Online akten, attesten, uittreksels E-GOVFLOW - DIGITAAL LOKET GEMEENTE JABBEKE 

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. Gebruik voorlopig de link 'eGovFlow' hieronder.

Voor de online akten, attesten en uittreksels maakt de gemeente Jabbeke gebruik van eGovFlow. Hiermee kunnen burgers online op een veilige en rechtsgeldige manier een brede waaier aan veelgevraagde aktes, attesten en uittreksesl zeer snel digitaal ondertekend ontvangen. Waar en wanneer ze dat willen en vaak zonder tussenkomst van een ambtenaar.