29188- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 13-11-2019 tot en met 12-12-2019 - Jabbekestraat 6 - het uitbreiden van een bestaande tuinhuis (een afwijking), het bouwen...
Morael Kris heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een bestaande tuinhuis (een afwijking), het bouwen van een carport De aanvraag OMV_2019118790 heeft als adres Jabbekestraat 6 te...

29152 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bunderhoek 3 - het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-11-2019 Aan: Desmet – Deklerck Karel en Bieke Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van...

29158 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Ettelgemstraat 81 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-11-2019 Aan: Raes – Simoen Simon en Fran Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een...

29160 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 133B - het aanbouwen van een garage aan de woning, het schilderen van de gevels van de woning (een afwijking
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-11-2019 Aan: Bossuyt Davy Betreffende: het aanbouwen van een garage aan de woning, het schilderen van de gevels van de woning...

29161 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zangvogelstraat 5 - het bouwen van een tuinhuis
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-11-2019 Aan: Dierickx Marc Betreffende: het bouwen van een tuinhuis De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

29175- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-11-2019 tot en met 11-12-2019 - Kasteeldreef 20 - het herbouwen en uitbreiden van een bestaande woning
Danneels Frederik heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen en uitbreiden van een bestaande woning De aanvraag OMV_2019111711 heeft als adres Kasteeldreef 20 te Jabbeke De...

29176- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-11-2019 tot en met 11-12-2019 - Oude Dorpsweg 19 - het verkavelen van gronden voor 2 kavels voor open bebouwing
Velghe Nils heeft een aanvraag ingediend voor - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden voor 2 kavels voor open bebouwing De aanvraag OMV_2019115204 heeft als adres Oude Dorpsweg 19 te Jabbeke De...

29132 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Koestraat 1B - hernieuwen van de vergunning voor het exploiteren van een tuinbouwbedrijf
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-11-2019 Aan: Desmet Luc Betreffende: hernieuwen van de vergunning voor het exploiteren van een tuinbouwbedrijf De...

29133 - Bekendmaking aktename van de melding - Vlamingveld 22 - overdracht voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 04-11-2019 akte genomen van de melding Fluvius System Operator Betreft: overdracht voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of...

29134 - Bekendmaking aktename van de melding - Kalsijdeweg 38 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 04-11-2019 akte genomen van de melding Pringiers Isolde Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

29135 - Bekendmaking aktename van de melding - Walbekestraat 21 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 04-11-2019 akte genomen van de melding Samyn Koen Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen...

29136 - Bekendmaking aktename van de melding - Parkweg 3 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 04-11-2019 akte genomen van de melding BVBA Dhondtmechanics Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een...

29143 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Boekweitstraat - aanleg fiets- en wandelpad na opbraak bestaande verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-11-2019 Aan: NV OR Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Betreffende: aanleg fiets- en wandelpad na opbraak bestaande...

29155- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 08-11-2019 tot en met 07-12-2019 - Monnikenveld - het verkavelen van gronden voor 18 kavels, aanleg van wegenis, rooien...
NV Hectaar heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden voor 18 kavels, aanleg van wegenis, rooien van hoogstammige bomen, slopen van de bestaande constructies ...

29181 - aktename van de melding - Oostmoerstraat 37 - overdracht exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit door Spriet Davy tegenover Spriet Davy/Spriet Pol/Spriet – Coudeville bvba
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING De deputatie heeft op 31-10-2019 akte genomen van de melding Spriet Davy Betreft: overdracht exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit door Spriet Davy tegenover Spriet Davy/Spriet Pol/Spriet – Coudeville...

29146- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 06-11-2019 tot en met 05-12-2019 - Groenwalle 12 - het aanbouwen van een tuinhuis aan de woning (een afwijking)
Van Oost Olivier heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een tuinhuis aan de woning (een afwijking) De aanvraag OMV_2019066122 heeft als adres Groenwalle 12 te Jabbeke...

29147- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 06-11-2019 tot en met 05-12-2019 - Grote Thems 40 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking)
Dieusart – Holvoet Dries en Evelien hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking) De aanvraag OMV_2019111395 heeft als adres Grote Thems...

29149- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 06-11-2019 tot en met 05-12-2019 - Gistelsteenweg 233 - het oprichten van een geluidsberm en aanleggen van drinkpoel
NV Aletheja heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het oprichten van een geluidsberm en aanleggen van drinkpoel De aanvraag OMV_2019101214 heeft als adres Gistelsteenweg 233 te Jabbeke...

29150- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 06-11-2019 tot en met 05-12-2019 - Legeweg zn, Westernieuwweg zn - reliëfwijziging van een landbouwperceel en toegangsweg...
D’Hoedt Andy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over reliëfwijziging van een landbouwperceel en toegangsweg voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer De aanvraag...

29144- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 31-10-2019 tot en met 29-11-2019 - Bedevaartstraat 7 - het uitbreiden van een landbouwbedrijf aanbouw veestal met...
Demarest Peter heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een landbouwbedrijf aanbouw veestal met mestvaalt De aanvraag...

