27571 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-05-2018 tot en met 26-06-2018 - Westernieuwweg 68 - het bouwen van een nieuwe loods na afbraak van de bestaande loods
d’Hoedt Roger heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een nieuwe loods na afbraak van de bestaande loods De aanvraag heeft als adres Westernieuwweg 68 te Jabbeke De...

27572 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-05-2018 tot en met 26-06-2018 - Molenstraat 5 - het regulariseren van bijgebouwen
d’Hoedt Roger heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het regulariseren van bijgebouwen De aanvraag heeft als adres Molenstraat 5 te Jabbeke De overheid, bevoegd om een beslissing te...

27573 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-05-2018 tot en met 26-06-2018 - Hageweg 45 - reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten, in...
Coudeville Guido heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer De aanvraag heeft als adres...

27574 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hovenierstraat 1-5 - het bouwen van een meergezinswoning met 23 eenheden (wijziging van reeds goedgekeurde bouwaanvraag dd. 02-10-2017)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07 mei 2018 Aan: NV Bouwkantoor Joost Danneels Betreffende: het bouwen van een meergezinswoning met 23 eenheden (wijziging van...

27569 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Dorpsstraat 3 - de uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis te Jabbeke
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07 mei 2018 Aan: Gemeente Jabbeke Betreffende: de uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis te Jabbeke De...

27568 - 22/05/2018 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 14 mei 2018 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 14 mei 2018

27568 - 22/05/2018 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 25 april 2018 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 25 april 2018

27563 - Bekendmaking aktename van de melding - Legeweg, Hof van Straeten - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07 mei 2018 Aan: Devagro NV Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Legeweg,...

27564 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Legeweg zn - het vervangen van de bestaande elektriciteitscabine, plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07 mei 2018 Aan: Infrax West Betreffende: het vervangen van de bestaande elektriciteitscabine, plaatsen van een nieuwe...

27565 - Bekendmaking aktename van de melding - Woudweg naar Zedelgem 22 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07 mei 2018 Aan: BVBA Tuinaanleg Yves Logghe Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

27566 - Bekendmaking aktename van de melding - Oude Bruggeweg 2 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07 mei 2018 Aan: Decoene Eddy Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Oude...

27561 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Sarkoheemstraat 19 - het slopen van een woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 7 mei 2018 Aan: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Jabbeke Betreffende: het slopen van een woning De...

27547 - 08/05/2018 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 7 MEI 2018
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 5 maart 2018 Aanwezig: Voorzitter:Paul Vanden Bussche Burgemeester: Vanhessche...

27548 - 08/05/2018 - gemeenteraad 7 mei 2018 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Krakeelstraat - uitgezonderd plaatselijke bediening
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

27549 - 08/05/2018 - gemeenteraad 7 mei 2018 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Isenbaertstraat - aanbrengen onderbroken lijn
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

27550 - 08/05/2018 - gemeenteraad 7 mei 2018 - Communicatie - digital-sign-toepassing - samenwerking met private bedrijven
Door de gemeenteraad werd op 8 mei 2017 beslist om over te gaan tot de aankoop van een led bannerbord voor toepassing langs het openbaar domein. De uiteindelijke kostprijs en het feit dat door de diensten van AWV geen goedkeuring verleend werd, was een reden om dit initiatief niet verder te...

27550 - 08/05/2018 - gemeenteraad 7 mei 2018 - Sociale zaken - buurthuis 'De Post' - huishoudelijk reglement
Op 6 november 2017 verleende de gemeenteraad goedkeuring voor de verbouwing van een deel van het postgebouw tot buurtcentrum. Met het buurthuis 'De Post' wordt door het bestuur voor een deel vernieuwend en experimenteel werk gedaan: - Het buurthuis wil vooreerst de burgerparticipatie bij...

27552 - 08/05/2018 - gemeenteraad 7 mei 2018 - Cultuurbeleid - Vrijetijdscentrum Jabbeke - bijkomende cultuurzaal - gebruiksmodaliteit - aanpassing reglement
Bij de bouw van het Vrijetijdscentrum Jabbeke werd geen specifieke ruimte voorzien voor vergadering/voordracht/debatavond enz.. voor een groep tussen de 75 en 180 personen. Omdat zaal De Zwaan intussen reeds weggevallen is, werd er voor gekozen om de spiegelzaal bijkomend in te richten...

