31499 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-09-2022 tot en met 23-10-2022 - Bekedijkstraat 3 - aanvraag hervergunning rioolwaterzuiveringsinstallatie Jabbeke
Aquafin (Govaert Sarah) heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over aanvraag hervergunning rioolwaterzuiveringsinstallatie Jabbeke De aanvraag OMV_2022107590 heeft als adres...

31482 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 21-09-2022 tot en met 21-10-2022 - Paradijsweg 2F - het bouwen van een poolhouse (een afwijking), het aanleggen van een...
Devriendt Ayrton heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een poolhouse (een afwijking), het aanleggen van een zwembad en een verharding De aanvraag OMV_2022099853 heeft als adres...

31475 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-09-2022 tot en met 16-10-2022 - Nachtegaalstraat 17 - het herbouwen van een loods/tuinberging (berging voor...
Simoens Eric heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een loods/tuinberging (berging voor tuintractor en tuinmateriaal) op een gewijzigde plaats De aanvraag OMV_2022100135 heeft als adres...

31476 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-09-2022 tot en met 16-10-2022 - Nachtegaalstraat 19 - veranderen vergunning IIOA door omvorming van een deel van het...
Dewulf Brecht heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over veranderen vergunning IIOA door omvorming van een deel van het rundvee naar geiten De aanvraag OMV_2022096690 heeft als...

31458 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 14-09-2022 tot en met 14-10-2022 - Ettelgemstraat 20 - het bouwen van twee eengezinswoningen (een afwijking) met een...
NV Bouwkantoor Joost Danneels (Cardoen Tine) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van twee eengezinswoningen (een afwijking) met een ingebouwde garage na afbraak van de bestaande bijgebouwen, het aanleggen...

31459 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 14-09-2022 tot en met 14-10-2022 - C. Permekelaan 5 - het bouwen van een meergezinswoning (11 app) met een ondergrondse...
NV Ascot Construct (Huys Vic) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (11 app) met een ondergrondse parking, het aanleggen van een verharding De aanvraag...

31460 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 14-09-2022 tot en met 14-10-2022 - Krauwerstraat 1 - het bouwen van een overdekte paardenpiste (een afwijking), het...
Brauwers Stefaan heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een overdekte paardenpiste (een afwijking), het wijzigen van de vorm van de bestaande vijver De aanvraag OMV_2022083648 heeft als...

31461 - Bekendmaking beslissing - gedeeltelijke omgevingsvergunning - Grote Thems 78 - het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning (een afwijking) na het slopen van het bestaande bijgebouw/poolhouse, de heraanleg van de verhardingen
BEKENDMAKING BESLISSING – GEDEELTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 29-08-2022 Aan: Ho - Vangroenweghe Thi en Winny Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande...

31462 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vlamingveld 5 - het plaatsen van een publiciteitstotem en 4 vlaggenmasten
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 29-08-2022 Aan: Vereenooghe Alain Betreffende: het plaatsen van een publiciteitstotem en 4 vlaggenmasten De aanvraag...

31463 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Bruggeweg 13 - het slopen van 2 schuren om één schuur/loods te herbouwen, heraanleg van de bestaande verhardingen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 29-08-2022 Aan: Rosseel - Cools Bram en Annelies Betreffende: het slopen van 2 schuren om één schuur/loods te herbouwen, heraanleg...

31464 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Roggestraat 3 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 29-08-2022 Aan: Denolf - Harveng Bjorn en Alexandra Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning (een...

31465 - Bekendmaking beslissing - stilzwijgende weigering omgevingsvergunning - Oudenburgweg 40d - het bouwen van 16 zorgunits en een fietsenberging + het voorzien van verharding
BEKENDMAKING BESLISSING – STILZWIJGENDE WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Aan: Durabrik Bouwbedrijven (Wouter Coucke) Betreffende: het bouwen van 16 zorgunits en een fietsenberging + het voorzien van verharding De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

31466 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Westmoere 23d - het plaatsen van een zwembad, het voorzien van verharding, het slopen van een tuinberging en het bouwen van een poolhouse
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: Joyeux – Vens Bram en Elke Betreffende: het plaatsen van een zwembad, het voorzien van verharding, het slopen van...

31467 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Dorpsweg 31 0001 - de functiewijziging van handelsruimte naar een pand voor het uitoefenen van vrij beroep (kiné-praktijkruimte)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: Verschelde Bram Betreffende: de functiewijziging van handelsruimte naar een pand voor het uitoefenen van vrij...

