DOE MET GEMEENTE JABBEKE MEE AAN DE 10.000 STAPPENCLASH
Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! Gemeente Jabbeke wil je graag...

CONCESSIE POP-UP ZOMERBAR 2018 KRAUWERSTRAAT
De gemeenteraad verleende op 5 februari 2018 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-up zomerbar op een perceel gelegen in de Krauwerstraat in de zomer van 2018 (met mogelijkheid tot verlenging met 2 extra jaren). De periode van de concessie voor start op 23...

VANGRAILS MIDDENBERM E40 JABBEKE WORDEN VERVANGEN
Vanaf maandag 26 februari starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, onderhoudswerken op de middenberm van de E40 in Jabbeke. De bestaande stalen vangrails worden weggenomen en vervangen door ter plaatse in beton gegoten stootbanden, zogenaamde ‘New Jerseys’. Het einde van de...

HULPVERLENINGSZONE 1 STELT VACATURES OPEN POST JABBEKE
Hulpverleningszone Zone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Het grondgebied van Zone 1 gaat van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de 9 brandweerposten en de 2 voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij...

ERIC CONSTANT AANGESTELD ALS NIEUW GEMEENTERAADSLID
Op de gemeenteraad van 5 februari werd Eric Constant aangesteld als nieuw gemeenteraadslid. Eric Constant vervangt als vijfde opvolger ontslagnemend gemeenteraadslid Thomas Veramme.

START VERBETERINGSWERKEN ZOMERWEG VANAF 5 FEBRUARI
Vorig jaar werden al een aantal voorbereidende werken uitgevoerd in de Zomerweg. Er waren toen problemen met de omleiding van het verkeer voor de werken in de Aartrijksesteenweg. Deze werken langs de Aartrijksesteenweg zijn nu afgewerkt en het verkeer kan nu terug normaal verlopen.De rest van de...

ENTHOUSIASTE ANIMATOREN EN HOOFDANIMATOREN SPEELKRIEBELS GEZOCHT
De gemeente Jabbeke is op zoek naar enthousiaste animatoren en hoofdanimatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels. Zowel in de paasvakantie als in de zomervakantie zijn we op zoek naar gemotiveerde jongeren. ANIMATOR VERSUS HOOFDANIMATOR...

EERSTE HULP BIJ EEN GASGEUR OF EEN GASLEK
Bij gasgeur in je huis komt veiligheid op de eerste plaats! Weet dat elektrische apparaten, lampen en je gsm vonken kunnen veroorzaken als je ze aan- of uitschakelt. Die vonken kunnen het gas doen ontvlammen. Bij een sterke gasgeur (je hoort duidelijk een gaslek, je ruikt een...

NIEUWE PUBLICATIE 'ENERGIE SPAREN VANAF 2018'
Zes op tien Vlaamse woningen zijn toe aan BENOvatie. Uit de tweejaarlijkse bevraging van het VEA (Vlaams EnergieAgentschap) blijkt dat 85% van de Vlaamse woningen geheel of gedeeltelijk over dak- en/of zolderisolatie beschikt. Van 47% van onze woningen zijn de muren geïsoleerd, iets meer dan één...

VOORLOPIGE EINDE VOOR PROEFPROJECT MARKTVERVOER SENIOREN EN MINDERVALIDEN
Wegens beperkt succes wordt het proefproject 'vervoer senioren en mindervaliden naar de wekelijkse markt' tijdelijk stopgezet. Een herneming wordt evenwel als mogelijkheid voor de toekomst behouden. Wekelijks kan er op vrijdagmorgen vanaf 8 uur genoten worden van de lokale markt...

SCHRIJF JE IN VOOR AMBACHT IN DE KIJKER EDITIE 2018
Van 15 januari tot 23 februari kunnen Belgische ambachtslieden en jongeren onder de 25 jaar die opleidingen volgend of gevolgd hebben in de ambachtelijke sector deelnemen aan de nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker. Zij maken de kans om één jaar lang in de kijker te staan en bovendien maken...

WESTERNIEUWWEG TIJDELIJK VOLLEDIG AFGESLOTEN
In de Westernieuwweg is Infrax bezig met het ondergronds brengen van de luchtleidingen voor elektriciteit en tv-distributie. Daarvoor dient ook een boring uitgevoerd te worden onder het kanaal Brugge-Oostende. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de Westernieuwweg gedurende 3...

GEMEENTELIJKE AMBACHTELIJKE VERKAVELING STATIONSSTRAAT - AFSLUITING KANIDATENTLIJST - START VERKOOPPROCEDURE
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van enkele percelen in de ambachtelijke verkaveling Stationsstraat. Het betreft vier percelen met een totale oppervlakte van ca 20.000m² die gelegen zijn langs de...

GEDEELTE LEGEWEG WORDT AFGESLOTEN VOOR VERKEER
Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van de realisatie van de verkaveling Varsenare-Noord werd een gedeelte van de Legeweg sinds november afgesloten voor doorgaand verkeer. De aangelanden die ontsluiting hebben langs de Legeweg zullen altijd één richting uitkunnen om...

BOGAERTSTADION - ZONE VOOR SPORTPARK - AFSLUITING KANDIDATENLIJST - START VERKOOPPROCEDURE
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van een perceel gelegen in Vlamingveld. Het betreft een hoekperceel met een oppervlakte van ca 12.800m² dat gelegen is tussen het recreatiedomein Klein Strand en de...

GEMEENTE JABBEKE VERLEENT SCHRIJFBAAR AUTONOMIE
Na een gebruik van een 15-tal jaar van het pand gelegen in de Eernegeweg te Jabbeke (Snellegem) door Schrijfbaar van vzw De Kade, heeft de gemeenteraad op 18 december 2017 beslist om deze vzw volledige autonomie te verlenen aldaar. Dit door de verkoop van het pand aan vzw De Kade. Het...

NIEUWE DIENSTREGELING DE LIJN VANAF 10 DECEMBER
Op 10 december 2017 past De Lijn de dienstregeling van verschillende buslijnen in West-Vlaanderen aan. Zo zorgen ze voor een afstemming op de nieuwe treindienstregeling en verbeteren ze de stiptheid. De wijziging van de dienstregeling van de NMBS op 10 december zorgt voor verschuivingen...

INBREIDINGSGEBIED JABBEKE - VERKOOP EN TOELICHTING
Jabbeke heeft vele jaren terug het moedige initiatief genomen om de oude sporthal, de lokalen voor de jeugd- en de judovereniging en de bibliotheek in het centrum te verlaten ten voordele van het Vrijetijdscentrum Jabbeke. Van in het begin werd ervoor gekozen om de vrije ruimte in het...

PWA WORDT WIJK-WERKEN OP 1 JANUARI 2018
Op 1 januari 2018 wordt PWA vervangen door ‘wijk-werken’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent dit dat de 10 lokale besturen van onze regio, met name Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-Heist, Damme, Jabbeke, Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Torhout beslist...

VLAAMSE CAMPAGNE EEN NOOT VOOR DEMENTIE
Wist je dat er naar schatting 122.000 personen met dementie in Vlaanderen zijn en dat dit aantal meer dan zal verdubbelen tegen 2060 (tot 251.000 personen), als gevolg van de vergrijzing van de bevolking? Dat één op vier Vlamingen zorg verleent of hulp aanbiedt op een niet...

OPLOSSING VOOR DE LANDBOUWFOLIES
Wegens afnameproblemen in China worden er in de verwerkingssector van de landbouwfolies nu belangrijke verwerkingskosten aangerekend. Waar begin dit jaar er nog geen kosten op het containerpark moesten aangerekend worden, is dit nu niet langer mogelijk. Het schepencollege heeft een...

GEMEENTE JABBEKE STEUNT SCHRIJFMARATHON AMNESTY INTERNATIONAL
Op 10 december - de Internationale Dag van de Mensenrechten - schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, gemarteld zijn of worden bedreigd. WAT IS DE SCHRIJFMARATHON? Elk jaar rond december klimt men bij Amnesty...

AARTRIJKSESTEENWEG MOGELIJKS VOLGENDE WEEK VRIJDAG OPENGESTELD
De openstelling van de Aartrijksesteenweg wordt voorlopig bepaald op vrijdag 8 december. Op vandaag zijn alle verhardingen en asfalteringswerken voltooid. Door de weersomstandigheden kon de wegbelijning en signalisatie evenwel nog niet worden gerealiseerd. In de loop van volgende week...

VOLGENDE TERREINUPDATE GRB 2017/2018 GEGUND
Het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en...

MAAK EEN NOODPLAN VOOR JE FAMILIE
Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je je goed voorbereid bent. Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan? Weet je waar je snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten? We willen iedereen...

NIEUWE OVERLEGMOGELIJKHEID MET HET OMGEVINGSTEAM
Het nieuw opgerichte Omgevingsteam biedt de mogelijkheid om met het oog op een (omgevings)vergunningsaanvraag (tem 31/12/2017: stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning) een informeel voorafgaand overleg te hebben met de bevoegde ambtelijke diensten en een...

VERZAMELEN EN OPHALEN VAN VALLENDE BLADEREN
De bladeren krijgen in de herfst mooie kleuren in alle variaties bruin, rood en geel, daarnaast beginnen ze ook van de bomen te vallen. Eens ze beginnen te vallen komen de harken en de bladblazers boven. Hoe u de vallende bladeren van de laanbomen te lijf gaat, leggen we via deze weg graag kort...

JABBEKE ONDERTEKENDE CHARTER GELETTERDE GEMEENTE
Alle West-Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het Charter Geletterde Gemeente, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school. Op donderdag 19 oktober 2017 overhandigde open-school drie exemplaren van een...

GEWIJZIGDE UITVOERING PLAATSEN BLOEMEN OP BEGRAAFPLAATS
De acht begraafplaatsen op onze gemeente werden de voorbije maanden hervormd naar een groener en door de diensten beter te onderhouden zones. Vele zones werden ingezaaid met gras, werden aangeplant met bodembedekkers of bedekt met boomschors tegen onkruidgroei. Om dit verder te kunnen...

NATIONALE CAMPAGNE TEGEN WONINGINBRAKEN 1 DAG NIET
Wist je dat er in België meer dan 200 woninginbraken per dag worden gepleegd? De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen euro. Op 27 oktober 2017 zal de actiedag ‘1 dag niet’ plaatsvinden. Op deze dag zullen wij woningdiefstallen...

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN
Op 21 oktober 2017 treedt de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken in werking. Deze verordening werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli...

VACATURES WOONBEGELEIDER EN WOONBEHEERDER
SVK Woondienst JOGI is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Stuur je sollicitatiebrief, samen met je curriculum vitae en een kopie van je diploma naar SVK Woondienst JOGI, t.a.v. de examenjury, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem of mail naar

KASTELEN EN ABDIJEN IN HET BRUGSE OMMELAND
Het Brugse Ommeland ademt geschiedenis. Meer dan honderd kastelen verstoppen er zich diep in de bossen. En authentieke abdijen maken al eeuwenlang ongestoord deel uit van het historische decor. In 2017 wordt dit bijzondere erfgoed, samen met de vele verhalen die eraan verbonden zijn, in de kijker...

EERSTE BIEDING INBREIDINGSPROJECT IS GROOT SUCCES!
Vandaag ging bij de notaris de eerste zitdag door van de verkoop van het inbreidingsproject achteraan het gemeentehuis, zoals bekendgemaakt onder deze publicatie Er werden liefst 17 schriftelijke biedingen...

GEDEELTELIJK DOVEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING
De netbeheerder INFRAX is gestart met de omschakeling van de openbare verlichting waarbij een deel van de straatlampen gedoofd worden tijdens de nacht. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht gaan de straatlampen uit tussen 23u30 en 04u30. WAAR DOVEN DE...

