Boeren op een kruispunt BOEREN OP EEN KRUISPUNT 

De Vlaamse overheid zet in voor bedrijven met toekomst, groeibedrijven en dynamische bedrijven , opdat ze deze eisen zouden aankunnen. Tegelijkertijd wil de Vlaamse overheid oog hebben voor de bedrijven, die niet slagen in deze opdracht. Er zijn immers een aantal bedrijven die op een dood spoor zitten. Uit vroegere projecten (o.a. 'vzw Crisis en Armoede' van de Boerenbond) is geweten dat er verschillende problemen kunnen voorkomen: sommige bedrijven zijn slecht gestructureerd, worden niet professioneel genoeg uitgebaat, hebben problemen met omgevingsregels als ruimtelijke ordening, of kregen een serieuze tik door bijzondere gebeurtenissen zoals bij een bedrijfsruiming of tijdens sectorcrisissen. Sommige gezinnen kampen met relatieproblemen of sommige bedrijfsleiders hebben een depressie.

Problemen vind je bij alle leeftijden en bedrijfsgroottes, in alle streken en deelsectoren. Wie een kapitaalintensief bedrijf heeft, kan heel diep vallen. Ook wie niet op een professionele wijze bezig is met verbreding, heeft weinig kans op slagen. Vroeger konden land- en tuinbouwers een zwak bedrijfsrendement oppoetsen door zelf extra hard te werken. Op de huidige bedrijven volstaat dit niet meer. Het komt er vooral op neer om efficiënt werken in rendabele activiteiten.

Bedrijven met ernstige problemen hebben soms niet de kracht om zelf een oplossing te zoeken voor hun probleem. Daarom heeft de Vlaamse overheid het project Vzw Boeren op een Kruispunt opgezet, waarbij de boeren, die de trend -om diverse redenen- niet kunnen volgen, geholpen worden. Deze organisatie werd opgericht door de landbouworganisaties Boerenbond, KVLV-Agra en het ABS. Cera Coöperatie ondersteunt vzw Boeren op een Kruispunt vanuit haar maatschappelijke opdracht door op te treden als belangrijkste partner.

Bedrijven die 'niet meer mee kunnen' en bedrijfstechnisch of psychosociaal in de put geraken, kunnen -indien ze dit zelf wensen- beroep doen op de vertrouwenspersonen van Boeren op een Kruispunt. Deze vertrouwenspersonen hebben ervaring én omkadering om u daadwerkelijk te helpen.

vzw Boeren op een Kruispunt is een Vlaamse hulporganisatie voor boeren en tuinders in moeilijkheden: je kan hier discreet lezen wat we doen, hoe we het aanpakken of hoe je zelf oplossingen kan vinden. Wees niet bang om je aan te melden: we beloven je discretie en ons aanbod is gratis voor mensen in nood.