WERKEN > Bedrijven > Subsidies en Premies

Subsidies en premies voor bedrijven
BEDRIJVEN ONDERSTEUNEN

Ondernemingen zorgen voor welvaart en werkgelegenheid. Het is de taak van de overheid om een gunstig ondernemersklimaat te creëren en startende ondernemers voldoende te begeleiden, zodat zij van hun zaak een succes kunnen maken.

BEZOEK DE WEBSITE VLAAMSE SUBSIDIEDATABANK

Subsidiedatabank | Agentschap Innoveren en Ondernemen

De brochurereeks Subsidiegidsen voor de ondernemer biedt u per thema een overzicht van de belangrijkste subsidiemaatregelen. Doordat deze brochures automatisch bijgewerkt worden wanneer de informatie in de Subsidiedatabank wordt aangepast, beschikt u bij het downloaden steeds over de meest actuele brochures.