OMLEIDING WESTERNIEUWWEG 27 SEPTEMBER TOT EN MET 18 OKTOBER
Naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de overweg nummer 79 van de lijn 50A in de Westernieuwweg te Varsenare zal er van 27 september (7u) tot en met 18 oktober (16u) geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. De werken aan de overweg - waarbij zowel de rails, de ballast, de...

SPEELGOEDINZAMELACTIE 'VOOR IEDER KIND EEN SINT'
Van 20 oktober tot en met 20 november 2017 loopt de actie 'Ieder kind een sint'. Met deze actie willen we ouders en kinderen overtuigen om speelgoed te schenken aan de Sint. Er wordt gezocht naar degelijk en duurzaam speelgoed dat leerzaam is en uitnodigt tot actief spelen. Het verzamelde...

MILIEUBEWUSTE KEUZE VOOR DIGITAAL GEBRUIK TELEFOONGIDSEN
Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 abonnees de gouden gids thuis in een fysieke versie willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de papieren versies ook worden bedeeld aan niet-gebruikers, wordt de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven van een link op de startpagina van

DRIJVEND VLOT VERVOLLEDIGT NIEUWE AANLEGSTEIGER
De gemeente Jabbeke wordt doorkruist door vele wegen, alsook door de waterweg het kanaal Gent-Oostende. De jaagpaden langs dit kanaal hebben een zeer recreatieve waarde die niet alleen op toeristisch vlak maar ook sportief vlak meedragen in het gebruik ervan.

VACATURE ASSISTENT(E) BIBLIOTHEEK VOLTIJDS CONTRACTUEEL
De gemeente Jabbeke opent een vacature voor de aanwerving van een bibliotheekassistent€ en dit voltijds contractueel niveau C. FUNCTIEOMSCHRIJVING Als bibliotheekassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Je begeleidt hen in hun zoektocht naar informatie,...

WOONPUNT HEEFT NU OOK LOKET IN JABBEKE
Vanaf september 2017 opende Woonpunt ook een loket in Jabbeke. De gemeente Jabbeke sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Woonpunt. De intergemeentelijke dienst Woonpunt bestaat al sinds 2010 in Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Vanaf september 2017 is er een nieuw loket in...

TOEGANG TOT UW DOSSIER IN HET RIJKSREGISTER
'Mijn dossier' is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing 'Mijn Dossier' kunt u: uw gegevens in het Rijksregister checken zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft bepaalde attesten (vb....

GEMEENTE JABBEKE HEEFT MILIEUBEWUSTE MEDEWERKERS
Van 11 tot en met 22 september komt de Testkaravaan naar het gemeentebestuur van Jabbeke. De Testkaravaan, is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, en verwijst naar de brede waaier aan vervoermiddelen die de werknemers gedurende een 2 weken gratis kunnen proberen voor hun...

ORGAANDONATIE KAN OOK JOUW LEVEN REDDEN
LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF West-Vlaanderen voert dit najaar een sensibilisatiecampagne rond orgaandonatie omwille van de behoefte aan donoren...

EEDAFLEGGING PETER-JAN HALLEMEERSCH
Op 4 september 2017 kon dhr. Peter-Jan Hallemeersch de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid van de gemeente Jabbeke in opvolging van het mandaat van dhr. Jacques Monteyne (†). Foto eedaflegging in handen...

METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE VIA BE-ALERT
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of...

MARINO VANHOENACKER WINT 16e IRONMAN MONT-TREMBLANT
Marino Vanhoenacker heeft de Ironman in Canadese Mont-Tremblant op zijn naam geschreven. Het is al de 16de Ironman-overwinning uit de carrière van de triatleet. De 41-jarige West-Vlaming legde de 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en de marathon in Québec af in 8u21:29. 'Bink Marino'...

BEL NIEUW NUMMER 1722 BIJ STORM OF WATEROVERLAST
Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst...

MARGRIET EECLOO BLAAST 100 KAARSJES UIT
Margriet Eecloo zag in Zedelgem het levenslicht op 11 augustus 1917. Ze woonde in een boerderij in Zedelgem samen met haar ouders, haar jongere broer Gustaaf (Staf) en haar zus Maria. Margriet moest vaak helpen, want alles moest nog op de boerderij gebeuren met de hand. Zo moest ze bijvoorbeeld...

WATERGROEP WAARSCHUWT VOOR VALSE MEDEWERKERS REGIO JABBEKE
Het gemeentebestuur kreeg de melding van De Watergroep dat er in regio Jabbeke mensen op pad zijn die zich onterecht uitgeven als medewerker van De Watergroep. Op deze manier proberen zij ten onrechte toegang te krijgen tot uw woning en worden diefstallen gepleegd. De Watergroep wil haar klanten...

JOBSTUDENT SPEELKRIEBELS VOOR AUGUSTUS GEZOCHT
Speelkriebels zoekt dringend voor de buitenschoolse kinderopvang in Varsenare nog 1 jobstudent voor de maand augustus. Samen met het bestaande team van kinderbegeleidsters in de buitenschoolse kinderopvang zorg je voor een aangename en speelse vakantie voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar....

VERZILTING IN HET KUST- EN POLDERGEBIED OPGEMETEN
De VMM onderzoekt vanaf 18 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project. De vluchten starten op 18 juli 2017 en zullen een 3-tal weken duren. Er kan alleen gevlogen...

SPORTEN NA SCHOOL OP EEN VOORDELIGE MANIER
Als het kriebelt na de lessen, moet je SNS-en! Ben jij iemand die graag van alles wat doet? Of wil je gewoon iets anders proberen? Dan is de SNS-pas iets voor jou. Niet twijfelen, doen! SNS is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs, waarmee je na de schooluren kan...

VOGELGRIEP - OPHEFFING MAATREGELEN AVIAIRE INFLUENZA
Update: Op 15 juli 2017 werd het toezichtsgebied (de 10km rond de haard van aviaire influenza te Waardamme) opgeheven. De professionele bedrijven worden hiervan door de FAVV op de hoogte gebracht. VOORGAANDE BERICHTGEVING Versoepeling van de maatregelen...

OFFICIËLE HEROPENING GISTELSTEENWEG VARSENARE
Sinds het najaar van 2015 tot dit voorjaar waren er riolerings- en wegeniswerken in de Gistelsteenweg te Varsenare. Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat dergelijke grote werken heel wat buurthinder met zich meebrengt. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om de...

WINNAARS CAMPAGNE ZO DICHTBLIJ GEVIERD
Op vrijdag 23 juni werden in het Vrijetijdscentrum Jabbeke de winnaars bekendgemaakt van de campagne Zo Dichtblij, voorheen beter gekend als Met Belgerinkel naar de Winkel. Van 29 april tot en met 3 juni 2017...

AANLEG- EN HENGELSTEIGER OP 24 JUNI OFFICIEEL GEOPEND
In overleg met de beheerder van het kanaal, Waterwegen en Zeekanaal NV, wordt gewerkt aan een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterloop het kanaal Gent-Oostende. Hiervoor heeft de gemeente ter hoogte van de Nieuwegebrug een aanlegsteiger gebouwd van 20 meter lang voor...

POLITIEBESLUIT PREVENTIEVE MAATREGELEN DRINKWATERVERBRUIK
De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Voor het ganse Ijzerbekken is er een algemeen captatieverbod uit waterlopen voor beregening. Jabbeke valt onder de Nieuwe Polder van Blankenberge en maakt geen deel uit van het Ijzerbekken. De kanalen zijn nog steeds beschikbaar...

NACHT VAN JABBEKE XCLUSIVE 2017 NIET TE MISSEN
De Nacht van Jabbeke Xclusive is reeds jaren het gratis festival voor alle inwoners van Jabbeke de laatste zaterdag van augustus. Geniet van exclusieve live-optredens in een volledig ingekleed Vrijetijdscentrum, waarbij de avond wordt opgewarmd door onze house dj. Naast stijlvolle dranken en...

TARIEF EN TIJDSTIP SPINNINGLESSEN AANGEPAST
Vanaf september wordt gestart met drie avonden in de week, maandag, dinsdag en woensdag (om 20u). Tussen november en eind maart komt daar nog de donderdag bij (om 19u). Om de spinning zowel in de winter- als zomermaanden nog aantrekkelijker te maken, werd het reglement 'Vrije tijd -...

HUWELIJKSJUBILARISSEN WORDEN GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETEN
Op zondag 11 juni 2017 werden de huwelijksjubilarissen die respectievelijk 65, 60 en 50 jaar gehuwd zijn in 2017 in de bloemetjes gezet. In de onderstaande lijst kunt u de namen terugvinden van de koppels die respectievelijk 65, 60 en 50 jaar (zullen) gehuwd zijn. Op verzoek van een aantal...

ONDERZOEK NAAR VERPLAATSINGSGEDRAG VAN 45-PLUSSERS
De Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel voeren een grootschalig onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag te voet en met de gewone of elektrische fiets bij mensen van +45 jaar in Vlaanderen en Nederland. Ook als u zich weinig of niet te voet of met de fiets verplaatst zijn zij...

NIEUWEGEBRUG ONDERBROKEN VOOR ONDERHOUDSWERKEN
Op maandag 12 juni 2017 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de Nieuwegebrug over het kanaal Gent-Oostende in Jabbeke. Op 12, 19 en 23 juni wordt de brug volledig onderbroken voor het wegverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen steeds...

ONDERZOEK VERZILTING GRONDWATER IN KUST- EN POLDERGEBIED
De VMM onderzoekt vanaf 20 juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project. Topsoil is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma. Het...

RESERVATIESYSTEEM BELBUS WORDT GEWIJZIGD
Om het beschikbare aanbod van de Lijn optimaal te benutten, werd de werking van de Belbus geëvalueerd. Vanaf 1 juli 2017 zal de werking van het reservatiesysteem worden aangepast. Het nieuwe reservatiesysteem zoekt op basis van het volledige aanbod van de Lijn naar de meest passende oplossing...

TERREINOPNAMES IN HET KADER VAN HET BEHEERPLAN MOUBEEK-VLOETHEMVELD
In het kader van het landinrichtingsplan Moubeek Vloethemveld, fase 1 wordt de komende maanden gewerkt aan een beheerplan voor het beschermd landschap. Een beheerplan formuleert de visie op beheer van het erfgoedlandschap samen met concrete maatregelen om de beheerdoelen te...

WERKZAAMHEDEN AAN DE NUTSLEIDINGEN GROTE MOERSTRAAT
De geplande werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Grote Moerstraat zullen een wegonderbreking met zich meebrengen in de Legeweg en dit vanaf 29 mei tot 10 juni. Begin augustus start de heraanleg van de Grote Moerstraat, Messem, gedeelte Legeweg en Hogeweg. Als voorbereiding op de...

TRIUMPH TR2 WORLD RECORD BREAKER CAR EVEN TERUG IN JABBEKE
In samenwerking met het gemeentebestuur Jabbeke kwam de originele Triump TR2 Sports, World Record Breaker Car terug naar Jabbeke. Op zaterdag 20 mei werd de wagen samen met enkele andere Triumphjuweeltjes tentoongesteld op het voorplein aan het Vrijetijdscentrum. Er was de gelegenheid om de...

ONDERBREKING DOORGAAND VERKEER CATHILLEWEG
Ten gevolge van werken in opdracht van Aquafin nv zal er een volledige onderbreking voor het doorgaand verkeer zijn in de Cathilleweg ter hoogte van huisnummers 157-162. Er is een omleiding voorzien voor alle auto- en busverkeer. De werken starten vanaf maandag 15 mei 2017. Verdere...

