INSCHRIJVING SPEELKRIEBELS ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS
Inschrijven voor de opvangdagen in de buitenschoolse kinderopvang gebeurt online. Dit gebeurt op eenzelfde manier voor de opvangdagen in de verschillende vakanties. De inschrijvingen voor de zomervakantie (maand augustus) lopen van 20 juni tot en met 29 juni 2019. Gedurende die periode...

21 LOKALE BESTUREN MAKEN VAN GEZOND LEVEN PRIORITEIT
Op 19 juni 2019 vond in het statige stadhuis van Brugge de eerste jaarlijkse Preventietop plaats. De schepenen van gezondheid van de lokale besturen uit de regio Brugge-Oostende-Veurne tekenden present en wisselden ervaringen uit over hoe ze een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving bij hun...

GRATIS PROBEERACTIE DE LIJN VOOR HET EERSTE SECUNDAIR
Ook dit jaar krijgen jongeren die de overstap maken naar het secundaire onderwijs een gratis abonnement van de Lijn voor de maand september. Hiermee wil de Lijn de kinderen laten kennis maken met het openbaar vervoer en de voordelen van een Buzzy Pazz, het jongerenabonnement van de...

JAGUAR TESTPILOOT NORMAN DEWIS OVERLEDEN
Norman Dewis, testpiloot voor Jaguar in de periode tussen 1952 en 1985 en na zijn pensioen de wereld rondreizend Jaguar-ambassadeur is op 98-jarige leeftijd overleden. Jaguar heeft een bijzondere band met Jabbeke. In de periode 1949 tot 1953 reden testpiloten verschillende records op de...

WARME DAGEN IS ZORG DRAGEN
Die warme dagen. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Stevige zonnestralen op komst? Bereid je goed voor en breng tijdens deze periode een extra...

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DE NIEUWE POLDER
De Nieuwe Polder van Blankenberge is een lokaal openbaar bestuur met als taak de zorg voor het beheer, het behoud en het herstellen van de watersystemen overeenkomstig de beginselen van het integraal waterbeleid. De Polder is bevoegd voor de kwantitatieve waterhuishouding op het grondgebied van...

BOFAS WIJST DE WEG BIJ RISICOGROND DOOR TANKSTATION
Ben je of was je ooit uitbater van een tankstation? Of stond er op je eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kan je een beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond...

INZAMELING LANDBOUWFOLIE OP HET CONTAINERPARK
Het is gekend dat de landbouwers elk seizoen te maken hebben met vele kilo’s landbouwfolie die nog gerecycleerd kunnen worden. Door de gebruikte folies te recycleren, besparen we fors op grondstoffen. Het is dan ook een eenvoudige manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een gezonde...

INFOMARKT & PUBLIEKE RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA VENTILUS
De Vlaamse Regering keurde op 20 maart 2019 de start- en procesnota van Ventilus goed. Met dat project kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen versterken en klaarmaken voor de toekomst. Ventilus transporteert hernieuwbare energie vanop de zee en op...

SPOORWEGWERKEN OVERWEG KWETSHAGESTRAAT 24-25 JUNI
iNFRABEL verleent meer duidelijkheid in verband met de planning voor het afsluiten van de overweg in de in Kwetshaegestraat (overweg 80) in Jabbeke. De overwegbekleding zal definitief uitgebroken worden vanaf de nacht van 24 op 25 juni 2019 en dit vanaf 23h30. De overweg zal dus ten laatste op 24...

VERKIEZINGSUITSLAGEN VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
Op zondag 26 mei werd gestemd voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Hieronder laten we u de stemresultaten van de verkiezingen. U kunt de stemresultaten rechtstreeks via de website consulteren. De...

HULPLIJN 1712 VRAAGT BLIJVENDE AANDACHT VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET VRAGEN OVER GEWELD
In een ideale wereld heeft elk kind één of meer vertrouwenspersonen bij wie het altijd terecht kan. De campagne die Hulplijn 1712 lanceerde, richt zich specifiek tot kinderen. De goede raad die ze meegeeft, luidt als volgt: ‘Doet iemand je pijn? Praat er over met iemand die je steunt, die je...

VACATURE KINDERBEGELEIDERS GROEPSOPVANG EN SAMEN WERKENDE ONTHAALOUDERS
Heb je een warm hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Ondersteun je graag kinderen in hun ontwikkeling? Wil je graag kinderen opvangen, maar is het niet praktisch om dit bij je thuis te doen? Hou je werk en privé graag...

HUWELIJKSJUBILARISSEN WORDEN GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETEN
Op zondag 16 juni 2019 worden de huwelijksjubilarissen die respectievelijk 70, 65, 60 en 50 jaar gehuwd zijn in 2018 in de bloemetjes gezet. In de onderstaande lijst kunt u de namen terugvinden van de koppels die respectievelijk 70, 65, 60 en 50 jaar (zullen) gehuwd zijn. Op verzoek van een...

WAARSCHUWING LANDBOUWERS VOOR VERHOOGD ZOUTGEHALTE
De aanhoudende droogte veroorzaakt opnieuw een hoger zoutgehalte in de waterlopen in het kust-en poldergebied. In normale omstandigheden wordt het zoute grondwater weggeduwd door zoet oppervlaktewater. Het vaststellen van hoge geleidbaarheidswaarden op sommige polderwaterlopen dwingt...

STRUCTUREEL ONDERHOUD VAN DE E40/A18 TUSSEN JABBEKE EN GISTEL
In opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen zal een structureel onderhoud worden uitgevoerd op de A18 tussen Jabbeke en Gistel (rijrichting Frankrijk). Het betreft de volledige heraanleg van de rijbaan en het vernieuwen van de vangrails.

HERAANLEG ZEBRAPAD IN DE DORPSSTRAAT - DOORGANG ONDERBROKEN
In de Dorpsstraat wordt ter hoogte van de aansluiting met de Stationsstraat het zebrapad opnieuw aangelegd. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de Dorpsstraat ter hoogte van nr. 3 (gemeentehuis Jabbeke) volledig afgesloten voor alle doorgaand verkeer en dit gedurende één week. De...

SPORTLAUREATEN GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETEN
Op vrijdag 29 maart 2019 werden in het SPC Hof ter Straeten in een nokvolle theaterzaal naar jaarlijkse traditie de Sportlaureaten 2018 gehuldigd. Graag geven we u een overzicht van de winnaars. #SPORTERSBELEVENMEER sportman 2018 Louagie Maxime -...

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER DEEL OUDE DORPSWEG
De herinrichtingswerken in de Koning Albertstraat zijn bijna volledig afgewerkt. Aansluitend op deze werken zijn er nog bijkomende verbeteringswerken voorzien in de Oude Dorpsweg. Gelet op de huidige slechte staat van de asfaltweg in de Oude dorpsweg - deel tussen de Gistelsteenweg en de Koning...

TOEGANG BEGRAAFPLAATS EN MASKOBOS TIJDELIJK ONDERBROKEN
De populieren dreef als toegang naar het Maskobos naast begraafplaats Aartrijksesteenweg zijn kaprijp. Hierbij zijn een aantal exemplaren binnenin diep uitgehold en vormen ze een veiligheidsrisico. Om de vellingswerken veilig te laten verlopen wordt zowel de toegang tot het Maskobos aan...

DOORGANG DE MANLAAN TIJDELIJK ONDERBROKEN WEGENS VELLEN BOMEN
De essen in de de Manlaan tussen de Zandstraat en de Hogeweg zijn ziek en dienen te worden geveld. De vellingswerken worden uitgevoerd met een kraan vanop de rijweg. Hierdoor zal de rijweg volledig onderbroken zijn voor doorgaand verkeer. De omleiding verloopt via de Grote Moerstraat....

LENING VLAAMS WONINGFONDS HEEFT NIEUWE VASTE RENTEVOET
Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop woonkrediet voor de aankoop of het behoud van een woning/appartement eventueel gecombineerd met werken of voor werken aan woning of appartement. Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze...

INFO-MOMENT TOEKOMSTIGE ANIMATOREN EN GEÏNTERESSEERDEN SPEELKRIEBELS JABBEKE
Speelkriebels Jabbeke is nog steeds op zoek naar enthousiaste animatoren voor zowel paas- als zomervakantie. Graag nodigen wij jou daarom uit op een infomoment voor toekomstige animatoren én geïnteresseerden. Dit infomoment gaat door op woensdag 27 maart om 15u30 in het...

OPROEP TOT HET INDIENEN KANDIDATUREN GECORO
De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er overgegaan tot de benoeming van de commissie. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het aantal inwoners van de...

BEGELEIDING PERSOON NAAR RIJBEWIJS CATEGORIE B
De regels om een persoon te begeleiden naar een rijbewijs categorie B, zijn sinds januari 2019 versoepeld. Vanaf dan mag de partner van een persoon met wie hij of zij samenwoont (ook feitelijk samenwonen), de (klein- en pleeg)kinderen, zussen en broers van voornoemde leren rijden. Er...

AANVRAGEN TOT ERKENNING STORMWEER 10 MAART ALS RAMP
Het afgelopen weekend raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp. De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan...

HULP BIJ HET INVULLEN VAN UW BELASTINGAANGIFTE
De FOD Financiën helpt u graag bij het invullen van uw belastingaangifte. ONLINE? SIMPEL, SNEL EN ECOLOGISCH! Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. U heeft hier toegang toe, ook al...

EINDELOOPBAANPLANNING EN PENSIOENVOORBEREIDING ZELFSTANDIGEN
Dit voorjaar plant Integraal vzw in samenwerking met verschillende beroeps- en sectororganisaties een 3-delige infocyclus over eindeloopbaanplanning en pensioenvoorbereiding voor zelfstandigen. De sessies richten zich tot zelfstandige 55+ die zich willen voorbereiden op een...

REGENVAL PERIODE 21 MEI TOT 10 JUNI 2018 ERKEND ALS RAMP
De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018 als algemene ramp erkend. Dit besluit is verschenen in het Belgisch...