27538 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 7-05-2018 tot en met 5-06-2018 - Zomerweg 18 - de aanleg van een hemelwaterbuffer
BVBA Matika heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over de aanleg van een hemelwaterbuffer De aanvraag heeft als adres Zomerweg 18 te Jabbeke De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

27522 - Bekendmaking aktename van de melding - Gistelsteenweg 385 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: NV Algemene Bouwonderneming Pollet K & G Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een...

27523 - Bekendmaking aktename van de melding - Kerkeweg 9A - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: Vlietinck Arne Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de...

27524 - Bekendmaking aktename van de melding - Kerkeweg 5 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: Dewagtere Filip Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de...

27518 - Bekendmaking aktename van de melding - Legeweg zn, de melding kadert in uitvoering van de aanleg van een verkaveling Varsenare-Noord
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: NV Visser & Smit Hanab Betreft: de melding kadert in uitvoering van de aanleg van een verkaveling...

27521 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Legeweg zn - reliëfwijziging van een huiskavel voor prof. landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: Vande Kerckhove Jeroen Betreffende: reliëfwijziging van een huiskavel voor prof. landbouwactiviteiten, in het...

27508 - Bekendmaking aktename van stopzetting lopende vergunning en exploitatie derde klasse inrichting - Isenbaertstraat 109 - stopzetting houden runderen en vermindering grondwaterwinning van 906m²/jaar naar 485m²/jaar
BEKENDMAKING AKTENAME VAN STOPZETTING LOPENDE VERGUNNING EN EXPLOITATIE DERDE KLASSE INRICHTING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: Demeyere Sandy Betreft: stopzetting houden runderen en...

27510 - Bekendmaking aktename van de melding - Gistelsteenweg 102 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: Vandenbussche Jerome Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in...

27511 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Spanjaardstraat 60 - functiewijziging bestaande loods
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: NV D.Verhelst – Coppens Agri Betreffende: functiewijziging bestaande loods De aanvraag heeft...

27513 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 469 - het verbouwen en uitbreiden van een woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: De Prol Nico Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een woning De aanvraag heeft betrekking...

27505 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zandstraat 1 - het uitbreiden van een eengezinswoning met een slaapkamer (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: Debruyne – Lanckriet Bram en Vicky Betreffende: het uitbreiden van een eengezinswoning met een slaapkamer (een...

27506 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zandweg naar Aartrijke 2 - het slopen van een bijgebouw
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 23 april 2018 Aan: de Giey Andre Betreffende: het slopen van een bijgebouw Op het perceel Zandweg naar Aartrijke 2 , 8490...

Signalisatievergunning - Werken Fase 1 - "CENTRALISATIE AFVALWATER STALHILLE" - werken in Kalsijdeweg - periode 02/05/2018 tot 20/07/2018.
Binnenkort starten de werken Fase 1 "CENTRALISATIE AFVALWATER STALHILLE" De werken voor Fase 1 "Kalsijdeweg" , zullen aanvangen op 02/05/2018 en duren tot en met 20/07/2018. Hierbij vindt u het

27490 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 74 - het verbouwen van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 9 april 2018 Aan: Van Dael Anthony en Afschrift Femke Betreffende: het verbouwen van een eengezinswoning Op het perceel...

27491 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vaartdijk-Noord zn - plaatsen van 1x vhf en 1x gps antenne
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 9 april 2018 Aan: Radio Holland Belgium Betreffende: plaatsen van 1x vhf en 1x gps antenne Op het perceel Vaartdijk-Noord...

27492 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Mosselstraat 8 - de verbouwingswerken aan ééngezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 9 april 2018 Aan: Jonckheere Saskia Betreffende: de verbouwingswerken aan ééngezinswoning Op het perceel Mosselstraat 8 ,...

27493 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - de Manlaan 5 - het rooien van 1 boom
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 9 april 2018 Aan: Degroote Dries Betreffende: het rooien van 1 boom Op het perceel de Manlaan 5 , 8490 JABBEKE De...

27494 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 129 - het verbouwen en uitbreiden van een woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 9 april 2018 Aan: Vanhoenacker Jarno Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een woning Op het perceel Eernegemweg 129...