VRAAG TIJDIG DE KIDS-ID AAN ALS U BINNENKORT OP REIS VERTREKT
De zomervakantie staat voor de deur. Trekt u in die periode naar het buitenland met uw kinderen, vergeet niet een Kids-ID aan te vragen! Het Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen...

GEMEENTEBESTUUR EN BIBLIOTHEEK OVERHANDIGEN CHEQUE
De verkoop van afgeschreven bibliotheekboeken ten voordele van het goede doel heeft tot nu toe 1.000 euro opgebracht. Deze opbrengst wordt gestort op rekening van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en was initieel bedoeld voor de kas voor acute noodhulp. De...

OVER HUURKAMERS EN GEMEENTEHUIZEN
Zoals gebruikelijk in de 19de eeuw tot ver in de 20ste eeuw waren de gemeentehuizen van onze deelgemeenten gevestigd in een huurkamer van een herberg of café. Deelgemeente Jabbeke

HUGO BROOS DERDE EREBURGER VAN JABBEKE
Hugo Broos werd op dinsdag 2 mei gehuldigd als ereburger van Jabbeke. In zitting van de gemeenteraad van 6 maart 2017 werd besloten om Hugo, woonachtig te Varsenare, omwille van zijn lange en voorbeeldstellende carrière - bekroond met het behalen van de titel in de Afrikacup 2017 als trainer van...

VACATURE BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG
Gemeentebestuur Jabbeke is dringend op zoek naar een begeleider/begeleidster voor de buitenschoolse opvang 'Harlekijn' voor een vervanging van drie maanden (juni, juli en augustus). Je werkt graag met kinderen en kunt goed in een team werken. TAKEN Je begeleidt...

ONLINE AANGIFTE BELASTINGEN IN 2017 NOG MAKKELIJKER
Vanaf dit jaar kan je met Tax-On-Web je aangifte invullen op één enkele pagina. Je moet dus niet meer alle verschillende rubrieken van de aangifte doorlopen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij heel wat gegevens vooraf ingevuld. Voor 70% van de gebruikers (2,58 miljoen mensen) zullen enkele...

EERSTE ZONNEKAART VLAANDEREN BESCHIKBAAR
Op 20 maart stelde Vlaams Minister van Energie, Bart Tommelein de eerste Vlaamse Zonnekaart voor. Hoe geschikt is jouw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Hoeveel kost de installatie? Wat is de terugverdientijd? Met deze vragen kan je vanaf vandaag terecht op

DE JUISTE BRIEF IN DE JUISTE BRIEVENBUS
De juiste brief in de juiste brievenbus, dat is de opdracht van Bpost. Bpost behandelt gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000 pakjes per dag. Zoals voor het adresseren van elektronische post of voor het vormen van telefoonnummers, moeten een aantal regels in acht worden genomen om de taak van de...

SPORTLAUREATEN 2016 GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETEN
Op vrijdag 3 maart 2017 werden naar jaarlijkse traditie de Sportlaureaten 2016 gehuldigd in SPC Hof ter Straeten. Sportman van 2016 werd Raes Maarten met Versyck Tim als genomineerde. Als sportvrouw van 2016 kwam Degrendele Nicky opnieuw als winnaar uit de bus....

INFORMATIEAVOND WETGEVING TABAK, ALCOHOL, STERKE DRANKEN EN DE E-SIGARET
Sinds kort word er door de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid meer toezicht georganiseerd op de verkoop van alcohol aan jongeren. De dienst voert niet alleen controles uit in cafés, maar ook in buurtwinkels, nachtwinkels en grootwarenhuizen én tijdens festivals en fuiven....

OFFICIËLE OPENING HONDENSPEELWEIDE
Op zaterdag 25 maart eerstkomende wordt de hondenspeelweide om 11u officieel geopend. Inschrijven kan via gemeentehuis@jabbeke.be vóór 23 maart met vermelding van het aantal aanwezige personen en het aantal...

GISTELSTEENWEG VOLLEDIG AFGESLOTEN VAN 13/3 TOT 17/3 TER HOOGTE VAN DE DE MANLAAN TE VARSENARE
De riolerings- en wegeniswerken in de Gistelsteenweg te Varsenare zijn bijna afgewerkt en de aannemer Norré- Behaegel verwacht om tegen eind februari klaar te zijn met de aanleg van de parkeerstroken en de opritten. Ook de groenaanleg en het aanplanten van de bomen zal in de komende week...

START VAN DE VERBETERINGSWERKEN IN DE ZOMERWEG
In het kader van onderhoudswerken aan landbouwwegen worden er in een deel van de Zomerweg er grondige renovatiewerken uitgevoerd aan de rijweg. De werken worden uitgevoerd vanaf de beek aan nr. 31 tot aan de Eernegemweg. De werken omvatten: Aanleggen van nieuwe uitwijkstroken...

RUPSEN DIE DE AANDACHT (MAAR SOMS MEER) PRIKKELEN
Elk jaar vanaf april komen er uit sommige delen van de ruime kustregio meldingen van mensen die ongerust zijn na het zien van rupsen. Anderen hebben zelfs last van gezondheidsklachten nadat ze in contact geweest zijn met bepaalde rupsen. Sommigen denken dat het gaat om eikenprocessierupsen, maar...

DUURZAAM COMFORT MET DE TIPS VAN HANDIGE KLANTENGIDS INFRAX
Infrax heeft begin januari een gloednieuwe klantengids voor 2017 gelanceerd. De netbeheerder heeft dit jaar gekozen voor een praktische brochure die een heel jaar nuttig blijft. “365 dagen duurzaam comfort” bevat 52 praktische tips om elke week van het jaar energie te besparen. De brochure...

SPEELKRIEBELS ZOEKT KANDIDAAT MONITOREN EN HOOFDMONITOREN
De gemeente Jabbeke is steeds op zoek naar enthousiaste animatoren en hoofdanimatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels, zowel voor in de paasvakantie als in de zomervakantie. ANIMATOR VERSUS HOOFDANIMATOR SPEELKRIEBELS ANIMATOR Heb je zin om voor...

NIEUW PARKEERPLAN IN BRUGGE VANAF 16 FEBRUARI 2017
Op 16 februari 2017 start een nieuwe wijze van parkeren in Brugge. Wat wijzigt er? De binnenstad van Brugge wordt voortaan één grote bewonerszone - de blauwe zone verdwijnt er. In bepaalde straten in de deelgemeenten grenzend aan de binnenstad wordt een blauwe zone ingevoerd op wandelafstand van...

SOCIALE LENING VLAAMS WONINGFONDS ALS VLAAMSE STEUNMAATREGEL
De voorbije periode kon je het reeds lezen in de pers en andere media: woonleningen worden opnieuw duurder. Het officiële tarief voor een krediet op twintig jaar is boven de psychologische grens van drie procent gestegen. Bij het Vlaams Woningfonds daarentegen kan men voorlopig blijven...

VLUCHTELINGEN OP DOORTOCHT OVERNACHTEN IN VRIJETIJDSCENTRUM
Vannacht werden er door de interventiedienst van de lokale politie 27 vluchtelingen op doortocht, waarbij een 5-tal kleine kinderen, om humanitaire redenen uit een schuilplaats langs de autosnelweg gehaald en naar het Vrijetijdscentrum gebracht. Door de burgemeester werd er voor gekozen...

VACATURE DIENST HUISHOUDHULPEN OCMW JABBEKE (M/V)
OCMW Jabbeke is op zoek naar gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de dienst huishoudhulp van het OCMW. Deze dienst staat in voor het uitvoeren van huishoudelijke taken in de woonplaats van de gebruikers, met name : poetsen, wassen en strijken, kleine naaiwerkjes, maaltijden bereiden en boodschappen...

NIEUWE TARIEVEN WATERFACTUUR VANAF 1 JANUARI 2017
Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater. Dit tarief maakt het voor De Watergroep mogelijk de komende jaren de nodige investeringen te doen om waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te vervangen. De Watergroep investeert bovendien in nieuwe...

DAMIAANACTIECAMPAGNE OP 27, 28 EN 29 JANUARI 2017
Ieder mens heeft tegenstanders, maar wanneer je tegenstander je buitenspel zet, heb je het net harder te verduren. Lepra en tuberculose, twee gekende armoedeziektes, zijn daar jammer genoeg sterk in. Deze ziektes tref je het vaakst bij de meest kwetsbare mensen in de samenleving. De ziektes...

VERKEERSVEILIGHEID VERHOGEN DOOR AANPASSING MAXIMUMSNELHEID GEWESTWEGEN
Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70 km/u. De Vlaamse regering wijzigt daarvoor artikel 11 van de Wegcode. Met de wetswijziging wil Vlaanderen de verkeersveiligheid verhogen. Maar de nieuwe norm moet ook kosten besparen aangezien...

KANDIDATUREN VOOR DE SPORTLAUREATEN 2016 OPENGESTELD
Ken je iemand in je club of heb je zelf gedurende 2016 speciale sportprijzen behaald, ben je met sport bezig op gewestelijk, Provinciaal, Vlaams, nationaal of op internationaal niveau, inwoner van Jabbeke, al dan niet aangesloten bij een sportclub van Jabbeke, minimum 15 jaar trainer bij een...

LAUREATEN VAN DE ARBEID - BREVETBEVORDERING 2015-2016 - LAUREAAT SERGE YDENS
Op maandag 21 november 2016 kreeg de heer Serge Ydens uit handen van de burgemeester het brevet voor het gouden ereteken die door de Koning aan hem toegekend werd.

SINTERKLAAS EN ZIJN GEVOLG OPNIEUW TE GAST IN JABBEKE
Op zondag 20 november verblijdden de Sint en zijn pieten Jabbeke opnieuw met een bezoekje. Door de barre weersomstandigheden kon de Sint evenwel niet met de boot aanmeren, maar dat maakte het plezier er niet minder op voor de bezoekers.

GEBOORTEBOOMPLANTACTIE IN WIJK UYTDREVE VARSENARE
Elk jaar organiseert de gemeente in samenwerking met de Gezinsbond en Natuurpunt een geboorteboomplantactie. Dit jaar kregen alle kinderen uit gans Jabbeke die in de loop van 2015 geboren werden de kans om zelf een geboorteboom te planten. Op zaterdag 19 november werden er dan ook zo’n...

SCHOOLVOORSTELLING 'HARDE NOTEN' ALS TERUGBLIK OP EEN PESTPROBLEEM
Op dinsdag 22 november konden 303 leerlingen van de derde graad van de Jabbeekse lagere scholen genieten van de schoolvoorstelling 'Harde noten: een terugblik op een pestprobleem'. De voorstelling is een unieke samenwerking van CLAVIS Uitgeverij met jeugdauteur Ilse De Keyzer. Eén kind...

UPDATE ROTONDE GISTELSTEENWEG VARSENARE
In het kader van structureel onderhoud aan de rotonde Gistelsteenweg-Popstaelstraat-Oude Dorpsweg te Varsenare werd er een vergunning verleend voor de tijdelijke afsluiting. Gedurende de loop van de werken (7 november tot 18 november 2016) zal er bijgevolg geen doorgang mogelijk...

INSCHRIJVINGEN SPEELKRIEBELS KERSTVAKANTIE 14/11 TEM 23/11
De inschrijvingen voor de kerstvakantie 2016 lopen van 14 november tot en met 23 november 2016. Gedurende die periode worden inschrijvingen verwerkt volgens het voorrangsbeleid, vermeld in het huishoudelijk reglement. HOE INSCHRIJVEN? Inschrijven kan door het formulier...