WOONPUNT WERFT VOLTIJDS COÖRDINATOR AAN
Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een coördinator Woonpunt (m/v), voltijds contractueel (A1a-A3a) en voor onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. TAKEN Uitbouwen en aansturen van de dienst Woonpunt om...

CONFORMITEITSATTEST WEEGT DOOR IN NIEUW VLAAMS HUURDECREET
Verhuur je een woning? Deze moet voldoen aan alle wettelijke vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid volgens de Vlaamse Wooncode. Een woning die niet beantwoordt aan de elementaire vereisten, mag niet worden verhuurd. Als je het pand toch verhuurt, kan de huurder aan de...

TIJDELIJKE HERLOCALISERING DIENSTEN LEEFMILIEU EN SECRETARIE
Op 4 maart 2019 start de bouw van het nieuw gemeentehuis te Jabbeke. Omwille van de verbouwingen verhuizen de dienst leefmilieu, het management en de dienst secretarie tijdelijk naar een andere locatie. De dienst bevolking en burgerlijke stand blijven in het gemeentehuis Jabbeke volgens de...

SPEELKRIEBELS ZOEKT KANDIDAAT MONITOREN EN HOOFDMONITOREN
De gemeente Jabbeke is steeds op zoek naar enthousiaste animatoren en hoofdanimatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels, zowel voor in de paasvakantie als in de zomervakantie. ANIMATOR VERSUS HOOFDANIMATOR SPEELKRIEBELS ANIMATOR Heb je zin om voor...

MERKNAMEN EANDIS EN INFRAX WORDEN FLUVIUS
Eandis en Infrax, de twee bedrijven die elk in een deel van Vlaanderen instonden voor onder meer de distributie van gas en elektriciteit, heten vanaf 7 februari overal Fluvius. Zo heeft Vlaanderen nu één nutsbedrijf dat de meeste publieke nutsleidingen groepeert. De klant kan voortaan bijgevolg...

AANPASSINGEN WETGEVING VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN
Vanaf 1/2/2019 wordt er een nieuw voorlopig rijbewijs ingevoerd, genaamd M12. Dit voorlopig rijbewijs is bedoeld voor kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs is verlopen en die geen 3 jaar wensen te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 aan te vragen. Het voorlopig...

REGISTRATIE ALS VRIJWILLIGER VOOR VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
Zoals bekend vinden op 26 mei 2019 verkiezingen plaats voor het federale , het Vlaams én het Europees parlement. Om de verkiezingen correct en vlot te laten verlopen moet het hoofdbureau beroep doen op de inzet van vele burgers. We zijn dan ook op zoek naar burgers die bereid zijn om...

AANPASSING WETGEVING INZET VRIJWILLIGE SECURITY
In een bruisende en dynamische gemeente als Jabbeke worden heel wat evenementen georganiseerd. Voor al deze evenementen is het aspect veiligheid uiteraard een bepalende factor voor het welslagen. Tijdens evenementen wordt voor de veiligheid vaak beroep gedaan op vrijwilligers. De...

GROEPSAANKOOP ELEKTRISCHE WAGENS IN VLAANDEREN
Om de klimaatdoelstellingen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren, is een drastische vergroening van de mobiliteit cruciaal. Een toenemend aandeel van volledig elektrische wagens is één van de mogelijke manieren om de transportsector in Vlaanderen te verduurzamen. De Vlaamse overheid heeft...

BEWEGEN OP VERWIJZING HELPT INWONERS MEER BEWEGEN
Gemeente Jabbeke is gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van gemeente Jabbeke met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op...

LOKALE POLITIE VRAAGT EXTRA AANDACHT VOOR SLUIKSTORT
Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. De opruiming van het zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner. In Vlaanderen en haar gemeenten gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Het gaat hierbij niet alleen om...

GEVOLGEN BREXIT VOOR HET RIJBEWIJS
Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019. Tot dan hebben het VK en de EU tijd om over zowel de voorwaarden voor de terugtrekking van het VK uit de EU te onderhandelen als over een politieke verklaring inzake het toekomstig kader tussen de EU en het VK. Deze...

DOORGANG ZANDSTRAAT TIJDELIJK ONDERBROKEN
In het gedeelte van de Zandstraat tussen de Manlaan en de grens met Sint-Andries zijn de bomen aan een snoeibeurt toe. Deze werken worden uitgevoerd door een externe firma met een hoogtewerker. Het is noodzakelijk om tijdens de werkuren (8 tot 17u30) de volledige straat af te sluiten...

VIER PERSONEELSLEDEN OP PENSIOEN
Op vrijdag 4 januari werden in het Vrijetijdscentrum de personeelsleden gevierd die dit jaar op pensioen zijn gegaan: Carine Maene, Stien Coene, Danny Dewaegemaecker en Jean De Backer. Allen hebben er een rijkgevulde carrière opzitten en voor hun jarenlange inzet werd vanuit het gemeentebestuur...

GEMEENTE EN OCMW JABBEKE WORDEN ÉÉN
2019 ... een jaar van nieuwe uitdagingen Gemeente en OCMW Jabbeke worden één Laten we onze verbeelding bundelen om er samen voor te gaan Wij bieden u onze beste wensen aan voor een veelbelovend 2019

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM/GAS NOG TOT 5 FEBRUARI
Kiezen voor een scherp groen energiecontract is eenvoudig. Het kan via de groepsaankoop groene stroom en/of gas van provincie West-Vlaanderen. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde besparing 200 euro. Inschrijven kan vrijblijvend tot 5 februari 2019 via www.samengaanwegroener.be. Hou alvast je...

DEFECT MELDEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING
Een straatlamp die defect is, kan soms voor kleine of grote ongemakken zorgen. Denk maar aan het gevoel van onveiligheid of het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties. Is er een lamp stuk van de straatverlichting bij jou in de buurt, zorg dan dat je steeds over de volgende...

RECYCLE-APP GEEFT EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN
Wat zijn de openingsuren van het containerpark? Wordt PMD deze week ingezameld of volgende week? En waar kunt u terecht met gebruikte batterijen? Sinds 1 januari vindt u het antwoord gewoon op uw smartphone of tablet dankzij de app Recycle. OPHAALKALENDER Raadpleeg...

EEN RENOVATIECOACH VOOR UW RENOVATIEBEGELEIDING
Betaal jij ook te veel voor energie? Heb je er al aan gedacht om je woning energiezuiniger te maken, maar weet je niet waar te beginnen? Jabbeke helpt je gratis deze vragen beantwoorden dankzij onze renovatiecoach. Vervang je nu best de ramen, isoleer je het dak of plaats je eerst een...

KERNCIJFERS 2018 - STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË
De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie biedt een statistisch overzicht aan van België, zodat in een oogopslag de voornaamste evoluties kunnen bekeken worden in wat er aan basisgegevens beschikbaar is. 'Kerncijfers 2018' bestrijkt vele domeinen:...

OPRECHTE LIEFDE OF BEDROG - VOORKOM VRIENDSCHAPSFRAUDE
Wist je dat oplichters vaak gebruikmaken van valse profielen om je vertrouwen te winnen? Fraude komt overal voor. Ook op sociale media en datingsites. Vaak lijken oplichters zó betrouwbaar, dat het niet eens zo moeilijk is om met je centen te gaan lopen. Ze proberen je in de val te lokken door...

HOU JE STRAAT BLADVRIJ MET EEN BLADKORF
In onze groene gemeente staan heel wat bomen op het openbaar domein die in de herfst- en winterperiode hun bladeren verliezen. Het is zo dat sinds enige tijd de inwoners zelf een bladkorf aanmaken en de opgeruimde bladeren in een bladkorf aanbieden, waarna de dienst gemeentewerken het ingezamelde...

UPDATE WERKEN VARSENAREWEG: DOORGANG TIJDELIJK ONDERBROKEN
UPDATE: De voorbereidende werken voor het verkavelingsproject in de Varsenareweg ter hoogte van huisnummer 27 kennen enige vertraging. Hierdoor wordt de signalisatievergunning verlengd tot 30 november 2018. De duur van de werken wordt voorzien op 15 werkdagen. In de...

ZORG DAT JE COOL ÉN GOED ZICHTBAAR BENT
7 op de 10 jongeren zijn liever cool dan zichtbaar op de fiets. De overgrote meerderheid onder hen draagt zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires. En jammer genoeg zien we dat ook in de ongevallenstatistieken, want vooral jongeren zijn het slachtoffer bij fietsongevallen in...

SFEERBEELDEN HERDENKING WAPENSTILSTAND - 11 NOVEMBERVIERING -
De 11-novemberviering startte in de deelgemeenten met de jaarlijkse hulde aan het monument der gesneuvelden en wordt hulde gebracht met neerlegging van bloemen en een korte toespraak. Graag laten we u enkele sfeerbeelden geworden.

VERKEERSREMMER OUDE DORPSWEG VARSENARE - PROEFOPSTELLING
Er werden eerder verkeer vertragende maatregelen uitgewerkt aan het westelijk gedeelte van de Oude Dorpsweg. Het is de bedoeling om dit ook door te trekken aan het oostelijke gedeelte (tussen de Zandstraat en het rond punt). In het door de gemeenteraad goedgekeurd ontwerp is er voorzien...

VERKEERSHINDER RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN KONING ALBERTSTRAAT
In navolging van de riolerings- en wegeniswerken in de Koning Albertstraat en de uitvoering van de verbinding tussen de bestaande riolering van de Gistelsteenweg en de nieuwe riolering in de Koning Albertstraat zal er in de week van 12 november 2018 tijdelijke verkeershinder zijn op de...

HOE HERFST EN WINTER HET VERKEER BEÏNVLOEDEN
De herfst is voor de landbouwers en loonwerkers een seizoen van veel werken en dit gaat jammer genoeg ook samen met modder op de weg. De provincie West-Vlaanderen organiseert elk jaar een campagne ‘Modder op de weg’ en dit van 1 september tot 31 december. De oogstperiode zorgt vaak voor...

