30621 - Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027.
Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een...

30632 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'Clotilde Foulonstraat'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend. Dit...

30624 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-07-2021 tot en met 21-08-2021 - Paradijsweg 2E - het bouwen van een ééngezinswoning met een aangebouwde carport (een...
Bouwonderneming Gino Feys (De Reyghere Liesbeth) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning met een aangebouwde carport (een afwijking), het aanleggen van een verharding De...

30625 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-07-2021 tot en met 21-08-2021 - Gistelsteenweg 102A - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Deceuninck (Deceuninck Thomas) heeft een aanvraag ingediend voor - het bijstellen van de bestaande verkaveling Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften De aanvraag OMV_2021095408 heeft als adres Gistelsteenweg 102A te...

30626 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-07-2021 tot en met 21-08-2021 - C. Permekelaan 26 - het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
Devriendt Frank, Devriendt Marijke hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning De aanvraag OMV_2021043384 heeft als adres C. Permekelaan 26 te...

30627 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-07-2021 tot en met 21-08-2021 - Oudenburgweg 41 - het bouwen van twee ééngezinswoningen (een afwijking) met de...
BVBA Covemaeker Construct (Covemaeker Steven) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van twee ééngezinswoningen (een afwijking) met de aangebouwde carports en twee losstaande tuinbergingen, het aanleggen van...

30628 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-07-2021 tot en met 21-08-2021 - Steedje 10 - het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde ééngezinswoning
Marvellie – Gardin Bart en Margot hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde ééngezinswoning De aanvraag OMV_2021084765 heeft als adres Steedje 10 te...

30629 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-07-2021 tot en met 21-08-2021 - Jabbekestraat 9 - het herbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning op een gewijzigde...
Verstraete – Vandamme Dries en Joke hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning op een gewijzigde plaats, het slopen van de bestaande bebouwing, het aanleggen van een...

30630 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-07-2021 tot en met 21-08-2021 - Hogedijkenstraat 16 - het bouwen van een eengezinswoning na het slopen van de...
Vancanneyt Thomas heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning na het slopen van de bestaande woning, het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2021098329 heeft als...

30602 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Varsenareweg 37-39 - het exploiteren tankstation E40 Zuid - hernieuwing milieuvergunning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 28-06-2021 Aan: NV Total Belgium Betreffende: het exploiteren tankstation E40 Zuid - hernieuwing milieuvergunning De...

30603 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zeeweg 2C - functiewijziging van handelspand naar een woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 28-06-2021 Aan: Baert Aïsha Betreffende: functiewijziging van handelspand naar een woning De aanvraag heeft...

30605 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 3 - het bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen met 2 garages, het aanleggen van een verharding en een parking met 7 parkeergelegenheden
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 28-06-2021 Aan: BVBA Bouwconcept Freddy Versluys Betreffende: het bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen met 2...

30605 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Westernieuwweg 50 - het aanbouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 28-06-2021 Aan: Debruyne Chantal Betreffende: het aanbouwen van een veranda aan de woning (een afwijking) De aanvraag...

30607 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Dorpsweg 112 - het plaatsen van een losstaande carport in de voortuin (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Stubbe Els Betreffende: het plaatsen van een losstaande carport in de voortuin (een afwijking) De...

30608 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 140 - exploitatie recyclagepark
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Gemeente Jabbeke Betreffende: exploitatie recyclagepark De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

30609 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 188 - het bouwen nieuwe berging/garage met een afdak na het slopen van de bestaande berging, het verwijderen van de bestaande verharding, het aanleggen van een nieuwe verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Pollet Jan Betreffende: het bouwen nieuwe berging/garage met een afdak na het slopen van de bestaande berging, het...

30610 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Romain Maesstraat 21 - het bouwen van een ééngezinswoning met een carport (een afwijking), een tuinberging met een afdak (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING GEDEELTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Claeys Johan Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning met een carport (een...

30611 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Expressweg N377 6 - het uitbreiden van een loods, het regulariseren van een opslagplaats, het herbouwen van een loods, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Simoens Eric Betreffende: het uitbreiden van een loods, het regulariseren van een opslagplaats, het herbouwen van...

