28232 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-01-2019 tot en met 16-02-2019 - Ter Weiden 1-41, Krakeelstraat 15-21 - het bouwen van 37 eengezinswoningen, aanleg van...
BVBA JPB Building, BVBA Residentie hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 37 eengezinswoningen, aanleg van nieuwe wegenis en riolering, het rooien van bomen De aanvraag heeft als adres...

28233 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-01-2019 tot en met 16-02-2019 - Westmoere 46 - het verbouwen en uitbreiden van een woning met een kinesiepraktijk (een...
Behaeghel Elisa heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een woning met een kinesiepraktijk (een afwijking) De aanvraag heeft als adres Westmoere 46 te Jabbeke...

28234 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-01-2019 tot en met 16-02-2019 - Spanjaardstraat 5 - het verkavelen van gronden, het slopen van de bestaande bebouwing
BVBA Bouwonderneming Gino Feys heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden, het slopen van de bestaande bebouwing De aanvraag heeft als adres...

28235 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-01-2019 tot en met 16-02-2019 - Mosselstraat 20-22 - het bouwen van 9 assistentiewoningen na afbraak van de bestaande...
BVBA Bouwbedrijf Goethals heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 9 assistentiewoningen na afbraak van de bestaande bebouwing De aanvraag heeft als adres Mosselstraat 20-22 te...

28217 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Walbekestraat 9 - het bouwen van een ééngezinswoning, het verbouwen van 2 garages, het aanleggen van een verharding (oprit, terras)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Blomme Pieter Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning, het verbouwen van 2 garages, het aanleggen van een...

28218 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gruuthof 20 - het bouwen van een eengezinswoning met een carport, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Jacxsens – Dezeure Bart en Hanne Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning met een carport, het aanleggen...

28219 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 44 - het verbouwen van handelsruimte: functiewijziging van bureel naar afhaalzone
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: NV Van Houcke Betreffende: het verbouwen van handelsruimte: functiewijziging van bureel naar...

28220 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Boekhoutestraat 6 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning tot een eengezinswoning met een B&B met 2 kamers, het aanleggen van een verharding in de voortuin, zijtuin en...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Demets – Van Damme Hein en Nina Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning tot een...

28221 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bekegemstraat 79 - het bouwen van een garage/bergplaats na het slopen van 2 losstaande bijgebouwen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Schipman Glenn Betreffende: het bouwen van een garage/bergplaats na het slopen van 2 losstaande...

28222 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bremstraat 15 - het bouwen van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Carpentier – Dilewyns Matthias en Cathy Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning De aanvraag...

28223 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bitterstraat 2 - het uitbreiden van een eengezinswoning met praktijkruimte kinesitherapie
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Van Huele Ann Betreffende: het uitbreiden van een eengezinswoning met praktijkruimte kinesitherapie De...

28238 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-01-2019 tot en met 14-02-2019 - Isenbaertstraat 32 - de uitbreiding van de rundveeplaatsen bij een rundveehouderij
Debaecke Rik heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over de uitbreiding van de rundveeplaatsen bij een rundveehouderij De aanvraag heeft als adres Isenbaertstraat 32 te...

28216 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-01-2019 tot en met 14-02-2019 - Legeweg 96 (lot 138), 98 (lot 139), 100 (lot 140), 102 (lot 141), 104 (lot 142), 106...
NV Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 7 eengezinswoningen en 7 tuinbergingen (een afwijking) De aanvraag heeft als adres Legeweg 96 (lot 138), 98 (lot...

28224 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 187 - de functiewijziging van een woonhuis naar een handelszaak, het plaatsen van een reclametotem
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: BVBA Gallby Betreffende: de functiewijziging van een woonhuis naar een handelszaak, het plaatsen van een...

28225 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Beisbroekdreef 2 - het bouwen van een serre
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Deschacht Katharina Betreffende: het bouwen van een serre De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

28226 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Grote Thems 8 - het rooien van een boom
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-01-2019 Aan: Maere Philippe Betreffende: het rooien van een boom De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

28210 - OPENBAAR ONDERZOEK - WIJZIGING UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL
Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de...

28212 - INFRAX - INFRAX WEST - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28205 - IMEWO - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28187 - 03/01/2019 - GEMEENTERAAD- INSTALLATIEZITTING 2 JANUARI 2019
De voorzitter van de gemeenteraad maakt het verslag van de installatiezitting van 2 januari 2019 openbaar Dagorde van de vergadering: 1. Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen 2. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester...

28188 - 03/01/2019 - OCMW-RAAD- INSTALLATIEZITTING 2 JANUARI 2019
De voorzitter van de OCMW-raad maakt het verslag van de installatiezitting van 2 januari 2019 openbaar Agenda 1 Akteneming samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn 2 Akteneming voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 3 Akteneming samenstelling en...

28227 - Dienstjaar 2019 - Toekenning van doorlopende signalisatievergunningen voor uitvoering van kleinde werken.
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden er in het loop van het jaar diverse kleine werken. Dit gaat meestal over kleine werken aan wegenis en/of nutsvoorzieningen. In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt hiervoor aan diverse firma’s en...

