29431- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-01-2020 tot en met 14-02-2020 - Eernegemweg 154-156 - uitbreiden bestaande loods en verwijderen watertank,...
BVBA Topa, Franco Rudy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over uitbreiden bestaande loods en verwijderen watertank, regulariseren gevelzichten van...

29434 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'Marie Vanpouckestraat'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend. Dit...

29351 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oude Dorpsweg 69-71-73 - het verkavelen van gronden voor het bouwen van een meergezinswoning (18 wooneenheden en een ruimte voor handel- en/of kantoorfunctie) met ondergrondse parking
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-12-2019 Aan: BVBA Quality Street Betreffende: het verkavelen van gronden voor het bouwen van een meergezinswoning (18...

29372 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - J. Noterdaemestraat 10 - het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
Steemans – De Graeve Mathias en Elke hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning De aanvraag OMV_2019139071 heeft als adres J. Noterdaemestraat 10 te...

29373 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Nieuwenhovedreef 35-37-39 - het ontbossen van perceel volgens boscompensatievoorstel, heraanplanting
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-01-2020 Aan: Timmermans Astrid Betreffende: het ontbossen van perceel volgens boscompensatievoorstel, heraanplanting...

29374 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Groenwalle 12 - het aanbouwen van een tuinhuis aan de woning (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-01-2020 Aan: Van Oost Olivier Betreffende: het aanbouwen van een tuinhuis aan de woning (een afwijking) De...

29378 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Grote Thems 40 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-01-2020 Aan: Dieusart – Holvoet Dries en Evelien Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een...

29394 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Graaf de Renesselaan 4A - het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een aangebouwde carport, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-01-2020 Aan: Barzeele – Vandaele Christian en Els Betreffende: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een...

29395 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lanestraat 8A - het bouwen van een losstaande berging met carport
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 06-01-2020 Aan: Bonte Pieter Betreffende: het bouwen van een losstaande berging met carport De aanvraag heeft...

29396 - aktename van de melding - Parkweg 18 - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 06-01-2020 akte genomen van de melding Van Mullem Koen Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

29404 - aktename van de melding - Willemijnenweg zn - tijdelijke bemalingswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 06-01-2020 akte genomen van de melding BVBA Hugo Martens Betreft: tijdelijke bemalingswerken De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

29407 - Bekendmaking beslissing Deputatie - Ter Weiden 1-41, Krakeelstraat 15-21 - het bouwen van 37 eengezinswoningen, aanleg van nieuwe wegenis en riolering, het rooien van bomen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 19-12-2019 BVBA JPB Building, BVBA Residentie heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het...

29375- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 08-01-2020 tot en met 06-02-2020 - Caverstraat 47 - het regulariseren van een tuinberging, raamopeningen, verharding en...
Ghesquiére Dieter heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het regulariseren van een tuinberging, raamopeningen, verharding en het verbouwen van eengezinswoning met poolhouse en zwembad (een afwijking) De...

29376- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 08-01-2020 tot en met 06-02-2020 - Oudenburgweg 43 - het verkavelen van gronden, het rooien van hoogstammige bomen, het...
Rogiers – Lootens Marc en Regine hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden, het rooien van hoogstammige bomen, het slopen van de bestaande bebouwing ...

29341 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Ettelgemstraat 53 - het slopen van een woning met aanhorende niet (geheel) vrijstaande achterbouw, het bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen, elk met een aangebouwde carport, het aanleggen...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-12-2019 Aan: BVBA Alleman Projects Betreffende: het slopen van een woning met aanhorende...

29369- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 06-01-2020 tot en met 04-02-2020 - Woudweg naar Zedelgem 8 - het aanbouwen van een afdak aan de losstaande bijgebouw (een...
Logghe Raf heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een afdak aan de losstaande bijgebouw (een afwijking) De aanvraag OMV_2019150845 heeft als adres Woudweg naar Zedelgem 8 te...

29370- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 06-01-2020 tot en met 04-02-2020 - Kerkebeekstraat 44 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een...
Gabriels – De Love Karim en Lynn hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking) De aanvraag OMV_2019146341 heeft als adres Kerkebeekstraat...

29371 - Bekendmaking beslissing Deputatie - Barletegemweg 2 - regularisatie van een varkensstal (nr. 3) en een luchtwasser na afbrak van de bestaande varkensstal, plaatsen van 2 nieuwe combiwassers en aanleggen verharding, een vroegtijdige...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 19-12-2019 Aan: Roose Jeroen, Krinkelweg 4, 8211 Aartrijke Betreffende: regularisatie van een varkensstal (nr. 3) en een luchtwasser na afbrak van de...

29367 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aartrijksesteenweg 40-42-46 - het verkavelen van gronden (9 loten), het slopen van de bestaande bebouwing van nr. 42
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-12-2019 Aan: BVBA Dereeper Invest Betreffende: het verkavelen van gronden, het slopen van de bestaande bebouwing van nr. 42...

29317 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Popstaelstraat 97 - een functiewijziging van landbouwloods naar opslag allerlei materialen en materieel
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-12-2019 Aan: Van Renterghem Filip Betreffende: een functiewijziging van landbouwloods naar opslag allerlei...

28595 - 08/04/2019 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het extra...

GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...