ENQUÊTE NAAR ARBEIDSKRACHTEN IN KERN ZERKEGEM
De Algemene Directie Statistiek organiseert, op vraag van Eurostat, sinds 1 januari 1999 een doorlopende enquête naar de arbeidskrachten bij 58.500 huishoudens. Via deze enquête worden internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken opgemaakt. Een aantal huishoudens in de...

MARC LINGIER ALS NIEUW GEMEENTERAADSLID AANGESTELD
In zitting van 10 oktober 2016 werd Marc Lingier aangesteld als nieuw gemeenteraadslid en dit ter vervanging van ontslagnemend gemeenteraadslid Luc Slabbinck. Hieronder de eedaflegging in handen van gemeenteraadsvoorzitter Paul Vanden Bussche..

VOORDRACHT RUDI VRANCKX VOORLOPIG AFGELAST
Door de precaire situatie in het Midden-Oosten is de kans reëel dat Rudi Vranckx op 26 oktober opnieuw naar Syrië vertrekt. Hiertoe werd alvast een officiële aanvraag ingediend. Rudi - die momenteel nog in Beiroet verblijft - is evenwel niet zeker dat Syrië hem de toegang zal verlenen....

HERINRICHTING VAN DE AARTRIJKSESTEENWEG
In de komende periode wordt er gestart met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad en de aanleg van een gescheiden riolering, de volledige vernieuwing van de rijweg en de aanleg van een middelgeleider in de Aartrijksesteenweg tussen de Gistelsteenweg en de Oude Stokerijstraat te...

DIGITALE BOUWAANVRAAG VANAF 19 SEPTEMBER 2016
Een bouwaanvraag indienen, betekent vandaag een hele berg papierwerk in orde brengen. Niet alleen voor burgers die een eenvoudige verbouwing aan hun huis plannen, maar al zeker voor architectenkantoren die de bouw van bijvoorbeeld groepswoningen, een appartementsgebouw of kantoorgebouw voor hun...

VERKEERSCAMPAGNE 'MODDER OP DE WEG'
Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding van de zware verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen, werd in 2001 de actie 'Modder op de weg' uitgewerkt. De actie loopt jaarlijks van 1...

INTERVIEWERS ONDERZOEKSBUREAU OP PAD IN DE GEMEENTE
Tussen 14 september en eind december 2016 kunnen er interviewers op pad zijn binnen de gemeente Jabbeke. Deze interviews kaderen in de tweejaarlijkse deelname van België aan de European Social Survey, uitgevoerd door de KU Leuven. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de politieke,...

NIEUWE HUISARTSENWACHTDIENST NOORD WEST-VLAANDEREN
Vanaf het weekend van 14 oktober 2016 opent de nieuwe huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen (1733) de deuren op 2 nieuwe locaties en met uitgebreide openingsuren: Huisartsenwachtpost Brugge, spoedgevallen campus AZ Sint-Jan, Ruddershove Brugge weekend: open van...

NEEM DEEL AAN HET ECO-MOESTUINTEAM
In een 6- à 7-tal sessies, gespreid over ruim een half jaar, dompelt een speciaal daartoe opgeleide lesgever je onder in de nodige theorie en praktijk. Alles wordt heel duidelijk uitgelegd en de sessies volgen het ritme van de seizoenen. Ze gaan in de regel bij de leden van het team thuis door...

OPEN MONUMENTENDAG - EXCLUSIEF BEZOEK AAN KASTEEL VAN SNELLEGEM
Op zondag 11 september 2016 is het weer zover. Al voor de 28ste keer is het dan Open Monumentendag. In het kader van dit jaarlijkse monumentenfeest wordt in Jabbeke voor de eerste maal aan het publiek de mogelijkheid geboden om het domein van het kasteel van Snellegem te bezoeken : er...

EEN GOED ZICHTBAAR HUISNUMMER KAN VAN LEVENSBELANG ZIJN
Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal belang om je woning in geval van nood te kunnen terugvinden. Teveel woningen hebben geen of een slecht zichtbaar huisnummer. Daarnaast moet een huisnummer ook in het donker goed leesbaar zijn, in geval van nood telt immers elke...

NIEUWE DIENSTVERLENING STUDIE- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING
OCMW Jabbeke is gestart met studie- en opvoedingsondersteuning als nieuwe dienstverlening voor kinderen van de derde kleuterklas en de eerste jaren van het lager onderwijs. Deze dienstverlening gebeurt in samenwerking met vzw De Katrol, waarbij Laura Moerman voor OCMW Jabbeke fungeert als...

ZOMEROMMETJES IN DE KASTEELBOSSEN
Ontdek de Kasteelbossen ten zuidwesten van Brugge op grondgebied van Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke. Deze zomer kan je deze groene boscluster bezoeken aan de hand van drie leuke ommetjes, inclusief gratis toegang tot het Kasteel van Loppem en de doolhof bij het kasteel. Actie...

INTERVENTIES IN DE HULPVERLENINGSZONE I WEST-VLAANDEREN
Sinds 1 januari 2015 maakt de plaatselijke, gemeentelijke brandweer deel uit van een zonale brandweer. De brandweer die optreedt voor onze gemeente maakt deel uit van de Hulpverleningszone I West-Vlaanderen. Met deze fusie wordt beoogd dat alle burgers op het grondgebied van Zone 1 op...

OVERVLOEDIGE REGENVAL 29 & 30 AUGUSTUS 2015 ERKEND ALS RAMP
Het grondgebied van de gemeente Jabbeke werd mee opgenomen in de geografische uitgestrektheid voor erkenning van de ramp overvloedige regenval van 29 en 30 augustus 2015. Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor: goederen die geen eenvoudig risico vormen goederen die...

INFOAVOND OVERSTAP NAAR DUURZAAM ENERGIEVERBRUIK
Bent u op zoek naar een eenvoudige manier om meer energie te besparen? Vindt u duurzaam energiegebruik belangrijk? Wilt u minder betalen voor uw energie? Als u op één of meerdere van bovenstaande vragen ja heeft geantwoord, dan is deze infoavond zeker iets voor u. Eandis organiseert in...

CIJFERGEGEVENS 2015 VAN DE POLITIEZONE KOUTER
Onlangs publiceerde de PZ Kouter de cijfergegevens van het werkingsjaar 2015. Deze cijfergegevens zijn een weergave van de volledige politiezone Kouter (Jabbeke, Gistel, Ichtegem, Oudenburg en Torhout). Hieronder laten we u het cijfermateriaal in de diverse categorieën geworden. Voor aanvullende...

GEMEENTE NEEMT NIEUWE AARDGASVOERTUIGEN IN GEBRUIK
Voor de dienst gemeentewerken van de gemeente Jabbeke werden twee lichte vrachtwagens aangekocht. De twee voertuigen rijden op aardgas en zijn de eerste dergelijke milieuvriendelijke voertuigen die de dienst gemeentewerken in dienst neemt. Daarnaast is er ook nog het elektrisch voertuig dat...

LAAT JONGEREN IN EEN VEILIGE OMGEVING FEESTEN
Als organisator loop je een aantal risico's als er alcohol of sterke drank geschonken wordt aan jongeren onder de minimumleeftijd. Je riskeert dan niet alleen een boete van 156 tot 18.000 euro, je kan bovendien burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als dronken jongeren bijvoorbeeld...

HET BELANG VAN DE METERSTAND EN UW VERBRUIK
Jaarlijks moet je de meterstand na ontvangst van je meterbrief bezorgen, zodoende dat er een correcte factuur kan worden opgesteld. Door het doorgeven van je meterstand kunnen eventuele problemen aan de binneninstallatie ook sneller worden opgespoord en opgelost. Hoe geef ik de...

JABBEKE BELOONT DEELNEMERS MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
De afgelopen 5 weken, van 30 april tot 6 juni 2016, konden klanten die bij verschillende handelszaken met de fiets of te voet winkelden, Belgerinkel-loten verzamelen om kans te maken op mooie prijzen. Vele deelnemers registreerden samen 5.863 loten online. Daarnaast ontvingen we ook 5.159 loten...

OP STAP MET DE KIDS IN DE KASTEELBOSSEN
Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke liggen de Kasteelbossen. Deze grote boscluster is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. Ze bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor, Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van...

NIEUWE HALTEHAVEN TER HOOGTE VAN HALFWEGHUIS
Het Agentschap Wegen en Verkeer beschikt jaarlijks over een budget voor ingrepen ten voordele van het openbaar vervoer op gewestwegen, waaronder de heraanleg van bushaltes. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de vervoersmaatschappij De Lijn investeren in een vlotte doorstroming van het...

TIJDELIJKE HINDER HERSTELLINGSWERKEN RIJWEG HELLEGATSTRAAT
De dienst gemeentewerken voert op 7 juni in de Hellegatstraat ter hoogte van huisnummer 3 (Hellgathoeve) herstellingswerken uit in de rijweg. Het is noodzakelijk dat de rijweg daarvoor volledig wordt afgesloten. De Hellegatstraat zal vanaf dinsdag 7 juni volledig afgesloten worden voor alle...

KORTE KETEN ALS DUURZAAM AFZETSYSTEEM
De korte keten is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument. In de korte keten verkoopt de producent rechtstreeks aan de consument. De weg tot in je bord is vaak lang voor voedsel, zelfs bij productie in eigen regio. Want de...

MAAK GEBRUIK VAN DE GRATIS DIGITALE DIENSTEN
De bibliotheek heeft een aantal gratis digitale diensten waarvan je gebruik kan maken na registratie van je e-mailgegevens. Heb jij jouw e-mailadres al doorgegeven aan de bib ? Is je e-mail recent veranderd en heb je dit nog niet aangepast ? We nodigen je graag uit om een correct...

KOM OOK STUDEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Studenten die nood hebben aan een stille studieplek kunnen terecht in bibliotheek Jabbeke. Ben je thuis te veel afgeleid of haal je motivatie uit het samen studeren met anderen ? Kom dan studeren in de bib. Er werden extra studeerplaatsen voorzien op de rustige bovenverdieping....

JABBEKE GASTGEMEENTE VOOR 46STE JUMBO-RUN
Het Dominiek Savio Instituut uit Gits heeft besloten de jaarlijkse Jumbo Run vanuit Jabbeke te laten vertrekken. Op zaterdag 20 augustus 2016 worden ongeveer 700 deelnemers verwacht, waaronder meer dan 300 motards en personen met een beperking uit verschillende Europese landen. Door schepen...

ROTARY EN JABBEEKSE LEERLINGEN PAKKEN UIT MET FLASHMOB
Als serviceclub organiseerde Rotary Jabbeke reeds voor de 18de maal een jeugddag voor de scholengemeenschap van Jabbeke. Niet minder dan 165 leerlingen (vijfdejaars) uit de zes schoolafdelingen namen hieraan deel. Als thema voor dit jaar werd samen met de leerkrachten en directieleden gekozen...

WEBSITE JONGEREN VAN 12-18 JAAR MET VRAGEN OF PROBLEMEN
Al eens gehoord van het zorgteam van de politie? Nee? Het zorgteam van de politie staat je bij wanneer je een probleem hebt. Het team bestaat uit twee diensten: de dienst jeugd & gezin en de dienst politionele slachtofferbejegening. Het zorgteam van de PZ Kouter wordt gevormd door Cindy Somers,...

HINDER BIJ OPENBARE WERKEN EN DE VLAAMSE RENTETOELAGE
Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen. DE RENTETOELAGE HINDER OPENBARE...

