28459 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-03-2019 tot en met 16-04-2019 - Gistelsteenweg 546 - exploiteren garagebedrijf
NV Garage Degroote heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over exploiteren garagebedrijf De aanvraag heeft als adres Gistelsteenweg 546 te Jabbeke De overheid,...

28470 - Provincie West-Vlaanderen - Tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) - bekendmaking openbaar onderzoek van 15-03-2019 tot en met 12-06-2019
Provincie West-Vlaanderen Tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) Bekendmaking openbaar onderzoek Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.1.10 §1, maakt de deputatie van de...

28401 - Bekendmaking weigering van de omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 569 - het plaatsen van houtstapelrekken bij een bestaande loods en regulariseren van reeds geplaatste rekken (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: NV Houthandel Tavernier Betreffende: het plaatsen van houtstapelrekken bij...

28402 - Bekendmaking aktename van de melding - Popstaelstraat 99 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 04-03-2019 akte genomen van de melding François Dries Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

28450 - Bekendmaking weigering van de omgevingsvergunning - Stationsstraat 78-80 - het aanpassen en aanbrengen van publiciteit bij een benzinestation
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSAANVRAAG WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: BVBA EG Retail (Belgium) Betreffende: het aanpassen en aanbrengen van...

28452 - Bekendmaking weigering van de omgevingsvergunning - Nieuwenhovedreef 34 - het verharden van een terrein met grind (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSAANVRAAG WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Allaert Henri Betreffende: het verharden van een terrein met grind (een...

28369 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Koffiestraat 18 - het bouwen van een garage
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Gchesquière Tom Betreffende: het bouwen van een garage De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

28374 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zandstraat 26 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, aanleg van twee autostandplaatsen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Claeys – Van Renterghem Bert en Sophie Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, aanleg van...

28376 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Isenbaertstraat 38 - het uitbreiden van een bestaande woning met een privé inkom op gelijksvloer horende bij een bistro
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Verloven – Becu Alain en Mira Betreffende: het uitbreiden van een bestaande woning met een privé inkom op...

28388 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Steenovenstraat 30 - het bouwen van een tuinhuis (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Van Acker Maurice Betreffende: het bouwen van een tuinhuis (een afwijking) De aanvraag heeft betrekking...

28390 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Weststraat 38 - het verbouwen van een ééngezinswoning en een functiewijziging (werkruimte voor osteopaat)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Blockmans – Devinck Peter en Jasmine Betreffende: het verbouwen van een ééngezinswoning en een functiewijziging...

28395 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 81 - het verbouwen van een handelspand tot horeca
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Van Hauwaert Patrick Betreffende: het verbouwen van een handelspand tot horeca De aanvraag heeft...

28396 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Sint Sebastiaanstraat 9B - het bouwen van een carport en een tuinberging (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: De Prest – Descheemaeker Lieven en Lies Betreffende: het bouwen van een carport en een tuinberging (een...

28399 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Westernieuwweg 61 - de bijstelling van een bestaande verkaveling: het splitsen van lot 1 in twee loten
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: Acke Nico, Acke Magda Betreffende: de bijstelling van een bestaande verkaveling: het splitsen van lot 1 in twee...

28400 - Bekendmaking weigering van de omgevingsvergunning - Molenstraat 5 - bestaande luifel af te breken, het regulariseren en verbouwen van opslagruimte
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSAANVRAAG WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-03-2019 Aan: D’hoedt Roger Betreffende: bestaande luifel af te breken, het regulariseren en...

28434 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 13-03-2019 tot en met 11-04-2019 - De Baetsdreef 5 - het verbouwen en uitbreiden van een woning met inbegrip van...
Bastiaenssens – Deschrijver Herman en Marleen hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een woning met inbegrip van zorgwoning De aanvraag heeft als adres De Baetsdreef 5...

28421 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-03-2019 tot en met 9-04-2019 - Meersbeekstraat 8 - het verbouwen en uitbreiden van een woning
Huvaere – Coudenys Andy en Els hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een woning De aanvraag heeft als adres Meersbeekstraat 8 te Jabbeke De overheid,...