DIGITALE COMMUNICATIE MET DE OVERHEID VIA E-BOX
Communiceren met de overheid? Vanaf nu kan dat helemaal digitaal, dankzij de verdere digitalisering van de dienstverlening. Van mobiele identificatie (via itsme®), tot eInvoicing en de eBox. Een makkelijke, snelle en veilige interactie met de overheid? Doe dat maar digitaal. Makkelijk...

MILIEUBEWUSTE KEUZE VOOR UW VERSIE VAN DE GOUDEN EN WITTE GIDS
Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 abonnees de gouden gids thuis in een fysieke versie willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de papieren versies ook worden bedeeld aan niet-gebruikers, wordt de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven van een link op de startpagina van

VERZAMELEN EN OPHALEN VAN VALLENDE BLADEREN
De bladeren krijgen in de herfst mooie kleuren in alle variaties bruin, rood en geel, daarnaast beginnen ze ook van de bomen te vallen. Eens ze beginnen te vallen komen de harken en de bladblazers boven. Hoe u de vallende bladeren van de laanbomen te lijf gaat, leggen we via deze weg graag kort...

GEWIJZIGDE UITVOERING PLAATSEN BLOEMEN OP BEGRAAFPLAATS
De acht begraafplaatsen op onze gemeente werden de voorbije maanden hervormd naar een groener en door de diensten beter te onderhouden zones. Vele zones werden ingezaaid met gras, werden aangeplant met bodembedekkers of bedekt met boomschors tegen onkruidgroei. Om dit verder te kunnen...

LAATSTE FASE WERKEN ISENBAERTSTRAAT
In het kader van de verbeteringswerken in de Isenbaertstraat is men in het stadium van de afwerking van de rijweg. Hiertoe dienen nog asfalteringswerken te worden uitgevoerd. Op vrijdag 19 oktober 2018 wordt de bestaande toplaag van de asfalt afgefreesd over de volledige...

VERKEERSHINDER NACHTEGAAL- EN SPANJAARDSTRAAT
Op maandag 22 oktober worden de voorbereidende werken voor het uitvoeren van de riolerings- en wegeniswerken in de Spanjaardstraat en de Nachtegaalstraat in Stalhille opgestart. Na het herfstverlof wordt dan in de week van 5 november gestart met de effectieve aanleg van de nieuwe riolering in de...

VERKIEZINGEN - UITSLAGEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Op zondag 14 oktober werd gestemd voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Hieronder laten we u de lokale stemresultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.

HERDENKING WAPENSTILSTAND - 11 NOVEMBERVIERING
De 11-novemberviering start in de deelgemeenten met de jaarlijkse hulde aan het monument der gesneuvelden en wordt hulde gebracht met neerlegging van bloemen en een korte toespraak. U wordt van harte uitgenodigd om samen met het gemeentebestuur de gesneuvelden te herdenken. Graag laten we u het...

LAAT JONGEREN IN EEN VEILIGE OMGEVING FEESTEN
Als organisator loop je een aantal risico's als er alcohol of sterke drank geschonken wordt aan jongeren onder de minimumleeftijd. Je riskeert dan niet alleen een boete van 156 tot 18.000 euro, je kan bovendien burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als dronken jongeren bijvoorbeeld...

NIEUWE AMBULANCE HET VLAAMSE KRUIS VOORGESTELD
Op vrijdag 28 september was er de officiële persvoorstelling van de nieuwe ambulance van Het Vlaamse Kruis. De aankoop kon mede gebeuren door de financiële en logistieke ondersteuning van de gemeente Jabbeke. Het Vlaamse Kruis Jabbeke is ontstaan in 1968 onder impuls van Omer Demonie,...

OPROEP AAN DE VORMSELKANDIDATEN
Wie in het zesde leerjaar zit in andere scholen dan de plaatselijke scholen in Jabbeke, maar op Jabbeke of Stalhille wonen, wordt verzocht zich zo snel als mogelijk aan te melden bij Angela Vanroose, angela.vanroose@telenet.be. Zo blijf je...

JABBEEKS SENIORENFEEST OPNIEUW GROOT SUCCES
Op maandag 1 oktober vond het jaarlijkse seniorenfeest plaats. Lisa Del Bo en Luc Steeno bezorgden de meer dan 600 aanwezigen opnieuw een unieke en ontspannende namiddag. (function(d, s,...

ONTBIJTBUFFET VOOR NIEUWE INWONERS VAN JABBEKE
Tijdens het voorbije jaar kwamen verschillende nieuwe inwoners in onze gemeente wonen. Speciaal om die reden nodigden we hen en hun gezin uit op het ‘ontbijtbuffet voor nieuwe inwoners’. Ze werden er verwelkomd door de burgemeester en schepenen en leden van de gemeenteraad Jabbeke. Bij...

VOLGENDE TERREINUPDATE GRB 2018 GEGUND
Het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en...

MEER DAN 96 REGISTRATIES ALS ORGAANDONOR OP 23 SEPTEMBER
Update:Op zondag 23 september registreerden er in het gemeentehuis Varsenare meer dan 96 mensen zich als orgaandonor. We danken onze bevolking alvast voor deze geweldige opkomst. Nog niet geregistreerd? Geen probleem, u kunt zich alsnog dagelijks tijdens de openingsuren van het...

HULPVERLENINGSZONE1 WEST-VLAANDEREN ZOEKT VRIJWILLIGERS
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen zoekt vrijwillige hulpverleners-ambulanciers (m/v) (bezoldigd) voor post Jabbeke en voor post Middelkerke.

STEM OP JE FAVORIETE LOKALE ENERGIEPROJECT
Zin om jouw gemeente een duurzaam duwtje in de rug te geven? Stem dan voor zondag 7 oktober op je favoriete energieproject. Als voldoende inwoners hetzelfde doen, dan draagt ook de Vlaamse overheid haar steentje bij. Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van...

NATIONALE CAMPAGNE TEGEN WONINGINBRAKEN 1 DAG NIET
Om inbraken te bestrijden, werken de FOD Binnenlandse Zaken, de federale politie, de provincies, de politiezones en de gemeenten, samen met de burgers, verenigingen en private partners om de vijfde nationale actiedag inzake de strijd tegen inbraken te organiseren. Deze dag vindt plaats op 26...

MELDING DROEVE OVERLIJDEN URBAIN VANBOSSEL
Wij vernemen het overlijden op 6 september van dhr. Urbain Vanbossel. Urbain Vanbossel was in de periode van 01 januari 2001 tot 31 december 2006 een heel actief en verdienstelijk gemeenteraadslid voor CD&V. Urbain had het zelfde engagement in het lokaal bestuur als zijn echtgenote mevr. Yvonne...

ACTIES IN HET KADER VAN MAAND VAN DE SPORTCLUB
Wie wil beginnen met sporten moet soms wat drempels overwinnen. Lopen, fietsen, zwemmen? Het lijkt je allemaal wel leuk, maar... op je eentje sporten is ook maar alleen. Wie houdt van wat competitie heeft behoefte aan een uitdagende tegenstander, en wie sport voor het plezier wil achteraf...

ACADEMIE-ATELIERS ANIMATIEFILM EN BEELDATELIER VAN START
Heb je er altijd van gedroomd om zelf animatiefilms te maken? Dan ben je hier aan het juiste adres! Vanaf september 2018 startte de gemeente Jabbeke in samenwerking met de Academie Brugge DKO twee Academie-Ateliers voor de kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar (6 tot en met 8...

HERAANLEG KONING ALBERTSTRAAT VARSENARE
Op maandag 10 september worden de riolerings- en wegeniswerken in de Koning Alberstraat te Varsenare aangevat. Het betreft hier de uitvoering van rioleringswerken en de volledige heraanleg van de bovenbouw. Er wordt gestart in het eerste deel tussen de Oude Dorpsweg tot aan de Sint...

GROTE VERBETERINGSWERKEN ISENBAERTSTRAAT - AANVANG
In het kader van onderhoudswerken aan landbouwwegen worden er grondige renovatiewerken uitgevoerd in een deel van de Isenbaertstraat. De werken worden uitgevoerd in het gedeelte van de Isenbaertstraat tussen de Gistelsteenweg en de Eernegemweg, namelijk vanaf de verkeersdrempel aan nr. 20 tot aan...

BUREN BIJ KUNSTENAARS EXPOSEREN OOK TE JABBEKE
In het weekend van 20 en 21 oktober stellen tal van Jabbeekse kunstenaars hun atelierdeuren open voor het publiek. Ze laten je kennismaken met hun artistieke creaties. Het aanbod is zeer gevarieerd: beeldhouwkunst, design, fotografie, glas, grafiek, grafische vormgeving, juweel, keramiek,...

ARBEIDSLAUREATEN GEHULDIGD OP GEMEENTEHUIS
Op maandag 3 september 2018 kregen de heer Robert Lescrauwaet en de heer Patrick Deketelaere uit handen van de burgemeester het brevet voor het gouden ereteken die door de Koning aan hem toegekend werd.

ACADEMIE-ATELIER ANIMATIEFILM IN VRIJETIJDSCENTRUM
Heb je er altijd van gedroomd om zelf animatiefilms te maken? Dan ben je hier aan het juiste adres! Vanaf september 2018 start de gemeente Jabbeke in samenwerking met de Academie Brugge DKO twee Academie-Ateliers voor de kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar (6 tot en met 8 jaar)....

VERKEERSCAMPAGNE 'MODDER OP DE WEG'
Elk jaar zorgt de oogstperiode voor vervuilde wegen tijdens het oogstseizoen. Daarom doet de gemeente mee aan de jaarlijkse campagne van ‘Modder op de weg’. Doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral veilig te houden. Als gemeente stellen...