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL OPNIEUW VAN START
In maar liefst 159 steden en gemeenten kon je vanaf zaterdag 30 april bij meer dan 7,000 lokale handelaars de Belgerinkelloten krijgen. Stippel alvast je route out langs jouw favoriete winkels. 120 nationale prijzen én een lokale prijzenpot Belgerinkel reikt twee soorten...

OMGAAN MET GEVOELENS BIJ KINDEREN / VAN PEUTER TOT PUBER
Op 24/05 organiseert Gezinsbond Varsenare in het SPC Hof ter Straeten een voordracht door Geert Taghon. Blij, bang, boos, verdrietig,... hoe gaan kinderen hiermee om? Hoe uiten zij hun gevoelens en wat te doen als kinderen gebukt gaan onder emoties en stress? Geert Taghon wil ons een leidraad...

ENQUÊTE NAAR ARBEIDSKRACHTEN DOOR FOD ECONOMIE
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie organiseert sedert 1 januari 1999 een doorlopende enquête naar de arbeidskrachten. Een aantal huishoudens uit de gemeente Jabbeke wordt toevallig uit het rijksregister gekozen en zullen binnenkort door één van de enquêteurs bezocht...

SENIORENSPORT WANDELVOETBAL LEEFT IN JABBEKE
Sinds een paar maand promoot Okra trefpuntVarsenare het wandelvoetbal. In samenwerking met de sportdienst van Jabbeke werden een paar kennismakingsnamiddagen ingericht en ook een spotje op VTM en FOCUS deed wonderen. Heel wat sportievelingen uit Jabbeke, maar ook uit omliggende...

SPORTLAUREATEN 2015 GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETEN
Op vrijdag 25 maart werden naar jaarlijkse traditie de Sportlaureaten 2015 gehuldigd in SPC Hof ter Straeten. Sportman van 2015 werd Marino Vanhoenacker met Dieter Brouckaert en Raes Maarten als genomineerden. Als sportvrouw van 2015 kwam Degrendele Nicky als winnaar uit de bus....

CRISISCENTRUM VOERT GELUIDSTEST SIRENES UIT OP 7 APRIL
Op de eerste donderdag van elke trimester - tussen 11u45 en 13u15 - voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk. Dit netwerk ronde de Seveso- (inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn) en nucleaire sites vormt één van de kanalen van de...

LEGEWEG VANAF 14 MAART WEEK VOLLEDIG AFGESLOTEN
In de Legeweg worden er dringende onderhoudswerken uitgevoerd. Deze werken worden uitgevoerd, komende van Jabbeke, in de zone juist voor de Kwetshagestraat. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt op deze locatie de Legeweg gedurende één week tijdens de werkuren de rijweg volledig...

BRANDVEILIGHEID MET HET OOG OP HET TOERISTISCH SEIZOEN
De dienst pro-actie van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft als doel alle burgers te sensibiliseren in verband met brandveiligheid. Binnenkort staat het toeristisch seizoen opnieuw voor de deur. Brandveiligheid is een zaak van en voor iedereen. Ook op reis of tijdens een barbecue kan...

OMLEIDING BUSSEN WEGWERKZAAMHEDEN BRUGGE BOEVERIEPOORT
Vanaf 1 maart zijn de werken gestart aan de Boeveriepoort in Brugge. Hierdoor zullen de stadslijnen 5, 7, 15, 17 en 25, de avondlijnen 88, 89, 93, 94 en 99, de voorstadslijnen 27, 53 en 72 en de streeklijnen 52, 54, 55 en 74 een omleiding volgen. Een aantal buslijnen hebben als gevolg...

LUISTER NAAR RAY EN DOE JE GORDEL OM
Vlaanderen lanceert een nieuwe campagne over het dragen van een gordel. Met de slogan 'Gordel om of er zwaait wat' roept Ray iedereen op om de gordel te dragen. Hoewel dit wettelijk verplicht is, doet nog steeds niet iedereen zijn gordel om. Ditmaal roept Ray iedereen op de gordel om...

EEN ROOKMELDER LAAT JE NIET STIKKEN
België telt elk jaar meer dan 10.000 branden. Hierbij vallen jaarlijks doden en zwaargewonden. Een brand verspreidt zich sneller dan je denkt! In drie minuten kan een brand je woning of je kantoor in lichterlaaie zetten. Op tijd gewaarschuwd worden, is dus van levensbelang. Een rookmelder zorgt...

GENIET IN 2016 VOLOP VAN ENERGIEPREMIES EN ENERGIELENING
In Vlaanderen worden in 2016 zowel energiepremies gegeven voor energiebesparende maatregelen in een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u in bijna alle gemeenten ook een energielening aanvragen via de energiehuizen om uw energiebesparende investeringen te...

SCHRIJF IN VOOR DE CAMPAGNE 'MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL'
In 2016 organiseert de gemeente Jabbeke i.s.m Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Jabbeke aanmoedigen om van 30 april tot 4 juni 2016 met de fiets of te voet boodschappen te...

HERZIENING VAN HET FIETSNETWERK WEST-VLAANDEREN
Vanaf 1 oktober is Westtoer gestart met de werkzaamheden voor het nieuwe fietsnetwerk. Dit betekent dat fietsers bij het gebruik van het fietsnetwerk ernstige hinder kunnen ondervinden tussen oktober 2015 en maart 2016.

START RIOLERINGSWERKEN NOORDSTRAAT EN ETTELGEMSTRAAT
Er wordt in de komende weken gestart met de aanleg van een gescheiden riolering in de Noordstraat en in een deel van de Ettelgemstraat. Het project is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest en deels...

EVALUATIE ACTIE SPEED II LEIDT TOT VERVOLG
Op het grondgebied Jabbeke – vooral dan langsheen de N367 (Gistelsteenweg) – worden er jaarlijks gemiddeld 1.200 snelheidsovertredingen en 25 zware verkeersongevallen vastgesteld. Niettegenstaande de vele verkeerscampagnes is dit nog steeds te veel. Overdreven en/of onaangepaste...

WIJZIGING DATUM HERSTELLINGSWERKEN AUTOSNELWEG A10
Op maandag 25 januari en dinsdag 26 januari worden op verschillende locaties op de autosnelweg A10 plaatselijke herstellingen in het wegdek uitgevoerd. Herstel met warm asfalt Dankzij de overeenkomsten die het...

AANVANG GROENONDERHOUD TALUDS BRUGGEN AUTOSNELWEG
Het Agentschap Wegen en Verkeer afdeling West-Vlaanderen laat weten dat er vanaf donderdag 14 januari gestart wordt met de groenonderhoudswerken op de bruggen langs de autosnelweg A10/E40. Er zullen in delen van de taluds hakhoutbeheerwerken uitgevoerd worden bij de bruggen aan de...

EHBO- EN AEDOPLEIDING VOOR VERENIGINGEN
Op vraag van diverse verenigingen wordt door het schepencollege, in samenwerking met het Vlaams Kruis Jabbeke, het initiatief genomen om ten behoeve van alle erkende verenigingen een opleiding EHBO en AED (automatische defibrillatoren) te organiseren. De opleiding wordt georganiseerd...

NIEUWE WATERFACTUUR VANAF 1 JANUARI 2016
Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit. De Vlaamse regering heeft beslist dat alle Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier moeten berekenen. Via uw waterfactuur betaalt u voor de productie en levering van uw drinkwater, de afvoer van uw...

EEDAFLEGGING OCMW-RAADSLID PETER-JAN HALLEMEERSCH
Op 4 januari 2016 kon dhr. Peter-Jan Hallemeersch de eed afleggen als nieuw OCMW-raadslid van de gemeente Jabbeke in opvolging van het mandaat van dhr. Guy Deklerck. Binnen de fractie SP.A-Groen Plus was er een afspraak om op te volgen na de helft van het mandaat. Peter-Jan...

KABEL- EN LEIDINGEN INFORMATIEPORTAAL (KLIP)
Na de ramp met de gasleiding in Ghislenghien met vierentwintig dodelijke slachtoffers werd beslist dat er zo vlug als mogelijk een 'kadaster van de ondergrond' moest gerealiseerd worden. Voor 1 januari 2016 moeten alle net- en leidingbeheerders hun plannen invoegen in een digitaal...

BESTE WENSEN VOOR EEN ENERGIEK EN BEZIELEND NIEUW JAAR!
2016 Een jaar van uitdaging om niet zo maar in de voetstappen te treden maar te zoeken naar wat die voetstappen zochten Beste wensen voor een energiek en bezielend jaar!

PREVENTIETIPS OPDAT HET FEEST NIET IN EEN DRAMA EINDIGT
De eindejaarstfeesten zijn in aantocht. Gezellig samenzijn met familie of vrienden, wat animatie met als afsluiter vuurwerk en een wensballon. Het afsteken van vuurwerk en oplaten van wensballonnen zijn al eeuwenlange tradities die de jongste jaren alleen maar in populariteit...

BIJKOMENDE VERKEERSMAATREGELEN CONTAINERPARK
Naar aanleiding van de eindejaarsdrukte op het gemeentelijk containerpark is het noodzakelijk om bijkomende verkeersmaatregelen te nemen en de veiligheid op de openbare weg te verzekeren. Om mogelijke filevorming in de Eernegemweg te vermijden wordt daarom een éénrichtingsverkeer in de Kouter...

AANDACHT REGELGEVING CENTRALE VERWARMINGSTOESTELLEN
In het Vlaams Gewest moet vrijwel elk centraal verwarmingstoestel gekeurd, onderhouden en geauditeerd worden door een erkende technicus. Dit biedt heel wat voordelen, zoals een veiligere en zuinigere verwarmingsinstallatie. Het begin van het stookseizoen is het uitgelezen moment om de...

WINTERTIPS VOOR UW WATERLEIDING EN WATERMETER
Winterse temperaturen kunnen er voor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, lanceerde de Watergroep een aantal tips: Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met...

DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Tijdens de maand december organiseert Amnesty International haar jaarlijkse Schrijfmarathon. Honderdduizenden Amnesty-activisten over de hele wereld schrijven dan voor mensen in nood. Zo zal er bijvoorbeeld geschreven worden voor Yves en Fred uit Congo die enkel en alleen in de gevangenis zitten...

WIJZIGING OPENINGSUREN DEELGEMEENTEHUIS VARSENARE
Vanaf heden werd een noodzakelijke wijziging doorgevoerd in de openingsuren van het deelgemeentehuis Varsenare. Er werd beslist om de openingsuren voor het deelgemeentehuis Varsenare te bepalen op: maandag van 8u tot...

HUMORISTISCHE VOORSTELLING JUKTAMINOL GROOT SUCCES
Vanuit de werking van de gezondheidszorg worden zorgverleners dagelijks geconfronteerd met de nood aan informatie en begeleiding van patiënten met een proctologische aandoening. Via deze humoristische toneelvoorstelling die doorging op 17 november in het Vrijetijdscentrum, wou men het taboe rond...

VIERING EREMANDATARISSEN IN GEMEENTEHUIS VARSENARE
Op maandag 16 november 2015 werden in het gemeentehuis van Varsenare de mandatarissen gevierd die de eretitel van hun ambt hebben ontvangen als waardering voor hun jarenlange inzet voor de gemeente Jabbeke en zijn inwoners.

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER HULPVERLENINGSZONE
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen staat in voor de dringende hulpverlening (brandweer/ambulance) van 17 gemeenten in het noorden van West-Vlaanderen (www.zone1.be). De hulpverleningszone is op zoek naar een tijdelijk administratief...

SFEERBEELDEN 11 NOVEMBERVIERING - HERDENKING WAPENSTILSTAND
De 11-novemberviering startte in de deelgemeenten met de jaarlijkse hulde aan het monument der gesneuvelden en wordt hulde gebracht met neerlegging van bloemen en een korte toespraak. Graag laten we u enkele sfeerbeelden geworden.

