Leven > Burgerzaken > Akten & attesten

MET EGOVFLOW EEN VOLAUTOMATISCH THUISLOKET
Dringend een attest of uittreksel nodig, maar lukt het niet om naar het gemeentehuis te gaan? Geen zorgen, vanaf nu kunt u terecht in het eGovFlow-loket van de gemeente Jabbeke. Daarmee kan je op ieder moment van de dag je attesten of uittreksels aanvragen.

Via eGovFlow kan je thuis een document, dat automatisch getekend en afgeleverd is, aanvragen en ontvangen en dit zonder tussenkomst van een ambtenaar. Het webloket is 24/7 beschikbaar. Gedaan met verplaatsingen naar en lange wachttijden in het gemeentehuis. Enkele muisklikken volstaan om aktes, attesten en uittreksels binnen enkele seconden (onder bepaalde voorwaarden) digitaal thuisgestuurd te krijgen.

eGovFlow - Bevolking / Burgerlijke Stand


Deze oplossing kan automatisch bevolkingsattesten uit het rijksregister ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager. Er zijn een tal van attesten van dienst Bevolking voorzien, die (onder bepaalde voorwaarden) automatisch kunnen afgeleverd worden:

NIEUW!!!
Online aangifte adreswijziging

Aangifte verklaring van wilsbeschikking orgaan- en weefseldonatie na overlijden
Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
Akte van adoptie
Akte van afwezigheid
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van echtscheiding
Akte van erkenning (postnataal)
Akte van erkenning (prenataal)
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van levenloos geboren kind
Akte van naamkeuze
Akte van naamsverandering
Akte van nietigverklaring
Akte van overlijden
Akte van voornaamsverandering
Attest gezinssamenstelling
Attest van Belgische nationaliteit
Attest van hoofdverblijfplaats
Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op huwelijk
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente
Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek
Attest van leven
Attest van verblijf en Belgische nationaliteit
Attest van wettelijke samenwoning
Attest wijze van teraardebestelling
Uittreksel uit de registers

eGovFlow - Centraal strafregister


Met deze module vraagt eGovFlow automatisch het uittreksel strafregister aan bij het Centraal Strafregister. eGovFlow zorgt ervoor dat het document automatisch ondertekend en afgeleverd wordt aan de aanvrager. De aanvraag wordt dus volledig automatisch afgehandeld.

Er zijn 3 uittreksels online verkrijgbaar:
  • Model 1 - art. 595: andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen
  • Model 1 - art. 596.1: voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer
  • Model 2 - art. 596.2: voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, bescherming, animatie, …), voor activiteiten of werk in het onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap
Uittreksel strafregister

Handleidingen


Handleiding online aanvragen aktes en attesten (burger)
Handleiding online aanvragen aktes en attesten voor derden (advocaten, notarissen…)