Leven > Burgerzaken > Beroepswijziging

Beroepswijziging
Beschrijving

De informatie met betrekking tot het beroep, genoteerd in de Bevolkingsregisters, gaat over de activiteit waaruit u uw voornaamste bestaansmiddelen put, zonder melding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat. Het feit dat u houder bent van een bepaald diploma betekent niet automatisch dat u dit beroep uitoefent.

Deze informatie kan worden aangevuld met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student). Het beroep van een personeelslid van de openbare sector wordt beperkt tot de vermelding: ambtenaar, beroepsmilitair, … Er is geen vermelding meer van de eretitel van een voorheen uitgeoefend ambt.

Voorwaarden


Je woont in Jabbeke.

Procedure


Je kunt de beroepswijziging online aangeven, via het e-loket of je gaat persoonlijk naar de dienst bevolking. Breng je identiteitskaart mee. Oefen je een beschermd beroep uit (architect, arts, advocaat, notaris, journalist…) breng dan ook een officieel document mee dat dit staaft.

Bedrag


De aangifte van een beroepswijziging is gratis.