31738 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 01-02-2023 tot en met 02-03-2023 - Steenovenstraat 45 - uitbreiding van de ééngezinswoning met garage
Geerts Brandon - Geerts Dylan hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over uitbreiding van de ééngezinswoning met garage De aanvraag OMV_2022124318 heeft als adres Steenovenstraat 45 te Jabbeke...

31739 - Bekendmaking weigering van een omgevingsvergunning - Eernegemweg 150 - het bouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde plaats, het aanleggen van een verharding, het rooien van bomen, het slopen van de bestaande bebouwing
BEKENDMAKING WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-01-2023 Aan: Van Damme Mathieu Betreffende: het bouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde plaats, het...

31739 - Bekendmaking beslisssing omgevingsvergunning - Wielewaalstraat 7 - het bouwen van een vrijstaand bijgebouw (een afwijking), het aanleggen van een extra verharding (stapstenen), het rooien van een berk
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-01-2023 Aan: De Ketelaere Inge Betreffende: het bouwen van een vrijstaand bijgebouw (een afwijking), het aanleggen van een extra...

31744 - Bekendmaking beslisssing omgevingsvergunning - C. Permekelaan 34 - het verkavelen van gronden voor 14 loten met bijhorende garages en carports, het aanleggen van wegenis en gescheiden riolering na het slopen van de bestaande bebouwing
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-01-2023 Aan: BV Verdonck Veurne Biscuterie (Serpieters Geert) Betreffende: het verkavelen van gronden voor 14 loten met...

31745 - Bekendmaking weigering van een omgevingsvergunning - Hof van Straeten zn - herprofileren terrein met ophoging en afgraving, aanleggen sloten met regelbare stuwen
BEKENDMAKING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-01-2023 Aan: Hof van Straeten (Twinkle Verschuere) Betreffende: herprofileren terrein met ophoging en afgraving,...

31735 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-01-2023 tot en met 25-02-2023 - Vedastusstraat 60, 62 - het bouwen van 1 halfopen en 3 gekoppelde woningen na afbraak...
Alleman Projects (Nick Alleman) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 1 halfopen en 3 gekoppelde woningen na afbraak bestaande woningen De aanvraag OMV_2022172581 heeft als adres...

31736 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-01-2023 tot en met 25-02-2023 - Cathilleweg 65A t.e.m. 65D - verkaveling van 4 woningen
Kort omschreven gaat het over verkaveling van 4 woningen De aanvraag OMV_2022166475 heeft als adres Cathilleweg 65A t.e.m. 65D te Jabbeke De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen,...

31724 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-01-2023 tot en met 23-02-2023 - Schoolstraat 26 - het bouwen van een koppelwoning met bijhorende garages na slopen...
Var Construct (Scherrens Johan en Scherrens Eddy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van een koppelwoning met bijhorende garages na slopen...

31726 - Bekendmaking beslissing - gedeeltelijke omgevingsvergunning - Zomerweg 10A - het bouwen van een wijnkelder met verkooppunt en een stockageruimte, functiewijziging van de bestaande stockageruimte naar vinificatieruimte, het aanleggen van een...
BEKENDMAKING BESLISSING GEDEELTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 02-01-2023 Aan: Lescrauwaet Johan Betreffende: het bouwen van een wijnkelder met verkooppunt en een stockageruimte,...

31727 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lucien Dendoovenstraat 10 - het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking) met een aangebouwde carport (een afwijking), het aanleggen van een verharding (oprit, toegangspad en terras)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 02-01-2023 Aan: Doom - Lammerant Dieter en Sarah Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking) met een...

31728 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Watermolenstraat zn - het bouwen van twee meergezinswoningen met telkens 10 appartementen en een ondergrondse parking met bijhorende fietsenstalling (een afwijking wat betreft het vloerpeil en de...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 02-01-2023 Aan: NV Matexi Projects (Deconinck Stijn) Betreffende: het bouwen van twee meergezinswoningen met telkens 10...

31721 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-01-2023 tot en met 16-02-2023 - Bekegemstraat 71- het verbouwen en/of uitbreiden van een eengezinswoning zonder...
Dejonckheere - Ballieu Jonas Wim en Rani hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en/of uitbreiden van een eengezinswoning zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden ...