29137 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kastanjebosstraat 5 - het bouwen van een carport en een tuinhuis, het aanleggen van een verharding.
BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 17-10-2019 Verplancke Martine heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat...

29138 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zandstraat 35 - het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en de afbrak van een vrijstaande tuinberging (garage) op de perceelsgrens (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Degryse Yvan Betreffende: het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en de afbrak van een vrijstaande...

29139 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Uytdreve 30 - het bouwen van een poolhouse (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: De Clerck Filip Betreffende: het bouwen van een poolhouse (een afwijking) De aanvraag heeft betrekking...

29141 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Isenbaertstraat 20 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: BVBA Quicksign Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning, het aanleggen van een...

29142 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oostmoerstraat 22 - het bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Alleyn – Dobbelaere Mathias en Celine Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een...

29107 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Steedje 3 - het slopen van woning en garage, bouwen eengezinswoning, aanleggen verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Claeys – Watty Marc en Iris Betreffende: het slopen van woning en garage,...

29108 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Schoolstraat 45 - het bouwen van een halfopen eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Deduytsche – Depoorter Igor en Wencke Betreffende: het bouwen van een halfopen eengezinswoning, het aanleggen van...

29109 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Koning Albertstraat 1 - het plaatsen van een isolatie en een nieuwe gevelsteen aan de gevels van de woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Deketelaere Peter Betreffende: het plaatsen van een isolatie en een nieuwe gevelsteen aan de gevels van de...

29110 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 127 - het afbreken van een berging van de woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Vandewiele Davy Betreffende: het afbreken van een berging van de woning De aanvraag heeft betrekking op...

29111 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Koornblomme 1D - functiewijziging van een garage naar schoonheidssalon, bouwen van een carport, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Van Hulle Free Betreffende: functiewijziging van een garage naar schoonheidssalon, bouwen van een carport, het...

29112 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Tempeliersstraat 14 - het aanleggen van een verharding in de voortuin
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: De Schacht Maarten Betreffende: het aanleggen van een verharding in de voortuin De aanvraag heeft...

29113 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kerkebeekstraat 5 - het aanleggen en uitbreiden van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Deltombe Kristof Betreffende: het aanleggen en uitbreiden van een verharding De aanvraag heeft...

29114 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hogedijkenstraat 55 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning met tandartspraktijk
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Walraet Siska Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning met...

29116 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Waterput 3 - het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Feys Gino Bouwonderneming bvba Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking) De...

29118 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 564a-564b - het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met carports, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: BVBA Alleman Projects Betreffende: het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met carports, het aanleggen van een...

29119 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - C.Permekelaan 46 - het verbouwen van een bestaande garage naar een houten garage en een fietsenstalling
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: De Smet – Bedert Filip en Nancy Betreffende: het verbouwen van een bestaande garage naar een houten garage en een...

29121 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 102A - het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Devroye – Van Riet Jody en Lieselot Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen...

29122 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kwetshagestraat 15 - het slopen van een serre
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Snauwaert Georges Betreffende: het slopen van een serre De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

29124 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Schoolstraat 9 - afbraak en heropbouwen van woning (een afwijking), verbouwingswerken aan bijgebouw, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Igodt – Hellemans Dries en Julie Betreffende: afbraak en heropbouwen van woning (een afwijking), verbouwingswerken...

29125 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Parkweg 6 - het bouwen van schrijnwerkersatelier met bedrijfswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Hemeryck Johan Betreffende: het bouwen van schrijnwerkersatelier met bedrijfswoning, het aanleggen van een...

29129 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Cathilleweg 73 - het verbouwen van de woning, interne reorganisatie en regularisatie afbraak schouw
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Vilchez Garate Barbara Betreffende: het verbouwen van de woning, interne reorganisatie en regularisatie afbraak...

29131 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Merelstraat 21 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-10-2019 Aan: Rabaey – Cloetens Thomas en Lies Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning De...

29044 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - het verbouwen en uitbreiden van de woning (Oude Dorpsweg 36), het verbouwen van de woning (Oude Dorpsweg 36A)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-10-2019 Aan: Decat Suzan Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van de woning (Oude Dorpsweg 36), het verbouwen van de woning...

29054 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Dorpsweg 54/56 - het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage na afbraak van de bestaande constructies
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-10-2019 Aan: BVBA Lc Consult Betreffende: het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse...

29076 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - d’Altenastraat - het bouwen van 13 woningen en garages
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-10-2019 Aan: BVBA VAR Construct Betreffende: het bouwen van 13 woningen en garages De aanvraag heeft betrekking op...

29104 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Intweg 4 - de aanleg van aaneengesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van een geothermische warmtepomp bestemd voor ruimteverwarming
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-10-2019 Aan: BVBA Christiaens Projects Betreffende: de aanleg van aaneengesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van een...

28595 - 08/04/2019 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het extra...

GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...