27495 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Ettelgemstraat 46 - het verbouwen van een alleenstaande woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 9 april 2018 Aan: Anseeuw – Tousseyn Björn en Isabel Betreffende: het verbouwen van een alleenstaande woning Op het perceel...

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

27311 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN THV Delannoy - Del’haye - Gema - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de THV Delannoy - Del’haye - Gema in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke actie. Hiervoor...

27247 - TOEKENNING PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING AAN BOEDERS & CO - DIENSTJAAR 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de firma Broeders & Co in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om volgende werken: - defecten en dringende werken ( nodig voor continuïteit nutsfunctie) -...

27229 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan firma Delannoy voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van Infrax - Jaarvergunning 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Delannoy in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma houdt zich voornamelijk bezig met de uitbreiding en aanleg van nutsleidingen. Hiervoor wordt een

27230 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx voor de aanleg van nutsleidingen in opdracht van diverse nutsmaatschappijen - Jaarvergunning 2018
In opdracht van diverse nutsmaatschappijen worden door de Infra Group NV-Verbraeken- Fodetra- Dierickx in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke. Dit gaat voornamelijk om diverse kleine werken meestal gepland maar eisen soms ook onmiddellijke...

27231 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan BVBA Grondwerken Maes werken in opdracht van INFRAX - Jaarvergunning 2018
Aan de firma Grondwerken Maes BVBA voert in de loop van 2018 en dit in opdracht van van Infrax werken uit op het grondgebied van Jabbeke. De werken bestaan voornamelijk uit dringende en dus noodzakelijke interventies. Deze

27223 - EERNEGEMWEG TER HOOGTE VAN NUMMER 154 OP DONDERDAG 25 JANUARI AFGESLOTEN
Op donderdag 25 januari 2018 tussen 9u en 13u wordt de Eernegemweg tussen de Aartrijksesteenweg en het gemeentelijke containerpark omwille van het leveren van materiaal bij Topa BVBA tijdelijk afgezet. De firma die het materiaal aanlevert staat zelf in voor de...

27139 - Toekenning doorlopende signalisatievergunning aan De Watergroep voor het uitvoeren van werken - Jaarvergunning 2018
Net zoals voor het jaar 2017 wordt voor het werkjaar 2018 aan De Watergroep terug een doorlopende vergunning toegekend voor het uitvoeren van wegen- en bouwwerken. De Watergroep krijgt deze toekenning voor het plaatsen van signalisatie op het openbaar domein n.a.v. kleine...

27136 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan firma Verstraete K & Zoon voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In opdracht van de netbeheerder INFRAX worden door de firma Verstraete K. & Zoon nv in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke Omschrijving werken : Diverse onderhoudswerken aan nutsvoorzieningen, zoals overkoppelingen, aansluitingen en werken aan het...

27122 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan De Groote Gaston voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
In het kader van d het lopende onderhoudsbestek 1M3D8J/14/34 voor district D311 Brugge worden in de loop van 2018 werken uitgevoerd op het grondgebied van Jabbeke De firma staat in voor het aanbrengen van wegmarkeringen op zowel gemeente- als gewestwegen Hiervoor wordt een...

27107 - Toekenning van permanente signalisatievergunning aan Aquafin NV voor het uitvoeren van werken dienstjaar 2018
Aqualin dient bij de exploitatie van haar collectoren, pompstations, rioolwaterzuiveringsinstallaties vaak korte interventies te doen op de openbare weg. Deze worden uitgevoerd aan de rand van de weg, zijn van mobiele aard en van korte duur. Volgende soorten interventies zijn o.a....

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING - PUNTWERKEN UITGEVOERD DOOR INFRAX - DIENSTJAAR 2018
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden in de loop van het jaar door Infrax diverse kleine werken uitgevoerd van dringende aard of beperkte omvang. Aan de nutsmaatschappij INFRAX wordt voor het dienstjaar 2018 een jaarvergunning toegekend voor het signaleren van kleine werken...

DOORLOPENDE SIGNALISATIEVERGUNNING DIENSTJAAR 2018 - FIRMA JACOBS
In het kader van de onderhoudscontracten met Telenet , Proximus en het Vlaams Gewest (EMT) wordt aan de firma Jacobs NV nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk een permanente signalisatievergunning afgeleverd voor het dienstjaar...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...