Leven > Burgerzaken > Scheiden

ECHTSCHEIDING
Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. De vormen van echtscheiding zijn:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming. Die echtscheiding is gebaseerd op het onderlinge akkoord van de echtgenoten op alle punten. Vooraf moet door de echtgenoten een overeenkomst worden opgesteld waarin de voorwaarden van de scheiding en in voorkomend geval de punten met betrekking tot de minderjarige kinderen geregeld zijn.
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, met drie mogelijke varianten. De procedure kan worden ingediend door gezamenlijke of eenzijdige vordering, al naargelang het geval. Ook kunnen voorlopige maatregelen worden genomen, soms met spoed.
Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.


785

Inhoud

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Voorwaarden

procedure

Procedure

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Wat Meebrengen

bedrag

Bedrag

uitzonderingen
regelgeving

Links

-

BevoegdeOverheidsdiensten

Federale overheid

AfleverendeDiensten

waarde

Geografische Toepassingsgebieden