27924 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Barletegemweg 2 - nieuwe infiltratievoorziening, te slopen varkensstal, te bouwen varkensstal 5 en 6, te bouwen technisch lokaal, nieuwe ondergrondse wateropslag
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 13-09-2018 Aan: Roose Jeroen, Krinkelweg 4, 8211 Aartrijke Betreffende: nieuwe infiltratievoorziening, te slopen varkensstal, te bouwen varkensstal 5 en...

27923 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 24-09-2018 tot en met 23-10-2018 - Gerststraat 6 - regularisatie bergplaats
Boddez Angela heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over regularisatie bergplaats De aanvraag heeft als adres Gerststraat 6 te Jabbeke De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over...

27922 - Bekendmaking aktename van de melding - Morgensterdreef 1 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING De deputatie van de Provincieraad heeft op 13-09-2018 akte genomen van de melding BV BVBA P8 Architecten Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de...

27886 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 14-09-2018 tot en met 13-10-2018 - Waterput 5 lot 5 - het bouwen van een ééngezinswoning
Depuydt – De Prince Johan en Annick heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning De aanvraag heeft als adres Waterput 5 lot 5 te Jabbeke De overheid,...

27888 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 14-09-2018 tot en met 13-10-2018 - Kalsijdeweg 44 - herbouwen zonevreemde woning en bijgebouw, slopen bestaande woning en...
Smedts Ellen heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over herbouwen zonevreemde woning en bijgebouw, slopen bestaande woning en bijgebouw, plaatsen tijdelijke woonst, openmaken waterloop 0.3.6, aanleggen brug over waterloop,...

27870 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-09-2018 tot en met 11-10-2018 - het slopen van de bestaande woning en nieuwbouw van een eengezinswoning (Cathilleweg...
Verstraete Geert heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het slopen van de bestaande woning en nieuwbouw van een eengezinswoning (Cathilleweg 86), de renovatie en verbouwing van het voormalige cafe 't Oud Gemeentehuis tot...

27844 - Bekendmaking aktename van de melding - Aartrijksesteenweg 46 - de melding van een tijdelijke mobiele breekinstallatie en van een verdeelslang aan een bovengrondse dubbelwandige mazouttank
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 03-09-2018 akte genomen van de melding BVBA Dereeper Invest Betreft: de melding van een tijdelijke mobiele breekinstallatie en van een verdeelslang...

27850 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zomerweg 24 - het exploiteren tuinbouwbedrijf
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-09-2018 Aan: Dhoest Ignace Betreffende: het exploiteren tuinbouwbedrijf De aanvraag heeft betrekking op een...

27851 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oostmoerstraat 44 - het oprichten loods na sloop bestaande stal en loods bij een loonwerkbedrijf
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-09-2018 Aan: Monbaliu Steven Betreffende: het oprichten loods na sloop bestaande stal en loods bij een...

27852 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Koning Albertstraat 2 - het bouwen van een woning met dokterspraktijk
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-09-2018 Aan: Baele – Timperman Thomas en Laura Betreffende: het bouwen van een woning met dokterspraktijk De...

27853 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Boekweitstraat 30 - de functiewijziging van woning met praktijkgedeelte naar een woning met werkplaats/bureel
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-09-2018 Aan: BVBA Kim Vanmassenhove Betreffende: de functiewijziging van woning met praktijkgedeelte naar een woning met...

27854 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Jabbekestraat 2-4 - energetische renovatie van gebouw met 2 woongelegenheden en een vergaderruimte
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-09-2018 Aan: OI Kerkfabriek Sint-Vedastus te Zerkegem Betreffende: energetische renovatie van gebouw met 2 woongelegenheden en...

27855 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oostmoerstraat 40 - het bouwen van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-09-2018 Aan: Molenaers – Roudelée Pieter-Jan en Delphine Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning De...

27856 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bitterstraat 2 - het uitbreiden van een eengezinswoning met praktijkruimte kinesitherapie
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-09-2018 Aan: Van Huele Ann Betreffende: het uitbreiden van een eengezinswoning met praktijkruimte kinesitherapie De...

27857 - Bekendmaking aktename van de melding - Oosternieuwweg 2 - overdracht exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 03-09-2018 akte genomen van de melding Lavens Kris Betreft: overdracht exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit De aanvraag...

27858 - Bekendmaking aktename van de melding - Koning Albertstraat - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 03-09-2018 akte genomen van de melding BVBA Verhegge Marc Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

27834 - OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 SEPTEMBER
Patrimonium - C. Permekelaan 2 - 4 - 6 Jabbeke - inbreidingsproject gemeente - omgevingsaanleg - parkingplan - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium - huizen C. Permekelaan 2 + 4 + 6 Jabbeke - architect - start werkzaamheden - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium -...

27822 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 03-09-2018 tot en met 02-10-2018 - Snellegemstraat 13A - exploiteren tuinbouwbedrijf met grondwaterwinning
Eekeloo Dirk heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over exploiteren tuinbouwbedrijf met grondwaterwinning De aanvraag heeft als adres Snellegemstraat 13A te Jabbeke...