31468 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Varsenareweg 22i - het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning (afwijking), het aanleggen van een verharding, het plaatsen van een afsluiting
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: Marmenout – De Witte Karel en Lore Ilse Betreffende: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning (afwijking),...

31469 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lanestraat 7 - het renoveren van de buitengevels van de bestaande eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: Vande Walle Jochen Betreffende: het renoveren van de buitengevels van de bestaande eengezinswoning De...

31470 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Snellegemstraat 4 - het slopen van een woning, werkplaats en bijgebouwen; het bouwen van een woning, het aanvragen van een functiewijziging (puur residentieel) en het aanleggen van verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: Tavernier - Provoost Dennis en Inge Betreffende: het slopen van een woning, werkplaats en bijgebouwen; het bouwen...

31471 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aartrijksesteenweg 20 - het slopen van een garage, tuinberging en verharding en het bouwen van een woningbijgebouw
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: Clarysse Diego Betreffende: het slopen van een garage, tuinberging en verharding en het bouwen van een...

31472 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Cathilleweg zn - een reliëfwijziging van een perceel akkerland
BEKENDMAKING BESLISSING – WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: SEDA (Danny Serpieters) Betreffende: een reliëfwijziging van een perceel akkerland De...

31473 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Westernieuwweg 35 - het bouwen van een woningbijgebouw (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-09-2022 Aan: Maenhout - Van Tuyckom Karel en Jana Betreffende: het bouwen van een woningbijgebouw (een afwijking)...

31452 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-09-2022 tot en met 08-10-2022 - Westernieuwweg/Hogeweg - het aanleggen van een nieuwe weg
Infrabel (De Pelsmaeker Mathias) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een nieuwe weg De aanvraag OMV_2022103889 heeft als adres Westernieuwweg/Hogeweg te Jabbeke...

31453 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-09-2022 tot en met 08-10-2022 - Vlamingveld 1 - het uitbreiden van het handelspand, het verwijderen van de volledige...
Buurtwinkels Okay, Colim (Puystiens Pieter) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van het handelspand, het verwijderen van de volledige...

31421 - Ruimtelijke Planning - publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen gedurende de periode van 5-9-2022 tot en met 4-12-2022
Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen Onze West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in West-Vlaanderen woont, werkt of leeft wil die ruimte gebruiken. Als we al die ruimtevragen naast elkaar leggen, is West-Vlaanderen niet groot...

31422 - Ruimtelijke Planning - publieke inspraak - plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen’ gedurende de periode van 5-9-2022 tot en met 4-12-2022
De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering...

31446 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 02-09-2022 tot en met 01-10-2022 - Legeweg 2A - aanvraag naamsverandering van ‘Total Belgium nv’ naar ‘TotalEnergies...
NV Total Belgium (Lise Welkenhuysen) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over aanvraag naamsverandering van ‘Total Belgium nv’ naar ‘TotalEnergies...

31442 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 31-08-2022 tot en met 29-09-2022 - C. Permekelaan 34 - het verkavelen van gronden voor 14 loten met bijhorende garages en...
BV Verdonck Veurne Biscuterie (Serpieters Geert) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden voor 14 loten met bijhorende garages en carports, het aanleggen van...

31443 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 31-08-2022 tot en met 29-09-2022 - Gistelsteenweg 133B - het aanbouwen van een open terrasoverkapping (3 zijden open) aan...
Bossuyt Davy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een open terrasoverkapping (3 zijden open) aan de bestaande frituur (een afwijking) De aanvraag OMV_2022101718 heeft als adres...

30956 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Paradijsweg 59 - het plaatsen van een verblijfshut voor de vissers
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-12-2021 Aan: De Cremer Diane Betreffende: het plaatsen van een verblijfshut voor de vissers De aanvraag heeft...

30016 - Bekendmaking beslissing - Zwanestraat onderbroken voor doorgaand verkeer - plaatsen container - werfinrichting
In het kader van een goede werfuitvoering voor bouwwerken aan de Dorpsstraat 42, wordt de Zwanestraat tussen de Dorpsstraat en Zwanestraat nummer 1 voor een periode van 4 maanden (aanvang 13 oktober 2020 - vermoedelijke einddatum 15 februari 2020) afgesloten voor het doorgaand...