Modder op de weg MODDER OP DE WEG 

Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding van de zware verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen, werd in 2001 de actie 'Modder op de weg' uitgewerkt. De actie loopt jaarlijks van 1 september tot 31 december en heeft tot doel tijdens het oogstseizoen de aanwezigheid van modder op de weg te voorkomen en indien dit niet mogelijk is de bevuilde wegen zo snel mogelijk te (laten) reinigen, de weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar van de bevuilde wegen door een aangepaste signalisatie ter beschikking te stellen van de landbouwers, de veiligheid van de landbouwers tijdens de reiniging van de wegen te verhogen en duidelijke afspraken te maken tussen de landbouwers, de gemeente en de politie onder de vorm van een soort spelregels.

Jaarlijks wordt aan de burgemeesters gevraagd om deel te nemen aan de campagne 'Modder op de weg'. De deelnemende gemeenten organiseren een 'Lokaal Meldpunt' dat instaat voor de informatieverstrekking aan de lokale landbouwers, de organisatie van informatiesessies en de verspreiding van het campagnemateriaal en de signalisatieborden. In 2014 namen 47 West-Vlaamse gemeenten deel aan de campagne voor 2015 zijn er al 57 gemeenten die zich actief zullen inzetten.

We stellen stilaan een verhoogde verkeersveiligheid tijdens de oogstperiode vast. Het aantal ongevallen blijft verder dalen. Ook het aantal meldingen bij de politiediensten was in 2014 opmerkelijk laag. In de merendeel van deze gevallen wordt de hinder-modder op de weg - vlug opgelost.

In de voorbije jaren namen de landbouwers en de loonwerkers concrete maatregelen om op een effectieve en veilige manier het wegdek te reinigen. Steeds vaker worden machinale veegborstels gebruikt en wordt de modder onder druk weggespoten.

Het verkeersreglement bepaalt dat het verboden is om stoffen op de openbare weg achter te laten die het verkeer kunnen hinderen of onveilig maken. Dit betekent dat de beslijkte wegen onmiddellijk moeten worden schoongemaakt. Daarnaast moeten de bestuurders hun snelheid aanpassen aan o.a. de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid en de staat van de weg. Op beslijkte wegen moet dus voorzichtiger worden gereden.

Het probleem van de vervuiling van de openbare weg verdwijnt niet met de provinciale campagne. De weggebruikers worden nu echter wel gewaarschuwd voor de gevaren en de landbouwers kunnen op een veiliger manier oogsten. De sensibilisatie werkt maar het blijft noodzakelijk om de campagne jaarlijks opnieuw in de aandacht te brengen. Zowel landbouwers als de weggebruikers hebben verplichtingen.

Door gebruik te maken van de signalisatieborden van onze campagne kan de landbouwer op een veilige manier de rijbaan reinigen en wordt de weggebruiker gewezen op het gevaar.