28700 - PLANOLOGIE: kennisgeving : machtiging tot onteigening ten voordele van de gemeente Jabbeke voor de realisatie van fietsvoorziening langs de Aartrijksesteenweg (2e fase)
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat bij Ministerieel Besluit van 14 juni 2019 aan de gemeente Jabbeke machtiging tot onteigening werd verleend voor de onroerende goederen opgenomen in de onteigeningsplannen tot realisatie van fietsvoorziening langs...

28760 - PLANOLOGIE - Bekendmaking openbaar onderzoek - Gewestelijk RUP Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur - Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille - openbaar onderzoek van 16 juli 2019 tem 13...
Op 3 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille' goed. In uitvoering van artikel 2.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening...

28754 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vaartdijk-Noord zn - het aanpassen van een voormalige jagersput met diverse eilandjes tot een open waterpartij met centraal broedeiland (reliëfwijziging, verwijderen bestaande houtkanten)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 01-07-2019 Aan: Sanders Johan Betreffende: het aanpassen van een voormalige jagersput met diverse eilandjes tot een open...

28733 - Bekendmaking aktename van de melding - Gistelsteenweg 336 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 01-07-2019 akte genomen van de melding BVBA Deketelaere Rik Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een...

28752 - Bekendmaking aktename van de melding - Weststraat 38 - het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600l
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 01-07-2019 akte genomen van de melding Devinck Jasmine Betreft: het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600l De aanvraag heeft...

28753 - Bekendmaking aktename van de melding - Parkweg - het plaatsen van een tijdelijke breekinstallatie
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 01-07-2019 akte genomen van de melding Knockaert Jan Betreft: het plaatsen van een tijdelijke breekinstallatie De aanvraag heeft betrekking...

28719 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 538, 540, 546 - exploiteren garagebedrijf
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: NV Garage Degroote, Degroote Karl Betreffende: exploiteren garagebedrijf De aanvraag heeft betrekking...

28720 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zomerweg 20 - bouwen van een constructie (open metalen structuur) om jonge planten te beschermen tegen extreme hagelinslag
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: NV Laurica – Plants Betreffende: bouwen van een constructie (open metalen structuur) om jonge planten te...

28721 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zangvogelstraat 1 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswonin
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: De Grande Gert Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning De aanvraag heeft...

28722 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Koornblomme 1D - het bijstellen van een bestaande verkaveling (het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: Van Hulle Free Betreffende: het bijstellen van een bestaande verkaveling (het wijzigen van de...

28723 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Eernegemweg 14 - het verbouwen en uitbreiden van de bestaande apotheek en woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: Luyckx Matthias Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande apotheek en woning De...

28724 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Ideveldstraat 16 - het bouwen van een tuinhuis (één afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: Dumarey Mathias Betreffende: het bouwen van een tuinhuis (één afwijking) De aanvraag heeft betrekking...

28725 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lijsterdreef 10 - de aanleg van een terras met een siervijver
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: Knockaert Mario Betreffende: de aanleg van een terras met een siervijver De aanvraag heeft betrekking...

28727 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Fazantendreef 6 - regularisatie van de inplanting van de bestaande woning en vrijstaande tuinberging, de uitbreiding van de woning en het herbouwen van de tuinberging (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: Vandewalle – Patou Tom en Joke Betreffende: regularisatie van de inplanting van de bestaande woning en vrijstaande...

28728 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kastanjebosstraat 5 - het bouwen van een carport en een tuinhuis, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: Verplancke Martine Betreffende: het bouwen van een carport en een tuinhuis, het aanleggen van een...

28729 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zuidstraat 1 - het rooien van 3 hoogstammige bomen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: Vancoillie Luc Betreffende: het rooien van 3 hoogstammige bomen De aanvraag heeft betrekking op een...

28730 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Walbekestraat 1 - het bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 24-06-2019 Aan: NV DNF Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding De aanvraag...

28701 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Parkweg zn - het bouwen van een loods, het aanleggen van een verharding (een...
Van Mullem Koen heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods, het aanleggen van een verharding (een afwijking) De...

28702 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Maalderijstraat 1 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het...
Greeve – Rotsaert Dave en Samira hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2018157822 heeft als adres...

28703 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Zomerweg 5 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het aanbouwen van...
Bruynooghe – Ramandt Bjorn en Tine hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het aanbouwen van een garage aan de woning na het slopen van de tuinberging ...