INFORMATIECAMPAGNE HET RECHT OP AFBEELDING EN PRIVACY
Youtube, Snapchat, Instagram, Airdrop, Whatsapp,,,, een paar jaar terug nog onbestaande maar op vandaag dagelijkse kost. We delen 24/24 en 7/7 met z'n allen massaal foto's en filmpjes en worden overstelpt met ontelbare beelden over alles en nog wat, over onszelf, onze kinderen, onze familie, onze...

FILMAVOND ORGAANDONATIE IN VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE
Op 19 november werd er een filmavond over orgaandonatie georganiseerd in de theaterzaal van het Vrijetijdscentrum. Het betreft de film ADEM. Na de voorstelling kwam een getransplanteerde spreken over zijn ervaringen. Adem is het speelfilmdebuut van regisseur Hans Van Nuffel....

HONDERDEN SENIOREN GENIETEN IN VRIJETIJDSCENTRUM
OCMW Jabbeke nodigde de senioren opnieuw uit op op het seniorenfeest dat plaatsvond op maandag 26 oktober 2015 in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke. We verwelkomden deze keer Jo Vally! Hij staat al ruim 35 jaar op de planken en is hiermee een icoon in de wereld van de Belgische schlagers. Hij...

SENIOREN LEREN BEWEGEN MET WANDELVOETBAL
Sinds enige tijd werkt Okra samen met HOWEST rond het thema 'senioren leren bewegen'. In dit kader werd vorig jaar een dag ingericht rond wandelvoetbal, waar ook trefpunt Varsenare aan deelnam. Een verrassend aangename kennismaking met deze toegankelijke sport voor mannen en vrouwen die graag...

RESULTAAT 'VERGROOT DE HOOP 2015' GESCHONKEN AAN KOTK
De inzameling van taxus op het gemeentelijk containerpark in het kader van de actie Vergroot de Hoop 2015 realiseerde dit jaar opnieuw een mooie opbrengst. De globale cheque van 429,230 euro werd op 1 oktober symbolisch overhandigd aan minister Vandeurzen, in aanwezigheid van taxusambassadeur...

PROVINCIE ZOEKT HONDERD 'PLAATSBEPALERS'
Vanaf donderdag 24 september gaat de Provincie West-Vlaanderen op zoek naar 100 ‘Plaatsbepalers’.Een ‘Plaatsbepaler’ is een West-Vlaming die wil meedenken over ruimtelijke ordening in zijn of haar Provincie: hoe kunnen de waterlopen extra ruimte krijgen zodat overstromingen vermeden kunnen...

JABBEKE OPENT VENSTERS OP HET LANDSCHAP
Jabbeke is gelegen tussen 5 grote natuurgebieden die verspreid liggen op het grondgebied van de gemeente. Het gaat hier in het bijzonder over het Vloethemveld, de Maskobossen, de Hoge Dijken, de Schobbejak en de Meetkerkse Moeren. Stuk voor stuk zijn dit grote delen natuur die hun eigen stempel...

OPENBARE VERKOOP VAN ACHTERGELATEN VOORWERPEN
Op woensdag 4 november wordt er om 14u in het gemeentelijk containerpark een openbare verkoop georganiseerd van achtergelaten fietsen, brommers, auto’s en caravans. Het gaat om gevonden of achtergelaten voertuigen waarvan de rechtmatige eigenaar niet kan achterhaald worden en meer dan 6...

VIERING VAN DE LAUREATEN VAN DE ARBEID IN VARSENARE
Op maandag 21 september 2015 werden in het gemeentehuis van Varsenare de brevetten van het Koninklijk Instituut van de Eliten van de Arbeid overhandigd aan de laureaten uit onze gemeente. Het gemeentebestuur bood hen tijdens deze gelegenheid een geschenk aan. De erekentekens en...

MANOIR STUIVENBERG RUIMT PLAATS VOOR SENIORENPROJECT
In aanwezigheid van burgemeester Daniël Vanhessche en schepenen werd in het gemeentehuis van Jabbeke de Residentie Stuyvenberg voorgesteld. Bedoeld voor nog actieve en zelfredzame 65-plussers is het een bouwproject van 92 assistentieflats op de voormalige site van Manoir Stuivenberg....

GEMEENTE JABBEKE HEEFT OPNIEUW OOG VOOR SPORT
De gemeente Jabbeke organiseerde reeds een 20-tal jaren een Sportkriebeldag voor blinden en slechtzienden. Het Provinciebestuur West-Vlaanderen ondernam van zijn kant heel wat sportieve initiatieven naar personen met een handicap. Tot op heden werd naar de doelgroep van personen met een visuele...

OOK JABBEKE ONDERSTEUNT INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE
Meer dan 122 Belgische steden en gemeenten hangen of publiceren op de Internationale Dag van de Vrede (21/9) de vredesvlag voor een kernwapenvrije wereld! Deze dag is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om 'de idealen van vrede te promoten'. Op deze dag worden...

CAMPAGNE MODDER OP DE WEG 2015 VAN 1/09 TOT 31/12
In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Natuurlijk is het tijdens het vervoer van de oogst onvermijdelijk dat modder en aardappelen, bieten, maïs enz. op de weg belanden. Daarom is het belangrijk dat zowel de landbouwers en de...

DE DIGIDOKTER SNELT TER HULP IN DE BIBLIOTHEEK
Weet je niet hoe je je antivirus-software moet updaten? Slaag je er niet in om een back-up te maken? Lukt het niet om een sms te versturen? Heb je vragen over Word, Excel of Powerpoint? Loop je vast in een programma? Nu al Windows 10 installeren of beter wachten? Heb je nood aan advies bij de...

SAMEN OP WEG NAAR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE
De provincie West-Vlaanderen heeft reeds vier maal met veel succes een groepsaankoop groen stroom en gas georganiseerd. Dit gebeurde zowel voor particulieren (met ook kansengroepen) als voor professionelen met beperkt verbruik. In navolging van de grote succes, wenst de provincie...

OPENDEUR FEDERALE WEGPOLITIE TREKT MEER DAN 2000 BEZOEKERS
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september opende de federale wegpolitie in de verkeerspost Jabbeke de deuren. Het ruime publiek en leerlingen van de diverse scholen konden kennismaken met de verschillende activiteiten van de verkeerspolitie. Ook de gemeente Jabbeke was vertegenwoordigd met een...

GEATTESTEERDE KADERVORMING VANAF 1 OKTOBER VERNIEUWD
Op 1 oktober 2015 stapt de geattesteerde kadervorming de 21ste eeuw binnen. Een competentietraject voor animator, hoofdanimator en instructeur met extra aandacht voor begeleiding en een attest dat de jongere zelf kan downloaden als eindresultaat. WAT IS...

TECHNIEKACADEMIE GESTART OP 9 SEPTEMBER
Op woensdag 9 september werd gestart met de eerste les uit een reeks van twaalf. De deelnemersgroep voor de Techniekacademie werd wegens het grote aantal geïnteresseerden in extremis nog uitgebreid naar 30 deelnemers.

OOK JABBEKE BOBT MEE! BEN JIJ ER OOK KLAAR VOOR?
Ben jij ook klaar om te bobben? Schoenen aan? Haar gekamd? Terugrit georganiseerd? Of ga je gewoon geen alcohol drinken? Dan ben jij er klaar voor! Want dat is bobben! Je vooraf organiseren, voor je op stap gaat. Niet drinken als je zelf rijdt, ofwel, als je iets wil drinken, een...

HERSTELLINGSWERKEN VERKEERSDREMPELS ISENBAERTSTRAAT
Op woensdag 12 augustus 2015 zullen er herstellingswerken aan de verkeersdrempels in de Isenbaerstraat ter hoogte van de huisnummers 69 en 97 uitgevoerd worden. Per verkeersdrempel zal er 1 rijrichting afgesloten zijn en er worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst. De werken zullen...

BROCHURE HERINRICHTING POPSTAELSTRAAT VARSENARE
De gemeente heeft beslist om te investeren in het vernieuwen van de Popstaelstraat. De aanleiding is enerzijds het geplande rioleringswerk langs de Gistelsteenweg en anderzijds het verwachte verkavelingsproject Varsenare- Noord aan de Legeweg. De gemeente beoogt hier een vernieuwde straat...

HERINRICHTING ZIJSTROKEN/RIOLERINGSWERKEN GISTELSTEENWEG
Vanaf 10 augustus worden, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de zijstroken van de N367 volledig heringericht op zowel grondgebied Brugge als Varsenare. De wegenwerken worden gecombineerd met rioleringswerken. De werken gebeuren in 5 verschillende fases en zullen in totaal ongeveer...

OVERVLOEDIGE REGEN EN HAGEL IN JUNI 2014 ERKEND ALS RAMP
Op 2 juni 2015 werd in het Belgisch Staadsblad het Koninklijk Besluit 07 mei 2015 gepubliceerd met de erkenning van de gemeente Jabbeke als rampgebied tijdens het onweer van 7,8 en 9 juni 2014. Mensen die ten gevolge van deze onweders...

WAAKZAAMHEIDSFASE HITTE EN OZON VAN START
Het met momenten prachtige lenteweer laat hopen op een mooie zomer. Een prachtige zomer heeft ook een 'schaduwzijde': hete dagen gaan vaak gepaard met ozonpieken. De hitte kan aanleiding geven tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag. Veel ozon in de lucht kan...

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS VARSENARE ZOMERPERIODE
Tijdens de zomermaanden juli en augustus zal er een aangepaste uurregeling gelden voor het deelgemeentehuis Varsenare. De zomeruurregeling gaat van start op maandag 6 juli tot en met vrijdag 28 augustus. Concreet komt het er op neer dat zowel het gemeentehuis Jabbeke als...

NATIONALE DAG TEGEN WONINGINBRAKEN - VOOR 1 DAG NIET
Inbraken blijven de grootste vorm van criminaliteit in België. In 2014 werden 71.753 inbraken gemeld aan de politie. Om dit fenomeen tegen te gaan, hebben de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de provincies, politiezones, gemeenten en burgers zich verenigd tijdens de eerste nationale...

AANKOOP NIEUWE ONKRUIDBESTRIJDER EN GRASMAAIERS
Door de dienst gemeentewerken van de gemeente Jabbeke werd een onkruidbestrijder en twee middelgrote grasmaaier aangekocht. Sedert 1 januari 2015 is er een volledig verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen bij openbare besturen. Voor het bestrijden van het onkruid werd in...

(NIEUWE) SYMBOLEN HERKENNEN KAN LEVENS REDDEN
Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen. De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele...

HERSTELLINGSWERKEN OP DE E40-A18 TE JABBEKE
Vanaf dinsdag 23 juni 2015 worden, in opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, plaatselijke herstellingswerken uitgevoerd in het knooppunt Jabbeke, de verbinding van de E40 Gent-Oostende met de E40/A18 Jabbeke-Duinkerke. De toplaag van de rechterrijstrook wordt vervangen. Er...

MMC JABBEKE ZOEKT VRIJWILLIGER-CHAUFFEURS
Een groeiende dienst, steeds meer cliënten, maar nog té weinig vrijwilligers om het allemaal rond te krijgen. Dé uitdaging voor MMC Jabbeke is nog meer vrijwilligers te vinden. Heeft u zin om zich vrijwillig te engageren, dan is deze dienstverlening misschien iets voor u. WAT DOET...

WEST-VLAAMSE GEMEENTEN ENGAGEREN ZICH VOOR MINDER CO2
Op woensdag 3 juni ondertekenen nog eens 32 West-Vlaamse gemeenten, onder impuls van WVI en de Provincie West-Vlaanderen, het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden ze zich er toe 20 % minder CO2 op hun grondgebied uit te stoten tegen 2020. Dit kan door in te zetten op efficiënt energiegebruik...