MIS DE NACHT VAN JABBEKE XLCUSIVE 2018 NIET
De Nacht van Jabbeke Xclusive is reeds jaren het gratis festival voor alle inwoners van Jabbeke de laatste zaterdag van augustus. Geniet van exclusieve live-optredens in een volledig ingekleed Vrijetijdscentrum, waarbij de avond wordt opgewarmd door onze house dj. Naast stijlvolle dranken en...

GEMEENTE JABBEKE ONTVANGT CERTIFICAAT INCLUSIEVE ONDERNEMING 2018
Gemeente Jabbeke heeft het referentiebewijs van 'Inclusieve onderneming 2018' ontvangen van coachingsorganisatie Loca Consult. Deze bevestigt dat de gemeente Jabbeke zich in de loop van 2017 heeft ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt door Werkplekleren op haar werkvloer...

GEEN EXTRA KOSTEN MEER VOOR BETALEN MET KAART
Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Kom alles te weten in 11 vragen en antwoorden.

METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE VIA BE-ALERT
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of...

ERFGOEDCEL REEDS ÉÉN JAAR VOLOP ACTIEF
Onder de vleugels van het gemeentebestuur werd in 2017 een erfgoedcel opgericht. Deze erfgoedcel is nu een vol jaar in actie met vijf vrijwilligers en heeft reeds heel wat materiaal bijeen gekregen. De erfgoedcel beschikt reeds over een paar duizend artikels die ooit gepubliceerd werden over onze...

VERNIEUWDE SPEELZONE KAPELLESTRAAT INGEHULDIGD
De speelzone aan de Kapellestraat werd recent uitgebreid met een multisportterrein en een avonturengedeelte. Daarnaast werden de bestaande toestellen volledig geactualiseerd en werd er 100.000 kg zand aangevoerd. Alvast heel veel speelplezier gewenst! Het multisportterrein aan SPC Hof ter...

BUURTHUIS DE POST OFFICIEEL GEOPEND
Door de gemeenteraad werd beslist om het vroegere lokale postsorteercentrum in gebruik te nemen als buurthuis. Buurthuis de Post wordt als dienstencentrum uitgebaat met de medewerking van OCMW Jabbeke. Met het buurthuis wordt gepoogd om de burgerparticipatie bij het lokaal sociaal...

25 NIEUWE GIDSEN VOOR VLOETHEMVELD
Het verhaal begon voor 25 cursisten in februari 2018, bij de start van de opleiding gids 'Vloethemveld' bij het CVO Spermalie. Met succes hebben zij allen de opleidingsmodule afgewerkt en staan klaar als nieuwe ambassadeur van het Kamp Vloethemveld om bezoekers op een enthousiaste wijze te laten...

NIEUW AANGIFTESYSTEEM VOOR BEWAKINGSCAMERA'S BESCHIKBAAR
Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van uw woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op! Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen uw bewakingscamera’s te worden...

OPNIEUW TECHNIEKACADEMIE VANAF 8 SEPTEMBER SEPTEMBER
Tussen 19 september en 12 december 2018 zullen in de gemeente opnieuw 12 workshops georganiseerd worden voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. Dit is in het kader van de Techniekacademie Jabbeke, een initiatief van Hogeschool VIVES en het gemeentebestuur met de steun van de provincie...

FEESTELIJKE HEROPENING NOORDSTRAAT - ETTELGEMSTRAAT
In de omgeving van de Noordstraat en de Ettelgemstraat te Zerkegem was er een tijdje terug heel wat hinder bij de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken. Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat dergelijke grote werken heel wat buurthinder met zich meebrengt en besliste...

BUURTHUIS DE POST OP 1 JUNI GEOPEND
Door de gemeenteraad werd beslist om het vroegere lokale postsorteercentrum in gebruik te nemen als buurthuis. Buurthuis de Post wordt als dienstencentrum uitgebaat met de medewerking van OCMW Jabbeke. Met het buurthuis wordt gepoogd om de burgerparticipatie bij het lokaal sociaal initiatief te...

VERVOLG WANDELTOCHTEN 10.000 STAPPENCLASH
Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! Gemeente Jabbeke wil je graag...

VRAAG GRATIS UW ERKENNING ALS AMBACHTSMAN OF -VROUW AAN
Sinds juni 2016 kunnen vakmannen en -vrouwen een wettelijke erkenning aanvragen om hun ambachtelijke activiteit en knowhow te valoriseren. Tot nu toe vroegen 1.647 ambachtslieden deze erkenning aan en 1.017 kregen ze ook, vooral in de sectoren van voeding, luxeproducten, hout, textiel en...

EEN TWEEDE LEVEN VOOR KURK- EN KAARSRESTEN
Gooi je kurken stoppen en restjes kaarsen niet langer in de huisvuilzak, maar breng ze voortaan naar het conrtainerpark. Door ze apart in te zamelen, kunnen deze materialen gerecycleerd worden tot nieuwe producten. Voortaan kan je tercht op het containerpark met kurkafval zoals kurken...

OPENING PETANQUEVELDEN EN PANNATERREINEN VRIJETIJDSCENTRUM
Op vrijdag 11 mei werden aan het Vrijetijdscentrum de petanquevelden en het pannavoetbalterrein officieel in gebruik genomen. Door een steeds toenemende vraag van de verschillende Jabbeekse verenigingen (onder meer Neos Jabbeke, Vlaamse Actieve Senioren Jabbeke, enz..) om aanvullende...

VRAAG TIJDIG DE KIDS-ID AAN ALS U BINNENKORT OP REIS VERTREKT
De zomervakantie staat voor de deur. Trekt u in die periode naar het buitenland met uw kinderen, vergeet niet een Kids-ID aan te vragen! Het Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen...

VERKEERSHINDER RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN KALSIJDEWEG
Op maandag 7 mei worden de riolerings – en wegeniswerken in de Kalsijdeweg in Stalhille aangevat. Het betreft hier de uitvoering van rioleringswerken en de volledige heraanleg van de Kalsijdeweg in het gedeelte vanaf de Cathilleweg tot aan het kruispunt met de Paddegatstraat. Het einde van de...

BUURTHUIS DE POST ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het buurthuis is een ontmoetingsplaats voor Jabbekenaren en bezoekers waar alle leeftijds- en bevolkingsgroepen hun plek kunnen vinden. Draag je je gemeente een warm hart toe? Wil je iets voor je gemeente betekenen? Zet je je graag in voor anderen? Ben je vrij en gewillig? Kom dan zeker...

DEELNAME VERKIEZINGEN ALS KIESGERECHTIGDE OF NIET-EU-BURGER
Er wordt vastgesteld dat een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van Vlaamse en Brusselse gemeenten geen gebruik maakt van zijn mogelijkheid op gemeentelijke stemrecht. Dat blijkt uit de cijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012. Drie organisaties die...

PERIODISCHE AFSLUITING POPSTAELSTRAAT EN KRUISPUNT LEGEWEG
In functie van de werken ten behoeve de verkaveling Varsenare Noord willen we u graag op de hoogte brengen van de volgende fase, namelijk het afsluiten van de Popstaelstraat inclusief kruispunt Popstaelstraat-Legeweg in functie van de aan te leggen nutsleidingen en heraanleg...

DOE MET GEMEENTE JABBEKE MEE AAN DE 10.000 STAPPENCLASH
Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! Gemeente Jabbeke wil je graag...

TIPS OM OPLICHTERS AAN DE LIJN TE HERKENNEN
U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter. Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over...

PRIJZEN UITGEREIKT JAARLIJKSE MARKTKRIEBELSACTIE
Op vrijdag 30 maart werden op de lokale markt de prijzen uitgereikt van de jaarlijkse actie Marktkriebels. Een proficiat aan alle winnaars!

SPORTLAUREATEN 2017 EN SPORTRAAD GEVIERD IN VRIJETIJDSCENTRUM
Op vrijdag 23 maart 2018 werden in het Vrijetijdscentrum Jabbeke in een nokvolle theaterzaal naar jaarlijkse traditie de Sportlaureaten 2017 gehuldigd. Tijdens de viering werd ook aandacht gegeven aan het 40-jarig bestaan van sportraad die opgericht werd op 9 oktober 1978. Hiervoor werden...

BOOMPLANTACTIE ZORGT VOOR UITBREIDING MASKOBOS
Op dinsdag 27 maart 2018 werd door de gemeente, in samenwerking met Natuurpunt Jabbeke, een plantactie georganiseerd. Daarbij is er medewerking van serviceclub Rotary Jabbeke. Jaarlijks organiseert Rotary Jabbeke een jeugddag voor alle 5de leerjaren van de scholen van Jabbeke, waaraan een 8-tal...

VOORSTELLING PROEFPROJECT DIGITAL SIGNAGE JABBEKE
Elke gemeente hecht veel belang aan een gedegen communicatie ten aanzien van haar inwoners. Voor Jabbeke gebeurt dit onder meer via de gemeentelijke website, de sociale mediakanalen, de ActiviteitenAgenda en de gemeentelijke bannerberichten.

INGEBRUIKNAME ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS TE VARSENARE
De bovengrondse glasbollen in de dreef van de Hof van Straeten te Varsenare zijn vervangen door ondergrondse glascontainers. De vier nieuwe ondergrondse glascontainers werden via de IVBO geplaatst aan de ingang van de parking bij het Sport- en Cultuurcentrum te Varsenare. De omgevingsaanleg...

JABBEKE OP FOCUS MET VIER UNIEKE STADSPROJECTEN (USP)
Gemeente Jabbeke heeft samengewerkt met Focus-WTV in het kader van de uitzendingenreeks Unieke Stads/DorpsProjecten. In de week van 19 tot 23 maart worden de kleine filmpjes uitgezonden. Er werd gekozen voor de gemeentelijke projecten rond woonproject Varsenare-Noord, het nieuwe...