30612 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Provenhofstraat - het bouwen van twee ééngezinswoningen (woning op lot 2 met een ingebouwde garage, woning op lot 1 met een carport), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP Aan: BV Franco Building (Franco Arnold) Betreffende: het bouwen van twee ééngezinswoningen (woning op lot 2 met een ingebouwde...

30613 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Nieuwenhovedreef 23 - het aanleggen van terrassen en een zwembad
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Hiltrop Nick Betreffende: het aanleggen van terrassen en een zwembad De aanvraag heeft betrekking op...

30614 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 82 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een houten terras
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP Aan: Bilaey Tobias Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een houten terras...

30615 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Boterstraat 9 - het bouwen van een nieuwe loods voor het plaatsen van landbouwmateriaal na het slopen van de bestaande loods
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Vanlerberghe Ignace Betreffende: het bouwen van een nieuwe loods voor het plaatsen...

30616 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 34 - het verbouwen en uitbreiden van krachtbal accommodatie
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 05-07-2021 Aan: Gemeente Jabbeke Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van krachtbal accommodatie De aanvraag...

30592 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-07-2021 tot en met 10-08-2021 - Oude Dorpsweg 101 - het uitbreiden van een eengezinswoning (een regularisatie), het...
Tousseyn – Brusselle Joris en Annie hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een eengezinswoning (een regularisatie), het bouwen van een fietsenberging en een tuinhuis (een regularisatie, een...

30593 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-07-2021 tot en met 10-08-2021 - Stationsstraat 63C - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een...
Herpoel – Declerck Johnny en Melanie hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking) De aanvraag OMV_2021096555 heeft als adres...

30594 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-07-2021 tot en met 10-08-2021 - Kerkeweg 46 - het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, regularisatie van...
Speltincx – De Wispelaere Jorit en Lies hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, regularisatie van de inplanting van de woning (een afwijking) De...

30595 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-07-2021 tot en met 10-08-2021 - Gistelsteenweg 378 - het aanleggen van een verharding: speelplein, voetbalveld,...
Versyck – Van Haecke Hendrik en Veronique hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een verharding: speelplein, voetbalveld, petanque, meerdere steentapijten, meerdere terrassen, tuinpaden ...

30596 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-07-2021 tot en met 10-08-2021 - Bekegemstraat 4 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen...
Huybens Ziggy, Vanden Bilcke Silke hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2021058101 heeft als adres...

30589 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-07-2021 tot en met 07-08-2021 - Noordstraat 64 - het plaatsen van een mestsilo
Snauwaert Stefaan heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een mestsilo De aanvraag OMV_2021005313 heeft als adres...

30590 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-07-2021 tot en met 07-08-2021 - Bitterstraat 31 - het bouwen van een eengezinswoning met een ingebouwde garage, het...
BVBA Strategisch Advies (Debrouwere Steven, Van Den Bussche Sybille) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning met een ingebouwde garage, het aanleggen van een verharding ...

30591 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-07-2021 tot en met 07-08-2021 - Eernegemweg 65 - het bijstellen van de bestaande verkaveling: het splitsen van lot 1...
Willem Willy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het bijstellen van de bestaande verkaveling Kort omschreven gaat het over het bijstellen van de bestaande verkaveling: het splitsen van lot 1 naar 2 percelen, het slopen van de bestaande...

30585 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deputatie - Kasteeldreef 20 - het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 24-06-2021 Danneels Frederik heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en...

30461 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke verkaveling Varsenare Noord - Afsluiting kandidatenlijst - Start tweede verkoopprocedure
De gemeenteraad heeft op 17 mei 2021 haar goedkeuring verleend voor de opstart van de tweede verkoopprocedure voor de 24 percelen, gelegen op deze gemeentelijke verkaveling. De zone (VK1) met de te verkopen loten vormt de overgang tussen de gemeentelijke sportzone en het weidse open...

30016 - Bekendmaking beslissing - Zwanestraat onderbroken voor doorgaand verkeer - plaatsen container - werfinrichting
In het kader van een goede werfuitvoering voor bouwwerken aan de Dorpsstraat 42, wordt de Zwanestraat tussen de Dorpsstraat en Zwanestraat nummer 1 voor een periode van 4 maanden (aanvang 13 oktober 2020 - vermoedelijke einddatum 15 februari 2020) afgesloten voor het doorgaand...