraak met de onthaalouder. De onthaalouders verzorgen de opvang in hun eigen woning of in een woning die daarvoor goedgekeurd is. De dienst staat open voor de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

De dienst beschikt over onthaalouders en professionele medewerkers die de onthaalouders begeleiden met oog op het aanbieden van optimale ontplooiingskansen aan de kinderen. De dienst coördineert aanvragen en geeft adressen door van onthaalouders die vrije plaatsen beschikbaar hebben. Ouders betalen voor deze opvang een financiële bijdrage die gerelateerd is aan hun inkomen.

Vanaf 1 april 2015 maakt de dienst gebruik van een nieuw huishoudelijk reglement, dit naar aanleiding van het nieuwe decreet kinderopvang dat vanaf 1 april 2014 in werking is getreden. Het reglement kun u hier raadplegen.