29713 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-06-2020 tot en met 1-07-2020 - Vedastusstraat 22 - het herbouwen en uitbreiden van een loods/stal met aanhorigheden,...
Vandekerckhove Pedro heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen en uitbreiden van een loods/stal met aanhorigheden, het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2020039447 heeft als adres...

29732 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-06-2020 tot en met 1-07-2020 - Marie Vanpouckestraat 2 (lot 31), 12 (lot 26), 16 (lot 24), 21 (lot 11), 25 (lot 13) -...
BVBA JPB Building, NV Bouwkantoor Danneels, Strubbe Sofie, Stellemans Maarten hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de vergunde bouwaanvraag voor het bouwen van 5 eengezinswoning De...

29734 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-06-2020 tot en met 1-07-2020 - Hellegatstraat 6 - het bouwen van een nieuwe loods, het overbouwen van een bestaande...
Kerckhove Bart heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van een nieuwe loods, het overbouwen van een bestaande stal met een nieuwe stal ...

29735 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-06-2020 tot en met 1-07-2020 - Dorpsstraat 38-40, Zwanestraat 2 - het bouwen van een meergezinswoning na slopen van de...
BVBA Gedan heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning na slopen van de bestaande bebouwing, het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2020027824 heeft als adres...

29731 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-05-2020 tot en met 27-06-2020 - Zomerweg 20 - het regulariseren van een hoogspanningscabine, een uitbreiden van de...
NV Laurica Plants heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het regulariseren van een hoogspanningscabine, een uitbreiden van de grondwaterwinning De aanvraag OMV_2019127656...

29724 - Bekendmaking beslissing Deputatie omgevingsvergunning - Noordstraat 60 - het uitbreiden met melkopslag en koelinstallatie
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 14-05-2020 Aan: Rotsaert Eddy, Noordstraat 60, 8490 Zerkegem Betreffende: het uitbreiden met melkopslag en koelinstallatie Op het adres:...

29712 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-05-2020 tot en met 25-06-2020 - Varsenareweg 29, 33B/C/D/G/H/E/I/F, 35 - wijziging sted. vergunning van 20.06.2016,...
NV Exploitatiemaatschappij Klein Strand, NV Twin Properties, CVBA Exploitatiemaatschappij IBJ, CVBA Bricks en Leisure, Lecluse Thomas hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort...

29714 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Torhoutweg zn - herprofilering van het bodemprofiel
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-05-2020 Aan: Van de Vijver Renaat Betreffende: herprofilering van het bodemprofiel De aanvraag heeft betrekking op...

29715 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Nieuwenhovedreef 26 - het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-05-2020 Aan: Hiltrop Nick Betreffende: het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van...

29716 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Waterput 1 - functiewijziging woning naar vakantiewoning zonder verbouwingswerk
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-05-2020 Aan: Lippens Hilde Betreffende: functiewijziging woning naar vakantiewoning zonder verbouwingswerk De...

29717 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Varsenareweg 22i - het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking) met een carport, het aanleggen van een verharding en een zwembad
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-05-2020 Aan: Ngo Ba Dat Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking) met een carport, het aanleggen van een...

29718 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Spanjaardstraat 5A-5B - het bouwen van 2 koppelwoningen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-05-2020 Aan: BVBA Bouwonderneming Gino Feys Betreffende: het bouwen van 2 koppelwoningen De aanvraag heeft...

29720 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Varsenareweg 20E - het bouwen van een vrijstaande woning met een carport (een afwijking) en aanleg verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-05-2020 Aan: BVBA Bistierland Betreffende: het bouwen van een vrijstaande woning met een carport (een afwijking) en aanleg...

29722 - Bekendmaking beslissing Deputatie omgevingsvergunning - Kalsijdeweg 42 - het bouwen van geitenstal-loods, tweede geitenstal, bijkomende groenvoedersilo's, aanleggen verharding en infiltratievoorziening, regularisatie en verbouwing van...
BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 07-05-2020 Vandenberghe Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting...

29703 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-05-2020 tot en met 17-06-2020 - Bekegemstraat 23 - het splitsen van lot 1 in twee loten
Declerck Ann heeft een aanvraag ingediend voor - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het splitsen van lot 1 in twee loten De aanvraag OMV_2020032914 heeft als adres Bekegemstraat 23 te Jabbeke De overheid, bevoegd om een...

29709 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-05-2020 tot en met 17-06-2020 - Krauwerstraat 1 - de aanleg van een piste en een longeercircel/paddock...
Brauwers Stefaan heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over de aanleg van een piste en een longeercircel/paddock (regularisatie), het vervangen van 7 hoogstammige bomen door 8 loofbomen, het verwijderen van een deel van de...

29710 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-05-2020 tot en met 17-06-2020 - Paradijsweg 6B - het bouwen van een dubbele garage na het slopen van de bestaande...
Ketels Ingrid heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een dubbele garage na het slopen van de bestaande constructie De aanvraag OMV_2020045941 heeft als adres Paradijsweg 6B te...