OPENSTELLEN VACATURES TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST/TRACTORBESTUURDER
De gemeente Jabbeke stelt de vacatures 'Technisch assistent groendienst' en 'Technisch assistent tractorbestuurder' open. VACATURE TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST Je verzorgt het onderhoud van de groenzones in de gemeente en helpt zo mee een aangename en nette...

INZAMELACTIE PESTICIDEN OP HET CONTAINERPARK
Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd aan ruim 2000 Vlamingen gevraagd of ze nog pesticiden gebruiken in hun tuin. Er is goed nieuws: 53% gebruikt er geen. Van de 47% die het wel nog doen, is de helft bereid over te stappen op alternatieven. Wel, die mensen willen we een duwtje in de rug geven,...

AANPLANTING GEBOORTEBOMEN AAN DE ZONE AVONTURENSPORT
Op initiatief van de Gemeente Jabbeke werden er op 10 maart 2018 om 15 uur geboortebomen aangeplant en dit in samenwerking met de Gezinsbond Groot-Jabbeke en Natuurpunt Jabbeke. Er waren 103 kinderen, geboren in 2016, uitgenodigd. De bomen werden aangeplant in de zone voor avonturensporten in de...

SNELHEIDCONTROLES IN DE POLITIEZONE KOUTER
Snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Eind 2017 kocht de politiezone Kouter een nieuwe mobiele digitale flitscamera aan. Dit gesofisticeerde toestel kan meerdere rijvakken tegelijkertijd flitsen. Tevens is het met dit nieuwe toestel toegelaten om te flitsen op de...

OFFICIËLE OPENING FIETSPAD AARTRIJKSESTEENWEG
Op zaterdag 10 maart 2018 zal om 11u een officiële opening plaatsvinden van het vernieuwde fietspad langs de Aartrijksesteenweg. Het provinciebestuur West-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Jabbeke nodigen de aangelanden uit om hieraan deel te nemen en zal hiervoor een receptie...

JABBEKE BETERE VAN DE KLAS IN BEVOLKINGSONDERZOEK
In Jabbeke neemt 62,2% van de doelgroep deel aan het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker. En dat is beter dan het Vlaamse gemiddelde! Een pluim dus voor iedereen die zich inzet voor dit onderzoek of er aan deelneemt, ook van minister Van Deurzen.

INFOMARKT INFRASTRUCTUUR- WERKEN TE STALHILLE
Sinds eind 2017 zijn de Aquafinwerken in Stalhille voltooid en wordt voortaan het afvalwater via een nieuwe persleiding verpompt naar de waterzuivering van Jabbeke. De gemeente Jabbeke wenst in navolging van dit project in de komende periode riolerings- en wegeniswerken uitvoeren ter hoogte van...

HULPVERLENINGSZONE 1 STELT VACATURES OPEN POST JABBEKE
Hulpverleningszone Zone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Het grondgebied van Zone 1 gaat van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de 9 brandweerposten en de 2 voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij...

EERSTE HULP BIJ EEN GASGEUR OF EEN GASLEK
Bij gasgeur in je huis komt veiligheid op de eerste plaats! Weet dat elektrische apparaten, lampen en je gsm vonken kunnen veroorzaken als je ze aan- of uitschakelt. Die vonken kunnen het gas doen ontvlammen. Bij een sterke gasgeur (je hoort duidelijk een gaslek, je ruikt een...

VOORLOPIGE EINDE VOOR PROEFPROJECT MARKTVERVOER SENIOREN EN MINDERVALIDEN
Wegens beperkt succes wordt het proefproject 'vervoer senioren en mindervaliden naar de wekelijkse markt' tijdelijk stopgezet. Een herneming wordt evenwel als mogelijkheid voor de toekomst behouden. Wekelijks kan er op vrijdagmorgen vanaf 8 uur genoten worden van de lokale markt...

GEMEENTELIJKE AMBACHTELIJKE VERKAVELING STATIONSSTRAAT - AFSLUITING KANIDATENTLIJST - START VERKOOPPROCEDURE
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van enkele percelen in de ambachtelijke verkaveling Stationsstraat. Het betreft vier percelen met een totale oppervlakte van ca 20.000m² die gelegen zijn langs de...

GEDEELTE LEGEWEG WORDT AFGESLOTEN VOOR VERKEER
Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van de realisatie van de verkaveling Varsenare-Noord werd een gedeelte van de Legeweg sinds november afgesloten voor doorgaand verkeer. De aangelanden die ontsluiting hebben langs de Legeweg zullen altijd één richting uitkunnen om...

BOGAERTSTADION - ZONE VOOR SPORTPARK - AFSLUITING KANDIDATENLIJST - START VERKOOPPROCEDURE
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van een perceel gelegen in Vlamingveld. Het betreft een hoekperceel met een oppervlakte van ca 12.800m² dat gelegen is tussen het recreatiedomein Klein Strand en de...

GEMEENTE JABBEKE VERLEENT SCHRIJFBAAR AUTONOMIE
Na een gebruik van een 15-tal jaar van het pand gelegen in de Eernegeweg te Jabbeke (Snellegem) door Schrijfbaar van vzw De Kade, heeft de gemeenteraad op 18 december 2017 beslist om deze vzw volledige autonomie te verlenen aldaar. Dit door de verkoop van het pand aan vzw De Kade. Het...

INBREIDINGSGEBIED JABBEKE - VERKOOP EN TOELICHTING
Jabbeke heeft vele jaren terug het moedige initiatief genomen om de oude sporthal, de lokalen voor de jeugd- en de judovereniging en de bibliotheek in het centrum te verlaten ten voordele van het Vrijetijdscentrum Jabbeke. Van in het begin werd ervoor gekozen om de vrije ruimte in het...

VLAAMSE CAMPAGNE EEN NOOT VOOR DEMENTIE
Wist je dat er naar schatting 122.000 personen met dementie in Vlaanderen zijn en dat dit aantal meer dan zal verdubbelen tegen 2060 (tot 251.000 personen), als gevolg van de vergrijzing van de bevolking? Dat één op vier Vlamingen zorg verleent of hulp aanbiedt op een niet...

OPLOSSING VOOR DE LANDBOUWFOLIES
Wegens afnameproblemen in China worden er in de verwerkingssector van de landbouwfolies nu belangrijke verwerkingskosten aangerekend. Waar begin dit jaar er nog geen kosten op het containerpark moesten aangerekend worden, is dit nu niet langer mogelijk. Het schepencollege heeft een...

MAAK EEN NOODPLAN VOOR JE FAMILIE
Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je je goed voorbereid bent. Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan? Weet je waar je snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten? We willen iedereen...

OVERLEGMOGELIJKHEID MET HET OMGEVINGSTEAM
Het nieuw opgerichte Omgevingsteam biedt de mogelijkheid om met het oog op een (omgevings)vergunningsaanvraag (tem 31/12/2017: stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning) een informeel voorafgaand overleg te hebben met de bevoegde ambtelijke diensten en een...

JABBEKE ONDERTEKENDE CHARTER GELETTERDE GEMEENTE
Alle West-Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het Charter Geletterde Gemeente, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school. Op donderdag 19 oktober 2017 overhandigde open-school drie exemplaren van een...

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN
Op 21 oktober 2017 treedt de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken in werking. Deze verordening werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli...

VACATURES WOONBEGELEIDER EN WOONBEHEERDER
SVK Woondienst JOGI is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Stuur je sollicitatiebrief, samen met je curriculum vitae en een kopie van je diploma naar SVK Woondienst JOGI, t.a.v. de examenjury, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem of mail naar

KASTELEN EN ABDIJEN IN HET BRUGSE OMMELAND
Het Brugse Ommeland ademt geschiedenis. Meer dan honderd kastelen verstoppen er zich diep in de bossen. En authentieke abdijen maken al eeuwenlang ongestoord deel uit van het historische decor. In 2017 wordt dit bijzondere erfgoed, samen met de vele verhalen die eraan verbonden zijn, in de kijker...

EERSTE BIEDING INBREIDINGSPROJECT IS GROOT SUCCES!
Vandaag ging bij de notaris de eerste zitdag door van de verkoop van het inbreidingsproject achteraan het gemeentehuis, zoals bekendgemaakt onder deze publicatie Er werden liefst 17 schriftelijke biedingen...

GEDEELTELIJK DOVEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING
De netbeheerder INFRAX is gestart met de omschakeling van de openbare verlichting waarbij een deel van de straatlampen gedoofd worden tijdens de nacht. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht gaan de straatlampen uit tussen 23u30 en 04u30. WAAR DOVEN DE...

MILIEUBEWUSTE KEUZE VOOR DIGITAAL GEBRUIK TELEFOONGIDSEN
Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 abonnees de gouden gids thuis in een fysieke versie willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de papieren versies ook worden bedeeld aan niet-gebruikers, wordt de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven van een link op de startpagina van

DRIJVEND VLOT VERVOLLEDIGT NIEUWE AANLEGSTEIGER
De gemeente Jabbeke wordt doorkruist door vele wegen, alsook door de waterweg het kanaal Gent-Oostende. De jaagpaden langs dit kanaal hebben een zeer recreatieve waarde die niet alleen op toeristisch vlak maar ook sportief vlak meedragen in het gebruik ervan.

WOONPUNT HEEFT NU OOK LOKET IN JABBEKE
Vanaf september 2017 opende Woonpunt ook een loket in Jabbeke. De gemeente Jabbeke sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Woonpunt. De intergemeentelijke dienst Woonpunt bestaat al sinds 2010 in Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Vanaf september 2017 is er een nieuw loket in...

TOEGANG TOT UW DOSSIER IN HET RIJKSREGISTER
'Mijn dossier' is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing 'Mijn Dossier' kunt u: uw gegevens in het Rijksregister checken zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft bepaalde attesten (vb....

GEMEENTE JABBEKE HEEFT MILIEUBEWUSTE MEDEWERKERS
Van 11 tot en met 22 september komt de Testkaravaan naar het gemeentebestuur van Jabbeke. De Testkaravaan, is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, en verwijst naar de brede waaier aan vervoermiddelen die de werknemers gedurende een 2 weken gratis kunnen proberen voor hun...

