28925 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 17-09-2019 tot en met 27-09-2019
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...

28965- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-09-2019 tot en met 15-10-2019 - Pieter Derudderstraat - het bouwen van een meergezinswoning (40 app.) met boven- en...
BVBA JABITO heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (40 app.) met boven- en ondergrondse parkeergelegenheden, aanleg...

28971 - Bekendmaking van een beslissing tot atot afschaffing van de buurtweg 14 te Snellegem
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 5 september 2019 beslist heeft om het voorstel van de gemeente Jabbeke dd. 4 maart 2019 tot beslissing tot afschaffing van de buurtweg 14 te Snellegem...

28957- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-09-2019 tot en met 11-10-2019 - hoek Kerkeweg, Eernegemweg en Oostmoerstraat - de aanleg dorpsplein Snellegem
Gemeente Jabbeke heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over de aanleg dorpsplein Snellegem De aanvraag OMV_2019065712 heeft als adres hoek Kerkeweg, Eernegemweg en Oostmoerstraat te Jabbeke...

28958- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-09-2019 tot en met 11-10-2019 - Popstaelstraat 97 - een functiewijziging van landbouwloods naar opslag allerlei...
Van Renterghem Filip heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over een functiewijziging van landbouwloods naar opslag allerlei materialen en materieel De aanvraag OMV_2019087864 heeft als adres...

28919- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 9-09-2019 tot en met 8-10-2019 - Oude Dorpsweg 69-71-73 - het verkavelen van gronden voor het bouwen van een...
BVBA Quality Street heeft een aanvraag ingediend voor - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden voor het bouwen van een meergezinswoning (18 wooneenheden en een ruimte voor handel- en/of kantoorfunctie) met ondergrondse parking ...

28921 - Bekendmaking aktename van de melding - Varsenareweg 37-39 - stopzetting van de verdeling en opslag LPG
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 02-09-2019 akte genomen van de melding NV Total Belgium Betreft: stopzetting van de verdeling en opslag LPG De aanvraag heeft betrekking op...

28922 - Bekendmaking aktename van de melding - Hoveniersstraat 2-4-6 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 02-09-2019 akte genomen van de melding BVBA Algemene Ondernemingen Van Tornhaut Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft...

28898- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-09-2019 tot en met 1-10-2019 - Bunderhoek 3 - het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een...
Desmet – Deklerck Karel en Bieke hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2019098697 heeft als adres...

28900- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-09-2019 tot en met 1-10-2019 - Gistelsteenweg 133B - het aanbouwen van een garage aan de woning, het schilderen van de...
Bossuyt Davy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een garage aan de woning, het schilderen van de gevels van de woning (een afwijking) De aanvraag OMV_2019104504 heeft als adres...

28901- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-09-2019 tot en met 1-10-2019 - Steedje 1 - het herbouwen van een vrijstaand bijgebouw
Deroo Frederick heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een vrijstaand bijgebouw De aanvraag OMV_2019065236 heeft als adres Steedje 1 te Jabbeke De overheid, bevoegd...

28902- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-09-2019 tot en met 1-10-2019 - Ettelgemstraat 81 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen...
Raes – Simoen Simon en Fran hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2019092466 heeft als adres...

28895- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-08-2019 tot en met 26-09-2019 - Koestraat 1B - het hernieuwen vergunning hinderlijke inrichting
Desmet Luc heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het hernieuwen vergunning hinderlijke inrichting De aanvraag OMV_2019081744 heeft als adres Koestraat 1B te Jabbeke...

28896- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-08-2019 tot en met 26-09-2019 - Intweg 4 lot 6 - de aanleg van aaneengesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van een...
BVBA Christiaens Projects heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over de aanleg van aaneengesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van een geothermische warmtepomp bestemd voor ruimteverwarming...

28885- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 - Expressweg N377 zn - reliëfwijziging (de laagste/depressies weg te werken)
Van Belleghem Peter heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over reliëfwijziging (de laagste/depressies weg te werken) De aanvraag OMV_2019094718 heeft als adres Expressweg N377 zn te Jabbeke...

28887- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 - Vlamingveld 1 - het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling (een afwijking), het...
CVBA Colim (Hamelrijckx Frank) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling (een afwijking), het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2019085543 heeft als...

28888- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 - De Baetsdreef 9 - het uitbreiden van bestaande rundvee- en schapenstal, het aanleggen...
Boone Thomas heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van bestaande rundvee- en schapenstal, het aanleggen van verharding, het wijzigen van...

28874 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-08-2019 tot en met 21-09-2019 - Ketelweg zn - verkavelingsaanvraag voor het uitvoeren van infrastructuurwerken...
NV Danneels Development heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over verkavelingsaanvraag voor het uitvoeren van infrastructuurwerken (wegenis- en rioolwerken) het verkavelen van gronden in...

28884 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-08-2019 tot en met 21-09-2019 - Kalsijdeweg 42 - het bouwen van geitenstal-loods, tweede geitenstal, bijkomende...
Vandenberghe Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van geitenstal-loods, tweede geitenstal, bijkomende groenvoedersilo's, aanleggen...

28595 - 08/04/2019 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het extra...

GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...