29711 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 19-05-2020 tot en met 17-06-2020 - Noordstraat 38 - het herbouwen van een deel van een hoeve (inrichten als...
Vandekerckhove – Van Loo Joachim en Melissa hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een deel van een hoeve (inrichten als vakantieverhuur) en bijhorend bijgebouw, het aanleggen van een verharding en een...

29697 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zuidstraat 3 - het verbouwen en uitbreiden van een woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11-05-2020 Aan: Decorte – Maertens Thijs en Silke Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een woning De aanvraag...

29700 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-05-2020 tot en met 13-06-2020 - J. Noterdaemestraat 20 - het vernieuwen van een carport (een afwijking)
Matthijs Koenraad heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het vernieuwen van een carport (een afwijking) De aanvraag OMV_2020041014 heeft als adres J. Noterdaemestraat 20 te Jabbeke De...

29701 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-05-2020 tot en met 13-06-2020 - C.Permekelaan 25, 25A, 31, 33, 35; Hugo Verrieststraat 2 - het wijzigen van de...
BVBA Studiebureau Verhaeghe en Partners heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor loten 8-9-10, het slopen van de bestaande bebouwing...

29699 - Bekendmaking beslissing Deputatie omgevingsvergunning - Eernegemweg 154 - bouw: uitbreiden bestaande loods en verwijderen watertank, regulariseren gevelzichten van bestaande loods, regularisatie sloop deel bestaande serre alsook wijziging...
BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 30-04-2020 Aan: BVBA Topa, Franco Rudy , Eernegemweg 154, 8490 Snellegem Betreffende: bouw: uitbreiden bestaande loods en verwijderen watertank,...

29632 - PLANOLOGIE - Openbaar onderzoek van 11/5/2020 tem 10/6/2020 over het planologisch attest van Martens André bvba, Bekegemstraat 34 te 8490 Jabbeke
De aanvraag De gemeente Jabbeke heeft op 13 maart 2020 een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag van een planologisch attest van Martens André bvba met als adres Bekegemstraat 34 te 8490 Jabbeke. De aanvraag heeft betrekking op de volgende percelen:...

29632 - PLANOLOGIE - Openbaar onderzoek van 11/5/2020 tem 10/6/2020 over het planologisch attest van Eekeloo Dirk, Snellegemstraat 13A te 8490 Jabbeke
De aanvraag De gemeente Jabbeke heeft op 13 maart 2020 een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag van een planologisch attest van Eekeloo Dirk met als adres Snellegemstraat 13A te 8490 Jabbeke. De aanvraag heeft betrekking op de volgende percelen:...

29674 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oudenburgweg zn - het uitbreiding en aanpassingswerken aan de bestaande begraafplaats te Varsenare
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-05-2020 Aan: Gemeente Jabbeke Betreffende: het uitbreiding en aanpassingswerken aan de bestaande begraafplaats te Varsenare...

29677 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 119 - het rooien van 2 hoogstammige bomen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-05-2020 Aan: Stevens Marc Betreffende: het rooien van 2 hoogstammige bomen De aanvraag heeft betrekking op een...

29679 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Popstaelstraat 86 - het rooien van 86 populieren
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-05-2020 Aan: Demarest Marcel Betreffende: het rooien van 86 populieren De aanvraag heeft betrekking op een...

29680 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hof van Straeten zn - het rooien van 22 hoogstammige bomen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-05-2020 Aan: Meuleman Johanna Betreffende: het rooien van 22 hoogstammige bomen De aanvraag heeft betrekking op...

29681 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Ettelgemstraat 66 - het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, het afbreken van bijgebouw
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-05-2020 Aan: Laureyns Ewout Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, het afbreken van bijgebouw...

29683 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-05-2020 tot en met 09-06-2020 - Steedje 3 - het herbouwen van een eengezinswoning na afbraak van de bestaande...
Claeys – Watty Marc en Iris hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een eengezinswoning na afbraak van de bestaande bebouwing, het aanleggen van een verharding en een wadi De aanvraag...

29684 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-05-2020 tot en met 09-06-2020 - Sparredreef 3 - het regulariseren van een bestaande woning (een afwijking) en een...
Verstraete Olivier heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het regulariseren van een bestaande woning (een afwijking) en een tuinberging, het bouwen van een zwembad De aanvraag OMV_2020037774 heeft als...

29685 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-05-2020 tot en met 09-06-2020 - Stationsstraat 30 - het aanbouwen van een fietsenberging aan de woning
Verstraete Jelle heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een fietsenberging aan de woning De aanvraag OMV_2020038608 heeft als adres Stationsstraat 30 te Jabbeke De...

