27711 - 16/07/2018 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 11 juni en 25 juni 2018 en van de Zoneraad van 25 juni 2018 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 11 juni 2018

27709 - 09/07/2018 - AGENDA GEMEENTERAAD 16 JULI 2018 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - toekomststudie - VVSG - definitief rapport en managementsamenvatting Intergemeentelijke samenwerking - Cathilleweg - elektriciteitscabine – recht van...

27683 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Morgensterdreef 2 - het aanleggen van een zwemvijver
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 21 juni 2018 Aan: Schepers Stijn, Morgensterdreef 2, 8490 Jabbeke Betreffende: het aanleggen van een zwemvijver Op het perceel MORGENSTERDREEF...

27684 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Morgensterdreef 2 - het bouwen van een poolhouse
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 21 juni 2018 Aan: Schepers Stijn, Morgensterdreef 2, 8490 Jabbeke Betreffende: het bouwen van een poolhouse Op het perceel MORGENSTERDREEF 2,...

27658 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 13 - het regulariseren van het rooien van 2 bomen en het planten van 2 nieuwe bomen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 25 juni 2018 Aan: BVBA Thems Betreffende: het regulariseren van het rooien van 2 bomen en het planten van 2 nieuwe...

27660 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 141 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 25 juni 2018 Aan: Buseyne – Devynck Kasper en Laura Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een...

27662 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Varsenareweg 27A (lot 1), 28B (lot 2), 27C (lot 3), 27D (lot 4), 27E (lot 5), 27F (lot 6) - het verkavelen van gronden, rooien van bomen, slopen van de bestaande bebouwing
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 25 juni 2018 Aan: JPB Invest Building bvba Betreffende: het verkavelen van gronden, rooien van bomen, slopen van de bestaande...

27664 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-06-2018 tot en met 26-07-2018 - Zerkegemstraat 55 - nieuwbouw landbouwloods met aanhorigheden
Meuleman Dieter heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over nieuwbouw landbouwloods met aanhorigheden De aanvraag heeft als adres...

27665 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-06-2018 tot en met 26-07-2018 - Gruuthof 20 lot 33 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Jacxsens – Dezeure Bart en Hanne heeft een aanvraag ingediend voor - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften De aanvraag heeft als adres Gruuthof 20 lot 33 te Jabbeke De...

27666 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-06-2018 tot en met 26-07-2018 - Stationsstraat 60 - het slopen van 2 vrijstaande schuren en uitbreiding van een...
NV K.V.G. heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het slopen van 2 vrijstaande schuren en uitbreiding van een bestaand magazijn De aanvraag heeft als adres Stationsstraat 60 te Jabbeke...

27667 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-06-2018 tot en met 26-07-2018 - Kasteeldreef zn - bestemmingswijziging van recreatief naar wonen
Danneels Frederik heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over bestemmingswijziging van recreatief naar wonen De aanvraag heeft als adres Kasteeldreef zn te Jabbeke De overheid, bevoegd om...

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring. Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein -...

27656 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-06-2018 tot en met 24-07-2018 - Popstaelstraat 80 - het plaatsen van zonnepanelen in de tuin
Dumon Filip heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het plaatsen van zonnepanelen in de tuin De aanvraag heeft als adres Popstaelstraat 80 te Jabbeke De overheid, bevoegd om een...

27644 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-06-2018 tot en met 21-07-2018 - Mosselstraat 20-22 - het bouwen van 9 assistentiewoningen, na afbraak van de bestaande...
BVBA Bouwbedrijf Goethals heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 9 assistentiewoningen, na afbraak van de bestaande bebouwing De aanvraag heeft als adres Mosselstraat 20-22 te...

27648 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-06-2018 tot en met 21-07-2018 - Gistelsteenweg 143/145 - het verkavelen van gronden (groepswoningbouwproject), het...
BVBA VAR Construct heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden (groepswoningbouwproject), het slopen van de bestaande bebouwing, het rooien van hoogstammige...

27649 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-06-2018 tot en met 21-07-2018 - Vlamingveld 41- het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen
NV Bevrachting en Overslag services Jonckheere heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen De aanvraag heeft als adres Vlamingveld 41 te Jabbeke...

27651 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-06-2018 tot en met 21-07-2018 - Oostmoerstraat 44 - het oprichten loods na sloop bestaande stal en loods bij een...
Monbaliu Steven heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het oprichten loods na sloop bestaande stal en loods bij een loonwerkbedrijf De...

27652 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-06-2018 tot en met 21-07-2018 - Gistelsteenweg 649 - bouwen nieuwe paardenstallen met aanhorigheden na sloop bestaande...
Coudeville Pepijn heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over bouwen nieuwe paardenstallen met aanhorigheden na sloop bestaande bebouwing De...

27647 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Barletegemweg 2 - het bouwen van een elektriciteitscabine
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 07 juni 2018 Aan: Roose Jeroen, Krinkelweg 4, 8211 Aartrijke Betreffende: het bouwen van een elektriciteitscabine Op het adres: Barletegemweg...

27643 - Bekendmaking aktename van de melding - Zuidstraat 11 - tijdelijke bronbemaling
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: BVBA Seda Betreft: tijdelijke bronbemaling De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Zuidstraat...

27633 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - De Baetsdreef 6 - het verbouwen van een landelijke woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Dutoit Veerle Betreffende: het verbouwen van een landelijke woning De aanvraag heeft betrekking op...