ORGAANDONATIE KAN OOK JOUW LEVEN REDDEN
LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF West-Vlaanderen voert dit najaar een sensibilisatiecampagne rond orgaandonatie omwille van de behoefte aan donoren...

EEDAFLEGGING PETER-JAN HALLEMEERSCH
Op 4 september 2017 kon dhr. Peter-Jan Hallemeersch de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid van de gemeente Jabbeke in opvolging van het mandaat van dhr. Jacques Monteyne (†). Foto eedaflegging in handen...

MARINO VANHOENACKER WINT 16e IRONMAN MONT-TREMBLANT
Marino Vanhoenacker heeft de Ironman in Canadese Mont-Tremblant op zijn naam geschreven. Het is al de 16de Ironman-overwinning uit de carrière van de triatleet. De 41-jarige West-Vlaming legde de 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en de marathon in Québec af in 8u21:29. 'Bink Marino'...

BEL NIEUW NUMMER 1722 BIJ STORM OF WATEROVERLAST
Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst...

VERZILTING IN HET KUST- EN POLDERGEBIED OPGEMETEN
De VMM onderzoekt vanaf 18 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project. De vluchten starten op 18 juli 2017 en zullen een 3-tal weken duren. Er kan alleen gevlogen...

SPORTEN NA SCHOOL OP EEN VOORDELIGE MANIER
Als het kriebelt na de lessen, moet je SNS-en! Ben jij iemand die graag van alles wat doet? Of wil je gewoon iets anders proberen? Dan is de SNS-pas iets voor jou. Niet twijfelen, doen! SNS is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs, waarmee je na de schooluren kan...

OFFICIËLE HEROPENING GISTELSTEENWEG VARSENARE
Sinds het najaar van 2015 tot dit voorjaar waren er riolerings- en wegeniswerken in de Gistelsteenweg te Varsenare. Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat dergelijke grote werken heel wat buurthinder met zich meebrengt. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om de...

AANLEG- EN HENGELSTEIGER OP 24 JUNI OFFICIEEL GEOPEND
In overleg met de beheerder van het kanaal, Waterwegen en Zeekanaal NV, wordt gewerkt aan een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterloop het kanaal Gent-Oostende. Hiervoor heeft de gemeente ter hoogte van de Nieuwegebrug een aanlegsteiger gebouwd van 20 meter lang voor...

TARIEF EN TIJDSTIP SPINNINGLESSEN AANGEPAST
Vanaf september wordt gestart met drie avonden in de week, maandag, dinsdag en woensdag (om 20u). Tussen november en eind maart komt daar nog de donderdag bij (om 19u). Om de spinning zowel in de winter- als zomermaanden nog aantrekkelijker te maken, werd het reglement 'Vrije tijd -...

ONDERZOEK NAAR VERPLAATSINGSGEDRAG VAN 45-PLUSSERS
De Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel voeren een grootschalig onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag te voet en met de gewone of elektrische fiets bij mensen van +45 jaar in Vlaanderen en Nederland. Ook als u zich weinig of niet te voet of met de fiets verplaatst zijn zij...

ONDERZOEK VERZILTING GRONDWATER IN KUST- EN POLDERGEBIED
De VMM onderzoekt vanaf 20 juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project. Topsoil is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma. Het...

RESERVATIESYSTEEM BELBUS WORDT GEWIJZIGD
Om het beschikbare aanbod van de Lijn optimaal te benutten, werd de werking van de Belbus geëvalueerd. Vanaf 1 juli 2017 zal de werking van het reservatiesysteem worden aangepast. Het nieuwe reservatiesysteem zoekt op basis van het volledige aanbod van de Lijn naar de meest passende oplossing...

TERREINOPNAMES IN HET KADER VAN HET BEHEERPLAN MOUBEEK-VLOETHEMVELD
In het kader van het landinrichtingsplan Moubeek Vloethemveld, fase 1 wordt de komende maanden gewerkt aan een beheerplan voor het beschermd landschap. Een beheerplan formuleert de visie op beheer van het erfgoedlandschap samen met concrete maatregelen om de beheerdoelen te...

WERKZAAMHEDEN AAN DE NUTSLEIDINGEN GROTE MOERSTRAAT
De geplande werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Grote Moerstraat zullen een wegonderbreking met zich meebrengen in de Legeweg en dit vanaf 29 mei tot 10 juni. Begin augustus start de heraanleg van de Grote Moerstraat, Messem, gedeelte Legeweg en Hogeweg. Als voorbereiding op de...

TRIUMPH TR2 WORLD RECORD BREAKER CAR EVEN TERUG IN JABBEKE
In samenwerking met het gemeentebestuur Jabbeke kwam de originele Triump TR2 Sports, World Record Breaker Car terug naar Jabbeke. Op zaterdag 20 mei werd de wagen samen met enkele andere Triumphjuweeltjes tentoongesteld op het voorplein aan het Vrijetijdscentrum. Er was de gelegenheid om de...

GEMEENTEBESTUUR EN BIBLIOTHEEK OVERHANDIGEN CHEQUE
De verkoop van afgeschreven bibliotheekboeken ten voordele van het goede doel heeft tot nu toe 1.000 euro opgebracht. Deze opbrengst wordt gestort op rekening van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en was initieel bedoeld voor de kas voor acute noodhulp. De...

OVER HUURKAMERS EN GEMEENTEHUIZEN
Zoals gebruikelijk in de 19de eeuw tot ver in de 20ste eeuw waren de gemeentehuizen van onze deelgemeenten gevestigd in een huurkamer van een herberg of café. Deelgemeente Jabbeke

HUGO BROOS DERDE EREBURGER VAN JABBEKE
Hugo Broos werd op dinsdag 2 mei gehuldigd als ereburger van Jabbeke. In zitting van de gemeenteraad van 6 maart 2017 werd besloten om Hugo, woonachtig te Varsenare, omwille van zijn lange en voorbeeldstellende carrière - bekroond met het behalen van de titel in de Afrikacup 2017 als trainer van...

EERSTE ZONNEKAART VLAANDEREN BESCHIKBAAR
Op 20 maart stelde Vlaams Minister van Energie, Bart Tommelein de eerste Vlaamse Zonnekaart voor. Hoe geschikt is jouw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Hoeveel kost de installatie? Wat is de terugverdientijd? Met deze vragen kan je vanaf vandaag terecht op

DE JUISTE BRIEF IN DE JUISTE BRIEVENBUS
De juiste brief in de juiste brievenbus, dat is de opdracht van Bpost. Bpost behandelt gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000 pakjes per dag. Zoals voor het adresseren van elektronische post of voor het vormen van telefoonnummers, moeten een aantal regels in acht worden genomen om de taak van de...

OFFICIËLE OPENING HONDENSPEELWEIDE
Op zaterdag 25 maart eerstkomende wordt de hondenspeelweide om 11u officieel geopend. Inschrijven kan via gemeentehuis@jabbeke.be vóór 23 maart met vermelding van het aantal aanwezige personen en het aantal...

RUPSEN DIE DE AANDACHT (MAAR SOMS MEER) PRIKKELEN
Elk jaar vanaf april komen er uit sommige delen van de ruime kustregio meldingen van mensen die ongerust zijn na het zien van rupsen. Anderen hebben zelfs last van gezondheidsklachten nadat ze in contact geweest zijn met bepaalde rupsen. Sommigen denken dat het gaat om eikenprocessierupsen, maar...

DUURZAAM COMFORT MET DE TIPS VAN HANDIGE KLANTENGIDS INFRAX
Infrax heeft begin januari een gloednieuwe klantengids voor 2017 gelanceerd. De netbeheerder heeft dit jaar gekozen voor een praktische brochure die een heel jaar nuttig blijft. “365 dagen duurzaam comfort” bevat 52 praktische tips om elke week van het jaar energie te besparen. De brochure...

SOCIALE LENING VLAAMS WONINGFONDS ALS VLAAMSE STEUNMAATREGEL
De voorbije periode kon je het reeds lezen in de pers en andere media: woonleningen worden opnieuw duurder. Het officiële tarief voor een krediet op twintig jaar is boven de psychologische grens van drie procent gestegen. Bij het Vlaams Woningfonds daarentegen kan men voorlopig blijven...

INTERVIEWERS ONDERZOEKSBUREAU OP PAD IN DE GEMEENTE
Tussen 14 september en eind december 2016 kunnen er interviewers op pad zijn binnen de gemeente Jabbeke. Deze interviews kaderen in de tweejaarlijkse deelname van België aan de European Social Survey, uitgevoerd door de KU Leuven. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de politieke,...

NIEUWE HUISARTSENWACHTDIENST NOORD WEST-VLAANDEREN
Vanaf het weekend van 14 oktober 2016 opent de nieuwe huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen (1733) de deuren op 2 nieuwe locaties en met uitgebreide openingsuren: Huisartsenwachtpost Brugge, spoedgevallen campus AZ Sint-Jan, Ruddershove Brugge weekend: open van...

OPEN MONUMENTENDAG - EXCLUSIEF BEZOEK AAN KASTEEL VAN SNELLEGEM
Op zondag 11 september 2016 is het weer zover. Al voor de 28ste keer is het dan Open Monumentendag. In het kader van dit jaarlijkse monumentenfeest wordt in Jabbeke voor de eerste maal aan het publiek de mogelijkheid geboden om het domein van het kasteel van Snellegem te bezoeken : er...

EEN GOED ZICHTBAAR HUISNUMMER KAN VAN LEVENSBELANG ZIJN
Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal belang om je woning in geval van nood te kunnen terugvinden. Teveel woningen hebben geen of een slecht zichtbaar huisnummer. Daarnaast moet een huisnummer ook in het donker goed leesbaar zijn, in geval van nood telt immers elke...