29993 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bekedijkstraat 3 - aanvraag hervergunning rioolwaterzuiveringsinstallatie Jabbeke
BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP Aan: Aquafin (Govaert Sarah) , Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar Betreffende: aanvraag hervergunning rioolwaterzuiveringsinstallatie Jabbeke...

31713- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 13-01-2023 tot en met 11-02-2023 - Cathilleweg zn - een reliëfwijziging van een perceel akkerland
SEDA (Danny Serpieters) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over een reliëfwijziging van een perceel akkerland De aanvraag OMV_2022164907 heeft als adres Cathilleweg zn te Jabbeke De...

31714- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 13-01-2023 tot en met 11-02-2023 - Popstaelstraat 54 - aanleg van een niet overdekt zwembad
Hoppe Gino heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over aanleg van een niet overdekt zwembad De aanvraag OMV_2022152776 heeft als adres Popstaelstraat 54 te Jabbeke De overheid, bevoegd om...

31715- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 13-01-2023 tot en met 11-02-2023 - Smissebeekstraat 22-32, Bollaardstraat 1-11, Ooststraat 1-13 - bouwen van 19 woningen...
Matexi West-Vlaanderen (Deconinck Stijn) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over bouwen van 19 woningen en 13 garageboxen De aanvraag OMV_2022162131 heeft als adres Smissebeekstraat 22-32,...

31716 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Dorpsstraat 62 - het wijzigen van de voorgevel, het aanbrengen van de publiciteitsinrichtingen aan de voorgevel
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 02-01-2023 Aan: Sanders Jurgen Betreffende: het wijzigen van de voorgevel, het aanbrengen van de publiciteitsinrichtingen aan de...

31718 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Paul Snoekstraat 3 - het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 02-01-2023 Aan: Gielen Dorothea Betreffende: het bouwen van een ééngezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding...

31719 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lucien Dendoovenstraat 2 (lot 67), 4 (lot 68), 6 (lot 69), 8 (lot 70), 36 (lot 109), 38 (lot 110), 40 (lot 111), 42 (lot 112); Bollaardstraat 2 (lot 87), 4 (lot 88), 6 (lot 89), 8 (lot 90);...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 19-12-2022 Aan: NV Matexi West-Vlaanderen (Deconinck Stijn) Betreffende: het bouwen van 18 eengezinswoningen, 5 inpandige garages...

31717 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Paradijsweg 23 - het beperkt vellen van bomen/reliëfwijzigingen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 02 januari 2023 Aan: Vandenberghe Wim Betreffende: het beperkt vellen van bomen/reliëfwijzigingen De aanvraag heeft...

31709 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 10-01-2023 tot en met 08-02-2023 - Oudenburgweg 51 - verbouwen van een eengezinswoning, slopen van een bijgebouw
Jano Travel (Hemelsoen Sven) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over verbouwen van een eengezinswoning, slopen van een bijgebouw De aanvraag OMV_2022129073 heeft als adres Oudenburgweg 51 te...

31710 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen - Stationsstraat 142 - gaat het over het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde plaats, het dempen van een gracht, het...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 22-12-2022 Calleeuw Maarten, Vandycke Nele, Coudeville Claudia heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen -...

31710 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen - Gistelsteenweg 36 - het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande handelsruimte met uitbreiding van bijhorende parking (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 22-12-2022 Gruuthof (Hollevoet Marijke) en AD Delhaize (Dierickx Jef) hebben een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen - de...

CONCESSIE POP-UP WINTERBAR 2022-2023
Het schepencollege verleende op 5 oktober 2022 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-up winterbar op een perceel gelegen in het Vlamingveld in de winter van 2022-2023 (met mogelijkheid tot verlenging met 2 extra jaren). De periode van de concessie start op...

30956 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Paradijsweg 59 - het plaatsen van een verblijfshut voor de vissers
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-12-2021 Aan: De Cremer Diane Betreffende: het plaatsen van een verblijfshut voor de vissers De aanvraag heeft...

30016 - Bekendmaking beslissing - Zwanestraat onderbroken voor doorgaand verkeer - plaatsen container - werfinrichting
In het kader van een goede werfuitvoering voor bouwwerken aan de Dorpsstraat 42, wordt de Zwanestraat tussen de Dorpsstraat en Zwanestraat nummer 1 voor een periode van 4 maanden (aanvang 13 oktober 2020 - vermoedelijke einddatum 15 februari 2020) afgesloten voor het doorgaand...