29686 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-05-2020 tot en met 09-06-2020 - Smissebeekstraat 5 - het bouwen van een eengezinswoning met een aangebouwde carport...
Verdonck – François Thomas en Sophie hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning met een aangebouwde carport (een afwijking), het aanleggen van een verharding De aanvraag...

29695 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-05-2020 tot en met 09-06-2020 - Cathilleweg 79 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen...
Calcoen – De Meester Jelle en Sarah hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2020035954 heeft als...

29696 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-05-2020 tot en met 09-06-2020 - Popstaelstraat 39 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen...
Provost – Henry Stijn en Grace hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding, het afbreken van de bestaande berging De...

29630 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vaartdijk-Zuid 4 - het herbouwen en uitbreiden van een woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-04-2020 Aan: Vanhee Serge Betreffende: het herbouwen en uitbreiden van een woning De aanvraag heeft betrekking op...

29631 - Bekendmaking beslissing Deputatie - C.Permekelaan 5 - het bouwen van een meergezinswoning (14 appartementen) met een ondergrondse parking
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 09-04-2020 NV Ascot Construct heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort...

29619 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Spoorwegstraat zn - het bouwen van een garage
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-04-2020 Aan: Vanmullem Kurt Betreffende: het bouwen van een garage De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

29621 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Stationsstraat 67 - het verkavelen van gronden (een afwijking van RUP Bedrijventerrein Stationsstraat)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-04-2020 Aan: Calleeuw Stefaan Betreffende: het verkavelen van gronden (een afwijking van...

29624 - Bekendmaking aktename melding - Kerkeweg 7 - het verbouwen van een ééngezinswoning
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 06-04-2020 akte genomen van de melding Naert Peter-Jan Betreft: het verbouwen van een ééngezinswoning De aanvraag heeft betrekking op een...

29550 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aartrijksesteenweg 90 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-03-2020 Aan: Flo Jacques, Prabnongbua Nukhai, Prabnongbua Onwimon Betreffende: het...

29598 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Caverstraat 47 - het regulariseren van een tuinberging, raamopeningen, verharding en het verbouwen van eengezinswoning met poolhouse en zwembad (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Ghesquiére Dieter Betreffende: het regulariseren van een tuinberging, raamopeningen, verharding en het verbouwen...

29600 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kerkebeekstraat 44 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Gabriels – De Love Karim en Lynn Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking)...

29601 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Woudweg naar Zedelgem 8 - het aanbouwen van een afdak aan de losstaande bijgebouw (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Logghe Raf Betreffende: het aanbouwen van een afdak aan de losstaande bijgebouw (een afwijking) De...

29602 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oudenburgweg 43 - het verkavelen van gronden, het rooien van hoogstammige bomen, het slopen van de bestaande bebouwing
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Rogiers – Lootens Marc en Regine Betreffende: het verkavelen van gronden, het rooien van hoogstammige bomen, het...

29603 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 48 - het bouwen van een koppelwoning na afbraak van de bestaande woning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: BVBA Janssens D. (Janssens Carine) Betreffende: het bouwen van een koppelwoning na afbraak van de bestaande...

29604 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bosweg 15 - het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: De Stordeur Yves Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding...

29605 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lijsterdreef 11A - het rooien van een hoogstammig boom (eik)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Vanwynsberghe Sabine Betreffende: het rooien van een hoogstammig boom (eik) De aanvraag heeft...

29606 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Dorpsweg 4-6 - het verbouwen van een woning (privégedeelte op de verdieping), het verbouwen winkel, het uitbreiden werkplaats beenhouwerij
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Lavens – Vervisch Jeroen en Jana Betreffende: het verbouwen van een woning (privégedeelte op de verdieping), het...

29607 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Ten Bogaerde 5 - het aanbouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Depape Nick Betreffende: het aanbouwen van een veranda aan de woning (een afwijking) De aanvraag...

29608 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Ketelweg zn - het bouwen van 18 woningen, 2 carports, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: NV Bouwkantoor Joost Danneels Betreffende: het bouwen van 18 woningen, 2 carports, het aanleggen van een...

29609 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Popstaelstraat 34 - het bouwen van een losstaande bijgebouw, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Plaiy Liesbeth Betreffendea: het bouwen van een losstaande bijgebouw, het aanleggen van een verharding...

29610 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 57 - het verbouwen van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 30-03-2020 Aan: Willem – Steenhuyse Steven en Els Betreffende: het verbouwen van een eengezinswoning De aanvraag...

29612 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning door Deputatie - het verbouwen en uitbreiden van de woning (Oude Dorpsweg 36), het verbouwen van de woning (Oude Dorpsweg 36A)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 26-03-2020 Decat Suzan heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en...

29613 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning door Deputatie - Kroondreef - groepswoningbouwproject 9 eengezinswoningen met bijhorende infrastructuur
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 26-03-2020 NV Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over...

28595 - 08/04/2019 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het extra...

GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...