28705 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Dwarsstraat 4 - Kroondreef - groepswoningbouwproject 9 eengezinswoningen met...
NV Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over groepswoningbouwproject 9 eengezinswoningen met bijhorende infrastructuur De aanvraag OMV_2019065629 heeft als adres Dwarsstraat 4...

28706 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Gistelsteenweg 43 - het verbouwen van woning met bakkerij tot woning met B&B...
Xia Qunmeng heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen van woning met bakkerij tot woning met B&B (functiewijziging) De aanvraag OMV_2019071579 heeft als adres Gistelsteenweg 43 te...

28709 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Bosweg 45 - het verbouwen van een bestaande woning met als bestemming: een open...
Bonneure Steven heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een bestaande woning met als bestemming: een open eengezinswoning met een aparte ruimte voor een vrij beroep, het aanleggen van een zwemvijver ...

28711 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Gistelsteenweg 38 - het verbouwen van een handelspand tot een handelspand met een...
BVBA AllCover heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een handelspand tot een handelspand met een woongelegenheid op de verdieping, het aanleggen van verharding, het bouwen van een carport ...

28712 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Oudenburgweg 38 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een...
Lauwers – Bollen Johan en Ilse hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking) De aanvraag OMV_2019043294 heeft als adres Oudenburgweg 38...

28713 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - het verbouwen en uitbreiden van de woning (Oude Dorpsweg 36), het verbouwen van de...
Decat Suzan heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van de woning (Oude Dorpsweg 36), het verbouwen van de woning (Oude Dorpsweg 36A) De aanvraag OMV_2019066165 heeft als adres...

28714 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Uytdreve 9 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanbouwen van...
Poorteman – Van Achte Rudy en Micheline hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanbouwen van een carport aan de woning (een afwijking) De...

28715 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Oude Dorpsweg 54/56 - het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse...
BVBA Lc Consult heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage na afbraak van de bestaande constructies De aanvraag OMV_2019077070 heeft als...

28716 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-06-2019 tot en met 27-07-2019 - Reigerzele 13 - het verbouwen van een eengezinswoning, regularisatie aangebouwd...
Wegsteen Murielle heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning, regularisatie aangebouwd bijgebouw, regularisatie van de bestaande woning en bestaande garage qua grootte en inplanting (een...

28699 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Willemijnenweg - het bouwen van 31 eengezinswoningen, de aanleg van de wegenis, riolering en de bufferbekken, het slopen van de bestaande loods
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-06-2019 Aan: NV Bouwkantoor Joost Danneels, BVBA JPB Building, Stellemans Maarten, Strubbe Sofie Betreffende: het bouwen van 31...

28691 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 24-06-2019 tot en met 23-07-2019 - Snellegemstraat 8-10 - het bouwen van 2 halfopen woningen met carport (een afwijking)
Vandewalle – Vankerckhoven Daniel en Augustina hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 halfopen woningen met carport (een afwijking) De aanvraag OMV_2019062214 heeft als adres...

28692 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 24-06-2019 tot en met 23-07-2019 - Zandwege 17 - het herbouwen van een veranda aan de bestaande woning (een afwijking)
Taghon Philip heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een veranda aan de bestaande woning (een afwijking) De aanvraag OMV_2018107616 heeft als adres Zandwege 17 te Jabbeke...

28694 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Bruggeweg 11 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-06-2019 Aan: Van Damme Anje Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning De aanvraag heeft...

28696 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kapellestraat, Pieter Derudderstraat - omgevingsaanleg inbreidingsproject Jabbeke centrum
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-06-2019 Aan: Gemeente Jabbeke Betreffende: omgevingsaanleg inbreidingsproject Jabbeke centrum De aanvraag heeft...

28697 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Isenbaertstraat 105B - het bouwen van een schuilhok
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 03-06-2019 Aan: Casteleyn Frank Betreffende: het bouwen van een schuilhok De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

28698 - Bekendmaking aktename van de melding - Zeeweg 25 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 03-06-2019 akte genomen van de melding BVBA Tuinaanleg Maréchal Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een...

28675 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP "Recreatiezone Klein Strand II - herziening" - Openbaar onderzoek vanaf 17-06-2019 tot en met 19-08-2019
  In zitting van 6 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Recreatiezone Klein Strand II - herziening"  voorlopig vastgesteld....

28676 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP "Het Oude Stokerijbos en omgeving" - Openbaar onderzoek vanaf 17-06-2019 tot en met 19-08-2019
  In zitting van 6 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Het Oude Stokerijbos en omgeving"  voorlopig vastgesteld.    

28595 - 08/04/2019 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het extra...

GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...