27831 - 31 augustus 2018 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - SLUITING AUTOSNELWEGPARKING
De openbare snelwegparking Total Fina Jabbeke Noord van de A10/E40 wordt met ingang van 1 september 2018 voor een periode van 3 maanden gesloten. Het volledige besluit van de burgemeester is te lezen via: Besluit van...

27820 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Popstaelstraat 80 - het plaatsen van zonnepanelen in de tuin
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 13-08-2018 Aan: Dumon Filip Betreffende: het plaatsen van zonnepanelen in de...

CONSULTATIE VAN DE KIEZERSLIJST GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de kiezers dat eenieder zich tot 2 oktober 2018 (d.i. de twaalfde dag vóór de verkiezing) tijdens de diensturen tot het gemeentesecretariaat kan wenden, om na te gaan of hijzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat en of de...

27819 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-08-2018 tot en met 25-09-2018 - Industriezone 2 - actualisatie milieuvergunning
NV Mercator Press heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over actualisatie milieuvergunning De aanvraag heeft als adres Industriezone 2 te Jabbeke De overheid,...

27810 - 20/08/2018 - CAPTATIEVERBOD KANAAL GENT-OOSTENDE
Update: De beperkingen in watergebruik worden opgeheven, de drinkwaterbevoorrading is voldoende verzekerd. Inname uit onbevaarbare waterlopen blijft verboden (behalve voor de Mandel en de Gaverbeek), net als voor bevaarbare waterlopen waar blauwalgen zijn vastgesteld. Het...

27809 - Publieke inspraak van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 over de ‘het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof
De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones....

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 AUGUSTUS
Patrimonium - Bosweg 2, 2A, 2B, 4 en 6 - studie landschaps- en tuinarchitect Paul Deroose - kennisneming. Externe dienst - Eerstelijnszone Beernem - Oostkamp - Zedelgem - Jabbeke - Veranderforum - 18/09/2018 - kennisneming.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring. Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming. Externe dienst - Woonpunt...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

27311 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN THV Delannoy - Del’haye - Gema - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de THV Delannoy - Del’haye - Gema in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke actie. Hiervoor...

27247 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN BOEDERS & CO - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de firma Broeders & Co in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om volgende werken: - defecten en dringende werken ( nodig voor continuïteit nutsfunctie) -...

27229 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan firma Delannoy voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van Infrax - Jaarvergunning 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Delannoy in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma houdt zich voornamelijk bezig met de uitbreiding en aanleg van nutsleidingen. Hiervoor wordt een

27230 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van diverse nutsmaatschappijen - Jaarvergunning 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke...

27231 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan BVBA Grondwerken Maes werken in opdracht van INFRAX - Jaarvergunning 2018
Aan de firma Grondwerken Maes BVBA voert in de loop van 2018 en dit in opdracht van van Infrax werken uit op het grondgebied van Jabbeke. De werken bestaan voornamelijk uit dringende en dus noodzakelijke interventies. Deze

27223 - EERNEGEMWEG TER HOOGTE VAN NUMMER 154 OP DONDERDAG 25 JANUARI AFGESLOTEN
Op donderdag 25 januari 2018 tussen 9u en 13u wordt de Eernegemweg tussen de Aartrijksesteenweg en het gemeentelijke containerpark omwille van het leveren van materiaal bij Topa BVBA tijdelijk afgezet. De firma die het materiaal aanlevert staat zelf in voor de...

27139 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan De Watergroep voor het uitvoeren van werken - Jaarvergunning 2018
Net zoals voor het jaar 2017 wordt voor het werkjaar 2018 aan De Watergroep terug een doorlopende vergunning toegekend voor het uitvoeren van wegen- en bouwwerken. De Watergroep krijgt deze toekenning voor het plaatsen van signalisatie op het openbaar domein n.a.v. kleine...

27136 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan firma Verstraete K & Zoon voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Verstraete K. & Zoon nv in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke Omschrijving werken : Diverse onderhoudswerken aan nutsvoorzieningen, zoals overkoppelingen, aansluitingen en werken aan het...

27122 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan De Groote Gaston voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In het kader van d het lopende onderhoudsbestek 1M3D8J/14/34 voor district D311 Brugge worden in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma staat in voor het aanbrengen van wegmarkeringen op zowel gemeente- als gewestwegen Hiervoor wordt een...

27107 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan Aquafin NV voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
Aqualin dient bij de exploitatie van haar collectoren, pompstations, rioolwaterzuiveringsinstallaties vaak korte interventies te doen op de openbare weg. Deze worden uitgevoerd aan de rand van de weg, zijn van mobiele aard en van korte duur. Volgende soorten interventies zijn o.a....

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING - PUNTWERKEN UITGEVOERD DOOR INFRAX - DIENSTJAAR 2018
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden in de loop van het jaar door Infrax diverse kleine werken uitgevoerd van dringende aard of beperkte omvang. Aan de nutsmaatschappij INFRAX wordt voor het dienstjaar 2018 een jaarvergunning toegekend voor het signaleren van kleine werken...

DOORLOPENDE SIGNALISATIEVERGUNNING DIENSTJAAR 2018 - FIRMA JACOBS
In het kader van de onderhoudscontracten met Telenet , Proximus en het Vlaams Gewest (EMT) wordt aan de firma Jacobs NV nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk een permanente signalisatievergunning afgeleverd voor het dienstjaar...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...