GEVOLGEN RAMP TSJERNOBYL NA DERTIG JAAR NOG NIET VERTEERD
Dertig jaar geleden deed zich de kernramp voor in het Oekraïense stadje Tsjernobyl. Deze ramp zorgt op vandaag nog altijd voor ongezonde levensomstandigheden voor de kinderen uit de streek rond Gomel in Wit-Rusland. Om deze kinderen te helpen organiseert Tsjernobylkinderen, Hoop voor de Toekomst...

IN MEMORIAM MARCEL CLICTEUR - GEMEENTESECRETARIS 1953-1987
Het gemeentebestuur verneemt het overlijden op 28 mei van ere-gemeentesecretaris Marcel Clicteur. Marcel begon zijn loopbaan in 1947 bij de gemeente in het kader van de naoorlogse ravitaillering. Vanaf 1953 was hij gemeentesecretaris van Stalhille en vanaf 1959 van Jabbeke. Hij bleef in het ambt...

WERELDDAG ZONDER TABAK MET AANDACHT VOOR DE HORECA
Jaarlijks lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 31 mei de Werelddag zonder tabak. De bedoeling is om het thema roken en vooral niet-roken wereldwijd in de aandacht te brengen. Sinds 1 juli 2011 geldt het rookverbod in alle horecazaken, dus ook in cafés, discotheken,...

VARSENAREWEG OP 4 JUNI VOLLEDIG AFGESLOTEN VOOR VERKEER
In de Varsenareweg ter hoogte van nr. 22 moet er een dwarsing van de rijweg gebeuren voor de aansluiting op het openbaar rioleringsnet. Om deze werken te kunnen uitvoeren dient de rijweg voor één dag te volledig te worden afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding is voorzien via het...

VERVANGING VANGRAILS MIDDENBERM E40 TER HOOGTE VAN JABBEKE
Vanaf maandag 1 juni 2015 starten, in opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, onderhoudswerken op de middenberm van de E40 ter hoogte van Jabbeke. De bestaande stalen vangrails worden weggenomen en vervangen door ter plaatse in beton gegoten afschermende constructies,...

AUTEURSLEZINGEN TIJDENS DE JEUGDBOEKENWEEK GESMAAKT
Naar aanleiding van de jeugdboekenweek 2015 organiseerde de bibliotheek 12 auteurslezingen. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar konden genieten van een boeiende lezing van Hilde Vandermeeren. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werden getrakteerde op spannende verhalen van...

GEZONDHEIDSBEURS IN JABBEEKS VRIJETIJDSCENTRUM GROOT SUCCES
In Jabbeke vormen de 65+’ers een belangrijke groep inwoners waaraan gemeente en OCMW extra aandacht wensten te schenken. Daarom nodigden we alle 65+’ers uit voor de gratis gezondheidsbeurs die doorging op 20 mei 2015 in het Vrijetijdscentrum Jabbeke. De...

BIBLIOTHEEK VARSENARE BINNENKORT TIJDELIJK GESLOTEN
Bibliotheek Varsenare zal tijdens de eerste week van juni 2015 uitzonderlijk gesloten zijn. Deze sluitingsweek is nodig om de zelfuitleencomputers te installeren en de collectie gebruiksvriendelijker te...

CULTUURRAAD LEGT DATABANK JABBEEKSE KUNSTENAARS AAN
Om overzicht te krijgen van wat er leeft in Jabbeke wil de cultuurraad een databank aanleggen met de gegevens van praktiserende kunstenaars. Ben jij een kunstenaar, ambachtsman, creatieveling ? Laat ons weten wie je bent en waar je mee bezig bent. Vul daarom dit formulier in en mail...

JEUGDDAG ROTARY 2015 AFGESLOTEN MET NETWERKMOMENT
Sedert de start van Rotaryclub Jabbeke werd ook de kaart getrokken van de jeugd. Elk jaar worden alle lagere scholen uit Jabbeke samengebracht. Vooral de leraars van het 5de leerjaar zijn daarbij betrokken. Rotaryclub Jabbeke organiseert en bekostigt jaarlijks deze jeugddag waarbij...

OOK GEMEENTE JABBEKE STEUNT NEPAL
Het schepencollege heeft beslist om in navolging van het initiatief van Laure Vanhaelemeers (Varsenare) en enkele studenten van de Arteveldehogeschool - momenteel ter plekke in Nepal werkzaam voor een concreet project van de vzw Bikas - uit het gemeentelijk krediet voor noodhulp een bedrag van...

NEEM OPNIEUW DEEL AAN 'MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL'
Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert de gemeente Jabbeke in samenwerking met de Bond Beter Leemilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel'. Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Jabbeke aanmoedigen om vaker met de fiets of te...

VEILIGHEIDSDAG VEILIG MOTORRIJDEN WEST-VLAANDEREN
Door het stijgend aantal (letsel)ongevallen met motorfietsen wordt op initiatief van de gouverneur West-Vlaanderen voor de eerste keer een "dag veilig motorrijden" georganiseerd. Deze sensibiliseringsdag gaat door op zaterdag 9 mei 2015 met start en aankomst in het politicommisariaat PZ...

PROJECT METER-/PETERSCHAP WANDEL- EN FIETSROUTES VAN START
Jabbeke telt zeven officiële wandel- en fietsroutes : Permekepad, Baekelandtpad, Nachtegaalpad, Ter Wallepad, Blauwe Torenpad, Permeke Achterna en de Romain Maesroute. Deze lusvormige routes die de recreant op een aangename manier kennis laat maken met de mooiste plekjes in Jabbeke, vormen sinds...

EERSTE GEZONDHEIDSWANDELING WERD GESMAAKT
Op 21 april werd er op het domein van WZC Avondrust een gezondheidswandeling georganiseerd voor alle senioren. Gemeente Jabbeke houdt immers zijn senioren liever actiever. Er was keuzemogelijkheid tussen diverse afstanden (1-2-4km met aanvang om 14u30 en 5km met aanvang om 14u). Heel wat...

TIENDE EDITIE VAN AMBACHT IN DE KIJKER ZOEKT DEELNEMERS
Elk jaar, sinds tien jaren, zet deze wedstrijd tien kwaliteitsvolle ambachtsmannen en -vrouwen in de kijker. De wedstrijd wil het grote publiek kennis laten maken met de diversiteit aan ambachten en jongeren warm maken voor een beroep in deze sector. Inschrijven kan tot 15 mei via het...

TOELICHTING GELDIGHEID RIJBEWIJZEN VAN VÓÓR 1989
Als gevolg van de berichtgeving in de media over de geldigheid van oude rijbewijzen, uitgereikt vóór 1 januari 1989, wordt enige toelichting verschaft. De rijbewijzen in kwestie zijn nog steeds geldig (tot 2033). Er kan zich evenwel een probleem voordoen voor bepaalde geldige...

SPORTLAUREATEN 2014 GEHULDIGD IN SPC HOF TER STRAETEN
Op vrijdag 3 april werden naar jaarlijkse traditie de Sportlaureaten 2014 gehuldigd in SPC Hof ter Straeten. Sportman van 2014 werd Stijn Fincioen met Guillaume Van Keirsbulck en Lieven Vandenbroucke als genomineerden. Eervolle vermeldingen waren er voor Tim Versyck en Dieter Dereeper....

DUIDING BIJ DE RETRIBUTIE CONTAINERPARK - AFREKENING 2014
Onlangs werd er een toezending gedaan van de gemeentelijke milieubelasting en werd er ook een betalingsuitnodiging 'retributie containerpark' verstuurd voor het aangeleverde afval op het containerpark en dit voor de periode 2014-2015. Sinds 1 juli 2013 hebben de gemeenten de...

GRATIS FAIRTRADEKOFFIE VOOR JABBEEKSE VERENIGINGEN
Organiseer je als Jabbeekse vereniging een evenement (bvb lente-ontbijt, ledenvergadering, receptie,...) dan bestaat de mogelijkheid om van het gemeentebestuur Jabbeke één kilo Fairtrade koffie cadeau te krijgen (maximaal één keer per jaar). Als enige voorwaarde wordt verzocht om...

ENQUÊTE LOKALE POLITIE KOUTER - CONTACTTEAM JABBEKE
De lokale poliitie Kouter, afdeling Jabbeke had u graag enkele vragen gesteld over de werking van de wijkdienst. Aan de hand van een vragenlijst zou het Contactteam Jabbeke namelijk willen weten in hoeverre de dienst gekend is bij de inwoners van Jabbeke en welke kijk zij hebben op hun...

DERTIGDUIZENDSTE LAST POST TER HERDENKING VAN WOI
Voor de editie 2015 van Gone West organiseert de provincie samen met de Last Post Association en Wim Opbrouck het sterk participatief project 'Ode aan de Ode'. Op 9 juli 2015 wordt immers de dertigduizendste Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper. Er wordt gestreefd naar de...

GRATIS AANSLUITING BIJ WEGENISWERKEN OF NETUITBREIDING
Eandis publiceerde in haar nieuwsbrief van maart 2015 een actie voor huishoudelijke klanten, namelijk de gratis aansluiting bij wegeniswerken of netuitbreiding. Bewoners die langs het tracé van een wegeniswerk of netuibreiding wonen, kunnen tijdens deze werken gratis aansluiten op het aardgasnet....

HANDZAME CHALLENGE OPNIEUW GESTART IN JABBEKE
Vrijdag 20 maart startte de Jabbeke de wielerwedstrijd Handzame Challenge. Om 9u30 werden de ploegen voorgesteld in de inkom van het Vrijetijdscentrum. De start kon je live meemaken op het Klein Strand om 11u15.

MOGELIJKSE HINDER IN DE DOORNSTRAAT EN OMGEVING 3/03-5/03
De bewoners van de Doorstraat en de omgeving kunnen hinder ondervinden door werken aan de rijbaan van de brug over de E40 in de Doorstraat. Als dringend herstel moet de middennaad worden opgegoten met gietasfalt. Onder normale (weers)omstandigheden gebeuren de werken van 3 tot 5 maart...

VERKEERSVEILIGE DAG WORDT VERKEERSVEILIGE WEEK
Op vrijdag 27 februari 2015 is het negentien jaar geleden dat op de E17, ter hoogte van Nazareth, de grote kettingbotsing gebeurde waarbij meer dan tweehonderd wagens betrokken waren met tien doden en zesenvijftig zwaar gewonden als verschrikkelijke balans. Sindsdien wordt elk jaar ter...

VERENIGINGEN KUNNEN OPNIEUW EEN WEGBERM ADOPTEREN
In het kader van het opruimen en verwijderen van zwerfvuil in en rond de wegbermen, wordt aan de Jabbeekse verenigingen de mogelijkheid geboden tot het adopteren van wegbermen. Onder het adopteren van wegbermen wordt het verwijderen van zwerfvuil uit de desbetreffende wegberm en bijhorende...

NIEUW TARIEFSYSTEEM BIJ DE LIJN VANAF 1 FEBRUARI 2015
Op 1 februari veranderde er heel wat voor de reizigers van De Lijn. Voortaan betaal je voor 60 minuten rijden met onbeperkt overstappen in plaats van voor een aantal zones. Daarnaast verdwijnt het gratis openbaar vervoer, behalve voor personen met een handicap, oudstrijders en oorlogsinvaliden....

