29862 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 05-08-2020 tot en met 03-09-2020 - Kerkebeekstraat 21 - het aanbouwen van een veranda een de bestaande woning (een...
Doeven Sjouke heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een veranda een de bestaande woning (een afwijking) De aanvraag OMV_2020083866 heeft als adres Kerkebeekstraat 21 te Jabbeke...

29863 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 05-08-2020 tot en met 03-09-2020 - Barletegemweg 11 - het herbouwen van een zonevreemde woning
Claeys – Eeckeloo Hein en Annie hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een zonevreemde woning De aanvraag OMV_2020081161 heeft als adres Barletegemweg 11 te Jabbeke...

29864 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 05-08-2020 tot en met 03-09-2020 - Halfweghuisstraat 14 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Withofs – Flamée Wim en Gwendolyn hebben een aanvraag ingediend voor - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften De aanvraag OMV_2020072701 heeft als adres Halfweghuisstraat 14 te Jabbeke...

29840 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Steedje 3 - het herbouwen van een eengezinswoning na afbraak van de bestaande bebouwing, het aanleggen van een verharding en een wadi
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Claeys – Watty Marc en Iris Betreffende: het herbouwen van een eengezinswoning na afbraak van de bestaande...

29852 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Smissebeekstraat 50 - het bouwen van een eengezinswoning met een aangebouwde carport en een tuinberging (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: NV Durabrik Bouwbedrijven – Durabrik Enterprises de Construction Betreffende:...

29853 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Sparredreef 3 - het regulariseren van een bestaande woning (een afwijking) en een tuinberging, het bouwen van een zwembad
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Verstraete Olivier Betreffende: het regulariseren van een bestaande woning (een afwijking) en een tuinberging, het...

29854 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Stationsstraat 30 - het aanbouwen van een fietsenberging aan de woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Verstraete Jelle Betreffende: het aanbouwen van een fietsenberging aan de woning De aanvraag heeft...

29855 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Smissebeekstraat 5 - het bouwen van een eengezinswoning met een aangebouwde carport (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Verdonck – François Thomas en Sophie Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning met een aangebouwde carport...

29856 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Cathilleweg 79 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Calcoen – De Meester Jelle en Sarah Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen...

29857 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Popstaelstraat 39 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding, het afbreken van de bestaande berging
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Provost – Henry Stijn en Grace Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van...

29858 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - J. Noterdaemestraat 20 - het vernieuwen van een carport (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Matthijs Koenraad Betreffende: het vernieuwen van een carport (een afwijking) De aanvraag heeft...

29859 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Merelstraat 22 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Devos – Coopman Niels en Ines Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van...

29860 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hoge Akker 18 - het aanleggen van een zwembad met een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Vandenberghe Lindsay Betreffende: het aanleggen van een zwembad met een verharding De aanvraag heeft...

29861 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bedevaartstraat 8 - het aanleggen van een verharding in de voortuin
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-07-2020 Aan: Vandendriessche Philippe Betreffende: het aanleggen van een verharding in de voortuin De aanvraag...

29846 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'Schoonveld'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend. Dit...

29847 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'Louise Grysonstraat'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend. Dit...

29818 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-07-2020 tot en met 13-08-2020 - Zomerweg 20 - het bouwen van een kweekvloer, wateropvangbekken en serre
NV Laurica Plants heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een kweekvloer, wateropvangbekken en serre De aanvraag omv_2020070999 heeft als adres Zomerweg 20 te Jabbeke De...

29819 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-07-2020 tot en met 13-08-2020 - Legeweg 74 - het plaatsen van een omheining (een afwijking)
De Schrijver Davy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een omheining (een afwijking) De aanvraag OMV_20200732586 heeft als adres Legeweg 74 te Jabbeke De overheid,...

29820 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-07-2020 tot en met 13-08-2020 - Westernieuwweg zn - reliëfwijziging van een landbouwperceel en toegangsweg voor...
D’hoedt Andy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over reliëfwijziging van een landbouwperceel en toegangsweg voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer De aanvraag...

29824 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-07-2020 tot en met 13-08-2020 - Noordstraat 40 - afbraak bestaande constructies, het bouwen van een landbouwloods, het...
Desmedt Sandra heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over afbraak bestaande constructies, het bouwen van een landbouwloods, het uitbreiden van de bestaande...

29825 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-07-2020 tot en met 13-08-2020 - Noordstraat 57 - afbraak bestaande bebouwing exclusief woning, het bouwen van een...
Snauwaert - Gevaert Stefaan en Christel hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over afbraak bestaande bebouwing exclusief woning, het bouwen van een...

29834 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Molenstraat 6 - het regulariseren van de functiewijziging van een loods/berging naar opslag en de aangebouwde afdak vooraan en aangebouwde structuur/verhardingszone linker zijgevel
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING GEDEELTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07-2020 Aan: Quicke Kristof Betreffende: het regulariseren van de functiewijziging van een...

29821 - Bekendmaking aktename melding - Popstaelstraat 99 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 06-07-2020 akte genomen van de melding BVBA D’Hoore Construct Algemene Bouwonderneming, François Dries Betreft: tijdelijke...

29822 - Bekendmaking aktename melding - Westernieuwweg 88 - tijdelijke bronbemaling
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 06-07-2020 akte genomen van de melding Vermeire Lieven Betreft: tijdelijke bronbemaling De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen...

29806 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Krakkestraat 6 (lot 1), 8 (lot 2), 10 (lot 3), 12 (lot 4), 14 (lot 5) - groepswoningbouwproject van 5 woningen, aanleg wegenis en riolering, verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07-2020 Aan: Martens Dries Betreffende: groepswoningbouwproject van 5 woningen, aanleg wegenis en riolering, verharding...

29807 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zomerweg 18 - aanleg nieuw trayveld en regularisatie bestaand trayveld
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07-2020 Aan: BVBA Matika Betreffende: aanleg nieuw trayveld en regularisatie bestaand trayveld De aanvraag heeft...

29808 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Westernieuwweg 96 - het bouwen van een machineloods, het aanleggen van een betonverharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07-2020 Aan: Kerckhove Hilde Betreffende: het bouwen van een machineloods, het aanleggen van een betonverharding...

29809 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aartrijksesteeneg zn - bouw van een type zeecontainer voor diensten, en sanitair bij de begraafplaats
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07/2020 Aan: Gemeente Jabbeke Betreffende: bouw van een type zeecontainer voor diensten, en sanitair bij de begraafplaats...

29811 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Sparredreef 6 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande vrijstaande bijgebouw (een afwijking), regularisatie van de houtstapelplaats, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07-2020 Aan: Casteleyn – Van Damme Geert en Kathleen Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande vrijstaande...

29812 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Isenbaertstraat 61 A - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 3
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07-2020 Aan: Verdoolaeghe Pascal Betreffende: het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 3 De aanvraag...

29813 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hoge Akker 5 - het herbouwen van een woning na het slopen van de bestaande bebouwing, splitsing van het perceel, het aanleggen van een verharding (aangepaste plannen)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-07-2020 Aan: NV Elphica (Bogaert Frank) Betreffende: het herbouwen van een woning na het slopen van de bestaande bebouwing,...

29816 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - C. Permekelaan 63 - regularisatie van de bestaande functie: woning met horecazaak (restaurant)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06.07.2020 Aan: Manzo Claudio Betreffende: regularisatie van de bestaande functie: woning met horecazaak (restaurant)...

28595 - 08/04/2019 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het extra...

GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...