28422 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-03-2019 tot en met 9-04-2019 - Oude Bruggeweg 11 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning
Van Damme Anje heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning De aanvraag heeft als adres Oude Bruggeweg 11 te Jabbeke De overheid, bevoegd...

28353 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Watermolenstraat 2 (lot 145), 4 (lot 146), 6 (lot 147), 8 (lot 148), Potteriestraat 2 (lot 159), 4 (lot 160), 9 (lot 155), 11 (lot 156), 13 (lot 157), 15 (lot 158), 17 (lot 165), 19 (lot 164) -...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-02-2019 Aan: NV Matexi Projects Betreffende: het bouwen van 12 eengezinswoningen De aanvraag heeft betrekking op...

28313 - BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE - Oudenburgweg 53 - de opsplitsing van lot 1 in 2 loten
VERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE OP 10-01-2019 Aan: Van Hulle – Sneppe André en Agnes Betreffende: de opsplitsing van lot 1 in 2 loten De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Oudenburgweg 53, 8490 JABBEKE Met kadastrale gegevens:...

28314 - BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE - Oudenburgweg 51A - het bouwen van een ééngezinswoning
VERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE OP 10-01-2019 Aan: Van Hulle – Sneppe André en Agnes Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Oudenburgweg 51A, 8490 JABBEKE Met kadastrale gegevens:...

28365 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Legeweg 96 (lot 138), 98 (lot 139), 100 (lot 140), 102 (lot 141), 104 (lot 142), 106 (lot 143), 108 (lot 144) - het bouwen van 7 eengezinswoningen en 7 tuinbergingen (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-02-2019 Aan: NV Bouwkantoor Joost Danneels Betreffende: het bouwen van 7 eengezinswoningen en 7 tuinbergingen (een...

28366 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Korte Zerkegemstraat 7-9 - het bouwen van 2 halfopen woningen en de aanleg van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-02-2019 Aan: Debaecke Chris Betreffende: het bouwen van 2 halfopen woningen en de aanleg van een verharding De...

28367 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Grote Thems 106 - het bouwen van een bijgebouw met verhardingen en aanhorigheden
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 18-02-2019 Aan: Demuynck Luc Betreffende: het bouwen van een bijgebouw met verhardingen en aanhorigheden De aanvraag...

28358 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-02-2019 tot en met 27-03-2019 - Oostmoerstraat 37 - het bouwen van een melkveestal, voedersloods, uitbreiden van...
BVBA Spriet – Coudeville heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van een melkveestal, voedersloods, uitbreiden van bestaande sleufsilo's, extra...

28348 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-02-2019 tot en met 26-03-2019 - Vlamingveld 41 - het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen na het slopen van de...
NV Bevrachting en Overslag Services Jonckheere heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen na het slopen van de bestaande bebouwing (een afwijking) De aanvraag heeft...

28349 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-02-2019 tot en met 26-03-2019 - Boomgaardstraat - groepswoningbouwproject voor het bouwen van 24 ééngezinswoningen met...
NV Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over groepswoningbouwproject voor het bouwen van 24 ééngezinswoningen met wegenis De aanvraag heeft als adres Boomgaardstraat te...

28343 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-02-2019 tot en met 23-03-2019 - Gistelsteenweg 336-336A - het bouwen van een apotheek met appartementen en garageboxen...
BVBA Sophie Coorevits heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van een apotheek met appartementen en garageboxen (een afwijking), plaatsen...

28344 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-02-2019 tot en met 23-03-2019 - Merelstraat 22 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het aanbouwen...
Velghe – Bossuyt Piet en Hilde hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het aanbouwen van een carport, afdak, berging aan de woning (een afwijking) De...

28347 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-02-2019 tot en met 23-03-2019 - Cathilleweg 180 - het aanleggen van een verharding (regularisatie)
Verheye Veronique heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een verharding (regularisatie) De aanvraag heeft als adres Cathilleweg 180 te Jabbeke De overheid, bevoegd om...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...