28178 - bekendmaking openbaar onderzoek over de afschaffing van buurtweg nr. 14 gedurende de periode van 24-12-2018 tot en met 25-01-2019 - Oostmoerstraat - Jabbeke, 6e Afdeling, sectie B, nr. 514C en 514D.
GEMEENTE JABBEKE AANKONDIGING VAN EEN OPENBAAR ONDERZOEK OVER DE AFSCHAFFING VAN BUURTWEG NR. 14 DE HEER SPRIET POL EN MEVROUW COUDEVILLE LILIAENE, met als adres 8490 Jabbeke, Westmoere 7, dienden op 4 juni 2018 een aanvraag in voor de afschaffing van buurtweg nr. 14, gelegen...

28169 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Nieuwenhovedreef 35-37-39 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-12-2018 Aan: NV Vanhee Projekt Betreffende: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een...

28155 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - het slopen van de bestaande woning en nieuwbouw van een eengezinswoning (Cathilleweg 86), de renovatie en verbouwing van het voormalige cafe 't Oud Gemeentehuis tot eengezinswoning (Cathilleweg...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-12-2018 Aan: Verstraete Geert Betreffende: het slopen van de bestaande woning en nieuwbouw van een eengezinswoning (Cathilleweg...

28156 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gerststraat 6 - regularisatie bergplaats
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-12-2018 Aan: Boddez Angela Betreffende: regularisatie bergplaats De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

28157 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Waterput 5 - het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-12-2018 Aan: Depuydt – De Prince Johan en Annick Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking) De...

28158 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kalsijdeweg 44 - herbouwen zonevreemde woning en bijgebouw, slopen bestaande woning en bijgebouw, plaatsen tijdelijke woonst, openmaken waterloop 0.3.6, aanleggen brug over waterloop, aanleggen...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-12-2018 Aan: Smedts Ellen Betreffende: herbouwen zonevreemde woning en bijgebouw, slopen bestaande woning en bijgebouw,...

28159 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 125 - het uitbreiden van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-12-2018 Aan: Van Daele Frederik Betreffende: het uitbreiden van een eengezinswoning De aanvraag heeft betrekking op...

28160 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zandstraat 16A - het verbouwen van een bestaande woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-12-2018 Aan: Van Thienen Eddie Betreffende: het verbouwen van een bestaande woning De aanvraag heeft betrekking op...

28161 - Bekendmaking aktename van de melding - Popstaelstraat 78 - grondwaterwinning
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 17-12-2018 akte genomen van de melding Van Renterghem Marcel Betreft: grondwaterwinning De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen...

28162 - Bekendmaking aktename van de melding - Waterput 1 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 17-12-2018 akte genomen van de melding bvba Bouwonderneming Gino Feys Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op...

28215 - ONTWERP WATERBELEIDSNOTA 2020-2025 - OPENBAAR ONDERZOEK WATERBEHEERSING IN VLAANDEREN
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de...

28167 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-12-2018 tot en met 17-01-2019 - Dorpsstraat 47, 49, 49A - het bouwen van een restaurant met een ondergrondse parking...
Versyck – Deschacht Tim en Jolien hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een restaurant met een ondergrondse parking en een woning, het slopen van de bestaande bebouwing De aanvraag heeft...

28168 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-12-2018 tot en met 17-01-2019 - Snellegemstraat 18 - het slopen van de bestaande loods
NV Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het slopen van de bestaande loods De aanvraag heeft als adres Snellegemstraat 18 te Jabbeke De overheid, bevoegd om...

28170 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-12-2018 tot en met 17-01-2019 - Westernieuwweg 61 - de bijstelling van een bestaande verkaveling: het splitsen van lot...
Acke Nico en Acke Magda hebben een aanvraag ingediend voor - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over de bijstelling van een bestaande verkaveling: het splitsen van lot 1 in twee loten De aanvraag heeft als adres Westernieuwweg 61 te...

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 DECEMBER 2018
Financiën - BBC - budgetwijziging 2018 - vaststelling. Financiën - BBC - meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing - budget 2019 - vaststelling. Patrimonium - huis C. Permekelaan 2 Jabbeke - renovatie woning tot kinderopvang - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking -...

28050 - AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 6 NOVEMBER 2018
Bestuur - Nieuwe Polder van Blankenberge - Jaarlijkse Algemene Vergadering - kennisneming en aanduiding OCMW-vertegenwoordiger. Patrimonium - ruimtelijke planning - inbreidingsproject - omgevingsaanleg - parkingplan - verzoek tot samenwerking met OCMW Jabbeke - woningen C....

27930 - AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 2 OKTOBER 2018
Patrimonium - bejaardenwoningen Westernieuwweg 2/4/6/8 te Varsenare - plaatsen van nieuwe goten in zink - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Westernieuwweg 6 Varsenare - plaatsen van een nieuwe keuken + deuren voor inkomkast - goedkeuring. Patrimonium - huizen...

27834 - OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 SEPTEMBER
Patrimonium - C. Permekelaan 2 - 4 - 6 Jabbeke - inbreidingsproject gemeente - omgevingsaanleg - parkingplan - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium - huizen C. Permekelaan 2 + 4 + 6 Jabbeke - architect - start werkzaamheden - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 AUGUSTUS
Patrimonium - Bosweg 2, 2A, 2B, 4 en 6 - studie landschaps- en tuinarchitect Paul Deroose - kennisneming. Externe dienst - Eerstelijnszone Beernem - Oostkamp - Zedelgem - Jabbeke - Veranderforum - 18/09/2018 - kennisneming.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring. Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming. Externe dienst - Woonpunt...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...