27634 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 144 GVA1, 144 V1A1 - functiewijziging van winkelruimte op gelijksvloer met bovenliggende woongelegenheid tot een bistro op gelijksvloer met bovenliggende ongewijzigde...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Stroef Lucas Betreffende: functiewijziging van winkelruimte op gelijksvloer met bovenliggende woongelegenheid...

27636 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Spanjaardstraat 54 - regularisatie voor het wijzigen van de inplanting van de woning, regularisatie van de toegangsweg en brug over de Polderwaterloop, het aanleggen van een buitenpiste voor...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Vandewiele Carine Betreffende: regularisatie voor het wijzigen van de inplanting van de woning, regularisatie...

27637 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Dorpsweg 16 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Thomas – Catry Tim en Valerie Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning De...

27638 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Cathilleweg 89 - renovatiewerken aan de gevels
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Desutter Liesje Betreffende: renovatiewerken aan de gevels De aanvraag heeft betrekking op een...

27639 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zangvogelstraat 3 - de aanleg van een zwembad na uitgraven van bestaande vijver
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Kervyn de Volkaersbeke Christophe Betreffende: de aanleg van een zwembad na uitgraven van bestaande...

27640 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Fonteinebeekdreef 25 lot 2 - het bouwen van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Dekeyser – Huyghe Wouter en Charlotte Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning De aanvraag...

27641 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eikendreef 11 - het rooien van 2 hoogstammige bomen (regularisatie)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Winnen Jago, Dekeyser Sofie Betreffende: het rooien van 2 hoogstammige bomen (regularisatie) De...

27642 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 494 - vervangen en wijzigen buitenschrijnwerk
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11 juni 2018 Aan: Verplancke Philip Betreffende: vervangen en wijzigen buitenschrijnwerk De aanvraag heeft betrekking...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming. Externe dienst - Woonpunt...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

Signalisatievergunning - Werken Fase 1 - "CENTRALISATIE AFVALWATER STALHILLE" - werken in Kalsijdeweg - periode 02/05/2018 tot 20/07/2018.
Binnenkort starten de werken Fase 1 "CENTRALISATIE AFVALWATER STALHILLE" De werken voor Fase 1 "Kalsijdeweg" , zullen aanvangen op 02/05/2018 en duren tot en met 20/07/2018. Hierbij vindt u het

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

27311 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN THV Delannoy - Del’haye - Gema - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de THV Delannoy - Del’haye - Gema in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke actie. Hiervoor...

27247 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN BOEDERS & CO - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de firma Broeders & Co in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om volgende werken: - defecten en dringende werken ( nodig voor continuïteit nutsfunctie) -...

27229 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan firma Delannoy voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van Infrax - Jaarvergunning 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Delannoy in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma houdt zich voornamelijk bezig met de uitbreiding en aanleg van nutsleidingen. Hiervoor wordt een

27230 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van diverse nutsmaatschappijen - Jaarvergunning 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke...

27231 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan BVBA Grondwerken Maes werken in opdracht van INFRAX - Jaarvergunning 2018
Aan de firma Grondwerken Maes BVBA voert in de loop van 2018 en dit in opdracht van van Infrax werken uit op het grondgebied van Jabbeke. De werken bestaan voornamelijk uit dringende en dus noodzakelijke interventies. Deze

27223 - EERNEGEMWEG TER HOOGTE VAN NUMMER 154 OP DONDERDAG 25 JANUARI AFGESLOTEN
Op donderdag 25 januari 2018 tussen 9u en 13u wordt de Eernegemweg tussen de Aartrijksesteenweg en het gemeentelijke containerpark omwille van het leveren van materiaal bij Topa BVBA tijdelijk afgezet. De firma die het materiaal aanlevert staat zelf in voor de...

27139 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan De Watergroep voor het uitvoeren van werken - Jaarvergunning 2018
Net zoals voor het jaar 2017 wordt voor het werkjaar 2018 aan De Watergroep terug een doorlopende vergunning toegekend voor het uitvoeren van wegen- en bouwwerken. De Watergroep krijgt deze toekenning voor het plaatsen van signalisatie op het openbaar domein n.a.v. kleine...

27136 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan firma Verstraete K & Zoon voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Verstraete K. & Zoon nv in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke Omschrijving werken : Diverse onderhoudswerken aan nutsvoorzieningen, zoals overkoppelingen, aansluitingen en werken aan het...

27122 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan De Groote Gaston voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In het kader van d het lopende onderhoudsbestek 1M3D8J/14/34 voor district D311 Brugge worden in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma staat in voor het aanbrengen van wegmarkeringen op zowel gemeente- als gewestwegen Hiervoor wordt een...

27107 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan Aquafin NV voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
Aqualin dient bij de exploitatie van haar collectoren, pompstations, rioolwaterzuiveringsinstallaties vaak korte interventies te doen op de openbare weg. Deze worden uitgevoerd aan de rand van de weg, zijn van mobiele aard en van korte duur. Volgende soorten interventies zijn o.a....

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING - PUNTWERKEN UITGEVOERD DOOR INFRAX - DIENSTJAAR 2018
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden in de loop van het jaar door Infrax diverse kleine werken uitgevoerd van dringende aard of beperkte omvang. Aan de nutsmaatschappij INFRAX wordt voor het dienstjaar 2018 een jaarvergunning toegekend voor het signaleren van kleine werken...

DOORLOPENDE SIGNALISATIEVERGUNNING DIENSTJAAR 2018 - FIRMA JACOBS
In het kader van de onderhoudscontracten met Telenet , Proximus en het Vlaams Gewest (EMT) wordt aan de firma Jacobs NV nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk een permanente signalisatievergunning afgeleverd voor het dienstjaar...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...