NIEUWE DIENSTVERLENING STUDIE- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING
OCMW Jabbeke is gestart met studie- en opvoedingsondersteuning als nieuwe dienstverlening voor kinderen van de derde kleuterklas en de eerste jaren van het lager onderwijs. Deze dienstverlening gebeurt in samenwerking met vzw De Katrol, waarbij Laura Moerman voor OCMW Jabbeke fungeert als...

ZOMEROMMETJES IN DE KASTEELBOSSEN
Ontdek de Kasteelbossen ten zuidwesten van Brugge op grondgebied van Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke. Deze zomer kan je deze groene boscluster bezoeken aan de hand van drie leuke ommetjes, inclusief gratis toegang tot het Kasteel van Loppem en de doolhof bij het kasteel. Actie...

INFOAVOND OVERSTAP NAAR DUURZAAM ENERGIEVERBRUIK
Bent u op zoek naar een eenvoudige manier om meer energie te besparen? Vindt u duurzaam energiegebruik belangrijk? Wilt u minder betalen voor uw energie? Als u op één of meerdere van bovenstaande vragen ja heeft geantwoord, dan is deze infoavond zeker iets voor u. Eandis organiseert in...

GEMEENTE NEEMT NIEUWE AARDGASVOERTUIGEN IN GEBRUIK
Voor de dienst gemeentewerken van de gemeente Jabbeke werden twee lichte vrachtwagens aangekocht. De twee voertuigen rijden op aardgas en zijn de eerste dergelijke milieuvriendelijke voertuigen die de dienst gemeentewerken in dienst neemt. Daarnaast is er ook nog het elektrisch voertuig dat...

HET BELANG VAN DE METERSTAND EN UW VERBRUIK
Jaarlijks moet je de meterstand na ontvangst van je meterbrief bezorgen, zodoende dat er een correcte factuur kan worden opgesteld. Door het doorgeven van je meterstand kunnen eventuele problemen aan de binneninstallatie ook sneller worden opgespoord en opgelost. Hoe geef ik de...

OP STAP MET DE KIDS IN DE KASTEELBOSSEN
Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke liggen de Kasteelbossen. Deze grote boscluster is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. Ze bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor, Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van...

KORTE KETEN ALS DUURZAAM AFZETSYSTEEM
De korte keten is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument. In de korte keten verkoopt de producent rechtstreeks aan de consument. De weg tot in je bord is vaak lang voor voedsel, zelfs bij productie in eigen regio. Want de...

MAAK GEBRUIK VAN DE GRATIS DIGITALE DIENSTEN
De bibliotheek heeft een aantal gratis digitale diensten waarvan je gebruik kan maken na registratie van je e-mailgegevens. Heb jij jouw e-mailadres al doorgegeven aan de bib ? Is je e-mail recent veranderd en heb je dit nog niet aangepast ? We nodigen je graag uit om een correct...

KOM OOK STUDEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Studenten die nood hebben aan een stille studieplek kunnen terecht in bibliotheek Jabbeke. Ben je thuis te veel afgeleid of haal je motivatie uit het samen studeren met anderen ? Kom dan studeren in de bib. Er werden extra studeerplaatsen voorzien op de rustige bovenverdieping....

WEBSITE JONGEREN VAN 12-18 JAAR MET VRAGEN OF PROBLEMEN
Al eens gehoord van het zorgteam van de politie? Nee? Het zorgteam van de politie staat je bij wanneer je een probleem hebt. Het team bestaat uit twee diensten: de dienst jeugd & gezin en de dienst politionele slachtofferbejegening. Het zorgteam van de PZ Kouter wordt gevormd door Cindy Somers,...

SENIORENSPORT WANDELVOETBAL LEEFT IN JABBEKE
Sinds een paar maand promoot Okra trefpuntVarsenare het wandelvoetbal. In samenwerking met de sportdienst van Jabbeke werden een paar kennismakingsnamiddagen ingericht en ook een spotje op VTM en FOCUS deed wonderen. Heel wat sportievelingen uit Jabbeke, maar ook uit omliggende...

BRANDVEILIGHEID MET HET OOG OP HET TOERISTISCH SEIZOEN
De dienst pro-actie van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft als doel alle burgers te sensibiliseren in verband met brandveiligheid. Binnenkort staat het toeristisch seizoen opnieuw voor de deur. Brandveiligheid is een zaak van en voor iedereen. Ook op reis of tijdens een barbecue kan...

LUISTER NAAR RAY EN DOE JE GORDEL OM
Vlaanderen lanceert een nieuwe campagne over het dragen van een gordel. Met de slogan 'Gordel om of er zwaait wat' roept Ray iedereen op om de gordel te dragen. Hoewel dit wettelijk verplicht is, doet nog steeds niet iedereen zijn gordel om. Ditmaal roept Ray iedereen op de gordel om...

EEN ROOKMELDER LAAT JE NIET STIKKEN
België telt elk jaar meer dan 10.000 branden. Hierbij vallen jaarlijks doden en zwaargewonden. Een brand verspreidt zich sneller dan je denkt! In drie minuten kan een brand je woning of je kantoor in lichterlaaie zetten. Op tijd gewaarschuwd worden, is dus van levensbelang. Een rookmelder zorgt...

HERZIENING VAN HET FIETSNETWERK WEST-VLAANDEREN
Vanaf 1 oktober is Westtoer gestart met de werkzaamheden voor het nieuwe fietsnetwerk. Dit betekent dat fietsers bij het gebruik van het fietsnetwerk ernstige hinder kunnen ondervinden tussen oktober 2015 en maart 2016.

EHBO- EN AEDOPLEIDING VOOR VERENIGINGEN
Op vraag van diverse verenigingen wordt door het schepencollege, in samenwerking met het Vlaams Kruis Jabbeke, het initiatief genomen om ten behoeve van alle erkende verenigingen een opleiding EHBO en AED (automatische defibrillatoren) te organiseren. De opleiding wordt georganiseerd...

PREVENTIETIPS OPDAT HET FEEST NIET IN EEN DRAMA EINDIGT
De eindejaarstfeesten zijn in aantocht. Gezellig samenzijn met familie of vrienden, wat animatie met als afsluiter vuurwerk en een wensballon. Het afsteken van vuurwerk en oplaten van wensballonnen zijn al eeuwenlange tradities die de jongste jaren alleen maar in populariteit...

WIJZIGING OPENINGSUREN DEELGEMEENTEHUIS VARSENARE
Vanaf heden werd een noodzakelijke wijziging doorgevoerd in de openingsuren van het deelgemeentehuis Varsenare. Er werd beslist om de openingsuren voor het deelgemeentehuis Varsenare te bepalen op: maandag van 8u tot...

INFORMATIECAMPAGNE HET RECHT OP AFBEELDING EN PRIVACY
Youtube, Snapchat, Instagram, Airdrop, Whatsapp,,,, een paar jaar terug nog onbestaande maar op vandaag dagelijkse kost. We delen 24/24 en 7/7 met z'n allen massaal foto's en filmpjes en worden overstelpt met ontelbare beelden over alles en nog wat, over onszelf, onze kinderen, onze familie, onze...

FILMAVOND ORGAANDONATIE IN VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE
Op 19 november werd er een filmavond over orgaandonatie georganiseerd in de theaterzaal van het Vrijetijdscentrum. Het betreft de film ADEM. Na de voorstelling kwam een getransplanteerde spreken over zijn ervaringen. Adem is het speelfilmdebuut van regisseur Hans Van Nuffel....

HONDERDEN SENIOREN GENIETEN IN VRIJETIJDSCENTRUM
OCMW Jabbeke nodigde de senioren opnieuw uit op op het seniorenfeest dat plaatsvond op maandag 26 oktober 2015 in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke. We verwelkomden deze keer Jo Vally! Hij staat al ruim 35 jaar op de planken en is hiermee een icoon in de wereld van de Belgische schlagers. Hij...

SENIOREN LEREN BEWEGEN MET WANDELVOETBAL
Sinds enige tijd werkt Okra samen met HOWEST rond het thema 'senioren leren bewegen'. In dit kader werd vorig jaar een dag ingericht rond wandelvoetbal, waar ook trefpunt Varsenare aan deelnam. Een verrassend aangename kennismaking met deze toegankelijke sport voor mannen en vrouwen die graag...

JABBEKE OPENT VENSTERS OP HET LANDSCHAP
Jabbeke is gelegen tussen 5 grote natuurgebieden die verspreid liggen op het grondgebied van de gemeente. Het gaat hier in het bijzonder over het Vloethemveld, de Maskobossen, de Hoge Dijken, de Schobbejak en de Meetkerkse Moeren. Stuk voor stuk zijn dit grote delen natuur die hun eigen stempel...

DE DIGIDOKTER SNELT TER HULP IN DE BIBLIOTHEEK
Weet je niet hoe je je antivirus-software moet updaten? Slaag je er niet in om een back-up te maken? Lukt het niet om een sms te versturen? Heb je vragen over Word, Excel of Powerpoint? Loop je vast in een programma? Nu al Windows 10 installeren of beter wachten? Heb je nood aan advies bij de...

SAMEN OP WEG NAAR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE
De provincie West-Vlaanderen heeft reeds vier maal met veel succes een groepsaankoop groen stroom en gas georganiseerd. Dit gebeurde zowel voor particulieren (met ook kansengroepen) als voor professionelen met beperkt verbruik. In navolging van de grote succes, wenst de provincie...

OOK JABBEKE BOBT MEE! BEN JIJ ER OOK KLAAR VOOR?
Ben jij ook klaar om te bobben? Schoenen aan? Haar gekamd? Terugrit georganiseerd? Of ga je gewoon geen alcohol drinken? Dan ben jij er klaar voor! Want dat is bobben! Je vooraf organiseren, voor je op stap gaat. Niet drinken als je zelf rijdt, ofwel, als je iets wil drinken, een...