MILIEURAAD JABBEKE SPRINGT IN DE BRES VOOR BIJEN
In een recente studie van de Europese commissie werd een alarmerend beeld geschetst van de bijenpopulatie in ons land. Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De land- en tuinbouw zijn voor een belangrijk deel aangewezen op natuurlijke bestuiving. Ook in onze landelijke gemeente zijn...

ANIMATOREN EN HOOFDANIMATOREN 'SPEELKRIEBELS' GEZOCHT
De gemeente Jabbeke is op zoek naar enthousiaste animatoren en hoofdanimatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels. Zowel in de paasvakantie als in de zomervakantie zijn we op zoek naar gemotiveerde jongeren. ANIMATOR VERSUS HOOFDANIMATOR...

JABBEKE ZET OPNIEUW BESTE BEENTJE VOOR ALS SPORTELGEMEENTE
In 2014 organiseerde Bloso voor de derde maal op rij de actie Sportelgemeente. Via deze actie tracht Bloso de gemeenten bijkomend te motiveren om bijzondere inspanningen te doen voor de seniorensport en zo de 50-plussers aan het sporten te krijgen of te houden. Gemeenten die voldoen aan de 6...

VOCHTIGE DOEKJES HOREN NIET IN HET TOILET
De sterke vezelstructuur van de meeste soorten vochtige doekjes breekt niet af wanneer ze worden doorgespoeld. Ze kunnen dan ook grote schade veroorzaken aan de zuiveringsinfrastructuur. U kent ze wel: vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te maken, vochtige make-up...

WIJZIGING BEVOEGDHEID SUCCESSIE- EN REGISTRATIERECHTEN
Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie). VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het...

DISPATCHING POLITIEZONE KOUTER DEFINITIEF GESLOTEN
Op maandag 5 januari werd om 14.00 uur de deur van de dispatching van de politiezone Kouter (Maria Van Bourgondiëlaan in Torhout) definitief gesloten. Er werd immers beslist om over te stappen naar CIDA Brugge (het vroegere CIC). Daar waar de lokale politiezone Kouter sedert de opstart van...

KERNCIJFERS 2014 - STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË
De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie biedt een statistisch overzicht aan van België, zodat in een oogopslag de voornaamste evoluties kunnen bekeken worden in wat er aan basisgegevens beschikbaar is. 'Kerncijfers 2014' bestrijkt vele domeinen:...

ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2015
Door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie wordt hierbij kennisgeving gedaan van het feit dat sommige huishoudens in de gemeente Jabbeke toevallig uit het rijksregister gekozen werden om deel te nemen aan de (doorlopende) enquête naar de arbeidskrachten. Deze...

SLUITING GEMEENTEDIENSTEN EINDEJAARSPERIODE 2014
Ter verduidelijking worden de in het verschiet liggende sluitingsdagen nog even per dienst/dienstverlening meegedeeld. Gemeentehuis: woensdag 24 december - gemeentehuis gesloten om 16 u donderdag 25 december - Kerstmis - gesloten vrijdag 26...

LOKALE POLITIE KOUTER START BINNENKORT MET PROJECT SPEED
De lokale politie Kouter zal op het grondgebied van de gemeente Jabbeke vanaf midden januari 2015 tot eind juni 2015 wekelijks snelheidscontroles uitvoeren op de N367- Gistelsteenweg. Deze snelheidscontroles, zowel bemand als onbemand, zullen worden uitgevoerd met de bedoeling het aantal...

BEKENDMAKING NIEUWE REGELGEVING OVER HUISPERSONEEL
Het Fonds voor Arbeidsongevallen maakt melding van de gewijzigde regelgeving betreffende het tewerkstellen van huispersoneel. Als u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerkstelt, is het belangrijk dat u haar of hem aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid én...

JABBEKE KRIJGT TITEL VAN FAIR TRADE-GEMEENTE
De gemeenteraad van Jabbeke heeft in oktober 2012 de resolutie onderschreven om Fair Trade Gemeente te worden. Dankzij de inzet van de lokale stuurgroep, handelaars, ondernemingen, scholen en horecazaken kon de gemeente Jabbeke aan de zes opgelegde criteria voldoen zodat ze de Fair Trade-titel...

MIJLPAAL IN DE DIGITALE WORKFLOW GEMEENTE JABBEKE
Op dinsdag 25 november 2014 werd door de dienst Frontoffice van de gemeente Jabbeke het recordnummer 300.000 geregistreerd. Op zich een eenvoudig gebeuren binnen een databaseregistratie, maar wel aanduiding om even stil te staan bij de moderne workflow. Reeds in 1999 werd...

INFOSESSIE STARTENDE ONDERNEMERS EN POTENTIËLE STARTERS
Op woensdag 3 december organiseren POM en Unizo een Start-up Talk in het Ondernemerscentrum Oostende (Graaf de Smet de Naeyerlaan 4). Deze Start-up Talks, georganiseerd in samenwerking met Unizo, vervangen de vroegere gemeentelijke infosessies. Deze sessies zijn in een nieuw kleedje gestoken en...

GEMEENTE VOORZIET ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN EN ZUINIGE LED-KERSTVERLICHTING
Het is iedereen ondertussen gekend dat er deze winterperiode een mogelijkheid bestaat dat er een stroomschaarste is en dat het afschakelplan operationeel wordt. Ook de hogere overheid verzoekt iedereen en ook de gemeentebesturen om zeker in de vooravond uiterst spaarzaam te werk te gaan met...

ÉÉN JAAR ECONOMISCHE KAART VAN JABBEKE
De gemeente Jabbeke ging 1 jaar geleden van start met het project Economische Kaart: www.economischekaart.be/jabbeke. Hiermee maakt de gemeente werk van haar ambitie om op een moderne en efficiënte wijze te communiceren met...

AANVRAAG NIEUWE PUK-CODE IDENTITEITSKAART OOK ONLINE
Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart,...

SFEERBEELDEN 11 NOVEMBERVIERING JABBEKE
De 11-novemberviering startte in de deelgemeenten met de jaarlijkse hulde aan het monument der gesneuvelden en wordt hulde gebracht met neerlegging van bloemen en een korte toespraak. Graag laten we u enkele sfeerbeelden geworden.

NIEUW GEMEENTERAADSLID - JAN TALLOEN
In zitting van 3 november 2014 werd Jan Talloen aangesteld als gemeenteraadslid ter voleindiging van het mandaat van Lies Van Acker, die ontslag nam. Hieronder de eedaflegging in handen van gemeenteraadsvoorzitter Paul Vanden Bussche..

GRATIS OPLEIDINGSAVONDEN VOOR CREATIEVE ONDERNEMERS
In het kader van het CreaLINK-project worden er op 12 november en 11 december gratis opleidingsavonden voor (startende) ondernemers binnen de creatieve industrieën georganiseerd. Het betreft een programma...

VIERING NIEUWE DICHTBUNDEL FERNAND LAMBRECHT
Fernand Lambrecht heeft in de afgelopen 40 jaar meerdere dicht- en aforismebundels uitgegeven die ruim geapprecieerd werden om hun diepgang en spitsvondigheid. Met de 80 in zicht wou hij nog een nieuwe dichtbundel voorstellen, genaamd 'Getijden van liefde en dood'. De presentatie ervan...

KINDEREN GENIETEN VAN DERDE EDITIE BUITENSPEELDAG
Op zaterdag 11 oktober werd voor de derde maal de buitenspeeldag georganiseerd en dit maal ter hoogte van de jeugdlokalen te Varsenare en op het domein van SPC Hof ter Straeten. Onder het thema 'Let the games begin' genoten meer dan 180 kinderen van een spetterende spelnamiddag.

NIEUWE BROCHURE VEILIG WONEN - EEN ZAAK VAN IEDEREEN
Word je geconfronteerd met inbraak of brand? Dan heeft dat nefaste gevolgen. Zelfs slachtoffers die hier ongedeerd uit komen, kampen vaak met trauma’s. Voorkomen is beter dan genezen. Neem daarom de juiste maatregelen om dieven en vlammen geen kans te geven. De politie en de brandweer helpen je...

GEEN GEZEVER - HOE TE BELLEN NAAR NOODNUMMERS
Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt...

VERFRAAIINGSWERKEN OMGEVING OORLOGSMONUMENT JABBEKE
Links van de ingang naar de kerk van Jabbeke staat het oorlogsmonument ter herinnering aan de oorlogsslachtoffers van WOI. Naar aanleiding van de 100 jarige herdenking van deze oorlog wenst het bestuur de omgeving van het monument te verfraaien. Het monument blijft behouden...

BE-ALERT - ALARMERING BIJ EEN NOODSITUATIE
In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk en provinciaal vlak. Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering...

NIEUWE ONLINE TOEPASSING UITLEENTERMIJN - MIJN BIBLIOTHEEK
'Mijn bibliotheek' is de nieuwe online toepassing om de uitleentermijn van je ontleende materialen te verlengen en om materialen te reserveren. En er is meer. Met ‘Mijn Bibliotheek’ kun je : verlengen en reserveren in alle bibliotheken waarvan je lid bent, de...

ZET GEEN PUBLICITEIT OP HET OPENBAAR DOMEIN!
Bij de gemeente komen geregeld klachten binnen betreffende reclame- en aanwijzingsborden voor verenigingen en manifestaties, zonder toelating geplaatst op het openbaar domein van de gemeente. Er is een vaste beleidslijn om geen vergunning te geven voor publicitaire, aankondigings- of...

E.H. DEMARCKE - 25 JAAR GEWIJD EN 5 JAAR PRIESTERSCHAP JABBEKE
De 50-jarige E.H. Stefaan Demarcke, in 2009 nog pastoor in de federatie Oostkamp, kreeg in datzelfde jaar van het Brugse bisdom een nieuwe taak. Hij werd vanaf 1 september 2009 pastoor van de federatie Jabbeke. E.H. Demarcke was meer dan 16 jaar actief in Oostkamp, eerst als medewerker...

CERTIFIËRING JABBEKE CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) heeft verklaard dat de gemeente Jabbeke voldoet aan de door de stuurgroep GDI-Vlaanderen opgelegde criteria voor initiële validatie van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) binnen het eigen...

VIA DE BIBLIOTHEEK E-BOEKEN LENEN OP JE TABLET
Op woensdag 7 mei 2014 startten de vier bibliotheken van Jabbeke met de ‘E-boeken in de Bib’. Vanaf dan kunnen de leden in de vier bibliotheeklocaties terecht voor het lenen van e-boeken. Dit project is een samenwerking van de Vlaamse projectorganisatie Bibnet en 213 andere Vlaamse...

RECYCLE-APP GEEFT EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN
Wat zijn de openingsuren van het containerpark? Wordt PMD deze week ingezameld of volgende week? En waar kunt u terecht met gebruikte batterijen? Sinds 1 januari vindt u het antwoord gewoon op uw smartphone of tablet dankzij de app Recycle. OPHAALKALENDER Raadpleeg...

INZAMELING BESTRIJDINGSMIDDELEN - ZONDER IS GEZONDER
Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water...

PRIJSWIJZIGINGEN E-ID, KIDS-ID, KAARTEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN
Er wordt een prijsverhoging van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2014 zijn volgende bedragen van toepassing te...

WELKOM BIJ DE WEBSITE RECHTENVERKENNER.BE
De website www.rechtenverkenner.be bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau voor de inwoners van Jabbeke. Om de sociale voordelen van de gemeente op...

LEG EENS EEN SPEELSTRAAT VOOR JE DEUR
Spelen op straat, ravotten met de kinderen van de buren, de straat volkliederen met stoepkrijt, een partijtje voetbal vlak voor de deur, welk kind droomt daar niet van? De speelstraat maakt het mogelijk! Eén week lang worden verkeer en geparkeerde auto's uit de straat geband en...