WAAKZAAMHEIDSFASE HITTE EN OZON VAN START
Het met momenten prachtige lenteweer laat hopen op een mooie zomer. Een prachtige zomer heeft ook een 'schaduwzijde': hete dagen gaan vaak gepaard met ozonpieken. De hitte kan aanleiding geven tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag. Veel ozon in de lucht kan...

NATIONALE DAG TEGEN WONINGINBRAKEN - VOOR 1 DAG NIET
Inbraken blijven de grootste vorm van criminaliteit in België. In 2014 werden 71.753 inbraken gemeld aan de politie. Om dit fenomeen tegen te gaan, hebben de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de provincies, politiezones, gemeenten en burgers zich verenigd tijdens de eerste nationale...

(NIEUWE) SYMBOLEN HERKENNEN KAN LEVENS REDDEN
Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen. De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele...

MMC JABBEKE ZOEKT VRIJWILLIGER-CHAUFFEURS
Een groeiende dienst, steeds meer cliënten, maar nog té weinig vrijwilligers om het allemaal rond te krijgen. Dé uitdaging voor MMC Jabbeke is nog meer vrijwilligers te vinden. Heeft u zin om zich vrijwillig te engageren, dan is deze dienstverlening misschien iets voor u. WAT DOET...

WEST-VLAAMSE GEMEENTEN ENGAGEREN ZICH VOOR MINDER CO2
Op woensdag 3 juni ondertekenen nog eens 32 West-Vlaamse gemeenten, onder impuls van WVI en de Provincie West-Vlaanderen, het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden ze zich er toe 20 % minder CO2 op hun grondgebied uit te stoten tegen 2020. Dit kan door in te zetten op efficiënt energiegebruik...

GEVOLGEN RAMP TSJERNOBYL NA DERTIG JAAR NOG NIET VERTEERD
Dertig jaar geleden deed zich de kernramp voor in het Oekraïense stadje Tsjernobyl. Deze ramp zorgt op vandaag nog altijd voor ongezonde levensomstandigheden voor de kinderen uit de streek rond Gomel in Wit-Rusland. Om deze kinderen te helpen organiseert Tsjernobylkinderen, Hoop voor de Toekomst...

IN MEMORIAM MARCEL CLICTEUR - GEMEENTESECRETARIS 1953-1987
Het gemeentebestuur verneemt het overlijden op 28 mei van ere-gemeentesecretaris Marcel Clicteur. Marcel begon zijn loopbaan in 1947 bij de gemeente in het kader van de naoorlogse ravitaillering. Vanaf 1953 was hij gemeentesecretaris van Stalhille en vanaf 1959 van Jabbeke. Hij bleef in het ambt...

GEZONDHEIDSBEURS IN JABBEEKS VRIJETIJDSCENTRUM GROOT SUCCES
In Jabbeke vormen de 65+’ers een belangrijke groep inwoners waaraan gemeente en OCMW extra aandacht wensten te schenken. Daarom nodigden we alle 65+’ers uit voor de gratis gezondheidsbeurs die doorging op 20 mei 2015 in het Vrijetijdscentrum Jabbeke. De...

CULTUURRAAD LEGT DATABANK JABBEEKSE KUNSTENAARS AAN
Om overzicht te krijgen van wat er leeft in Jabbeke wil de cultuurraad een databank aanleggen met de gegevens van praktiserende kunstenaars. Ben jij een kunstenaar, ambachtsman, creatieveling ? Laat ons weten wie je bent en waar je mee bezig bent. Vul daarom dit formulier in en mail...

VEILIGHEIDSDAG VEILIG MOTORRIJDEN WEST-VLAANDEREN
Door het stijgend aantal (letsel)ongevallen met motorfietsen wordt op initiatief van de gouverneur West-Vlaanderen voor de eerste keer een "dag veilig motorrijden" georganiseerd. Deze sensibiliseringsdag gaat door op zaterdag 9 mei 2015 met start en aankomst in het politicommisariaat PZ...

PROJECT METER-/PETERSCHAP WANDEL- EN FIETSROUTES VAN START
Jabbeke telt zeven officiële wandel- en fietsroutes : Permekepad, Baekelandtpad, Nachtegaalpad, Ter Wallepad, Blauwe Torenpad, Permeke Achterna en de Romain Maesroute. Deze lusvormige routes die de recreant op een aangename manier kennis laat maken met de mooiste plekjes in Jabbeke, vormen sinds...

TOELICHTING GELDIGHEID RIJBEWIJZEN VAN VÓÓR 1989
Als gevolg van de berichtgeving in de media over de geldigheid van oude rijbewijzen, uitgereikt vóór 1 januari 1989, wordt enige toelichting verschaft. De rijbewijzen in kwestie zijn nog steeds geldig (tot 2033). Er kan zich evenwel een probleem voordoen voor bepaalde geldige...

GRATIS FAIRTRADEKOFFIE VOOR JABBEEKSE VERENIGINGEN
Organiseer je als Jabbeekse vereniging een evenement (bvb lente-ontbijt, ledenvergadering, receptie,...) dan bestaat de mogelijkheid om van het gemeentebestuur Jabbeke één kilo Fairtrade koffie cadeau te krijgen (maximaal één keer per jaar). Als enige voorwaarde wordt verzocht om...

VERENIGINGEN KUNNEN OPNIEUW EEN WEGBERM ADOPTEREN
In het kader van het opruimen en verwijderen van zwerfvuil in en rond de wegbermen, wordt aan de Jabbeekse verenigingen de mogelijkheid geboden tot het adopteren van wegbermen. Onder het adopteren van wegbermen wordt het verwijderen van zwerfvuil uit de desbetreffende wegberm en bijhorende...

DISPATCHING POLITIEZONE KOUTER DEFINITIEF GESLOTEN
Op maandag 5 januari werd om 14.00 uur de deur van de dispatching van de politiezone Kouter (Maria Van Bourgondiëlaan in Torhout) definitief gesloten. Er werd immers beslist om over te stappen naar CIDA Brugge (het vroegere CIC). Daar waar de lokale politiezone Kouter sedert de opstart van...

JABBEKE KRIJGT TITEL VAN FAIR TRADE-GEMEENTE
De gemeenteraad van Jabbeke heeft in oktober 2012 de resolutie onderschreven om Fair Trade Gemeente te worden. Dankzij de inzet van de lokale stuurgroep, handelaars, ondernemingen, scholen en horecazaken kon de gemeente Jabbeke aan de zes opgelegde criteria voldoen zodat ze de Fair Trade-titel...

AANVRAAG NIEUWE PUK-CODE IDENTITEITSKAART OOK ONLINE
Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart,...

BROCHURE VEILIG WONEN - EEN ZAAK VAN IEDEREEN
Word je geconfronteerd met inbraak of brand? Dan heeft dat nefaste gevolgen. Zelfs slachtoffers die hier ongedeerd uit komen, kampen vaak met trauma’s. Voorkomen is beter dan genezen. Neem daarom de juiste maatregelen om dieven en vlammen geen kans te geven. De politie en de brandweer helpen je...

GEEN GEZEVER - HOE TE BELLEN NAAR NOODNUMMERS
Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt...

BE-ALERT - ALARMERING BIJ EEN NOODSITUATIE
In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk en provinciaal vlak. Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering...

NIEUWE ONLINE TOEPASSING UITLEENTERMIJN - MIJN BIBLIOTHEEK
'Mijn bibliotheek' is de nieuwe online toepassing om de uitleentermijn van je ontleende materialen te verlengen en om materialen te reserveren. En er is meer. Met ‘Mijn Bibliotheek’ kun je : verlengen en reserveren in alle bibliotheken waarvan je lid bent, de...

ZET GEEN PUBLICITEIT OP HET OPENBAAR DOMEIN!
Bij de gemeente komen geregeld klachten binnen betreffende reclame- en aanwijzingsborden voor verenigingen en manifestaties, zonder toelating geplaatst op het openbaar domein van de gemeente. Er is een vaste beleidslijn om geen vergunning te geven voor publicitaire, aankondigings- of...

CERTIFIËRING JABBEKE CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) heeft verklaard dat de gemeente Jabbeke voldoet aan de door de stuurgroep GDI-Vlaanderen opgelegde criteria voor initiële validatie van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) binnen het eigen...

VIA DE BIBLIOTHEEK E-BOEKEN LENEN OP JE TABLET
Op woensdag 7 mei 2014 startten de vier bibliotheken van Jabbeke met de ‘E-boeken in de Bib’. Vanaf dan kunnen de leden in de vier bibliotheeklocaties terecht voor het lenen van e-boeken. Dit project is een samenwerking van de Vlaamse projectorganisatie Bibnet en 213 andere Vlaamse...

INZAMELING BESTRIJDINGSMIDDELEN - ZONDER IS GEZONDER
Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water...

PRIJSWIJZIGINGEN E-ID, KIDS-ID, KAARTEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN
Er wordt een prijsverhoging van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2014 zijn volgende bedragen van toepassing te...

WELKOM BIJ DE WEBSITE RECHTENVERKENNER.BE
De website www.rechtenverkenner.be bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau voor de inwoners van Jabbeke. Om de sociale voordelen van de gemeente op...

LEG EENS EEN SPEELSTRAAT VOOR JE DEUR
Spelen op straat, ravotten met de kinderen van de buren, de straat volkliederen met stoepkrijt, een partijtje voetbal vlak voor de deur, welk kind droomt daar niet van? De speelstraat maakt het mogelijk! Eén week lang worden verkeer en geparkeerde auto's uit de straat geband en...

NORMAN DEWIS bezoekt Jabbeke
Norman Dewis, de racepiloot die op 20/10/1953 een snelheidsrecord vestigde met een Jaguar XK120 op de autoweg in Jabbeke. In oktober 2003, dus 50 jaar later, werd een herdenkingsplaat onthuld in de Stationsstraat, in aanwezigheid van Norman Dewis. Nu een kranige “91-jarige"...