Wonen > Afval en netheid > Sorteren / Voorkomen

Sorteren / voorkomen

ZET JE AFVAL OP DIEET


Hoe beter je sorteert, hoe beter er gerecycleerd kan worden. Door correct te sorteren wordt de impact van ons vervuilend afval op het milieu beperkt en worden de kosten van de afvalverwerking voor de maatschappij gereduceerd.

Ondanks de inspanningen van de meeste gezinnen, komt er nog altijd niet-recycleerbaar materiaal terecht in de selectief ingezamelde fracties. Want waar horen de lege yoghurtpotjes nu weer thuis? En moet je de reclamefolders nu uit hun plasic folie halen? Op al deze vragen en meer vind je hier een antwoord.

Restafval (huisvuil)


Onder restafval verstaan we huishoudelijk afval dat niet hergebruikt kan worden, dat niet-recycleerbaar is en waarmee je niet op het containerpark terechtkan. Dit afval stop je in de restafvalzak van de gemeente of de restafvalcontainer van IVBO die (twee)wekelijks aan huis opgehaald wordt.

Klik hier voor een overzicht van wat je in de huisvuilzak of restafvalcontainer mag stoppen en wat niet.

Grofvuil (groot huisvuil)


Grofvuil is de verzamelnaam voor grote stukken huishoudelijk afval zoals een zetel, een tapijt, een matras,… Via het e-loket van IVBO kan je een ophaling van grofvuil aanvragen.

Groenafval


Van een tuin kan je op honderd en één manieren genieten. Jammergenoeg vraagt een tuin ook wat werk en levert het heel wat groenafval op. Via het e-loket van IVBO kan je een ophaling van snoeihout aanvragen.

Verpakkingsglas (hol glas)


Glazen flessen en bokalen breng je naar een glasbol. Het is belangrijk dat je de juiste glassoort in de juiste opening gooit, zo wordt het optimaal gerecycleerd. Toch is niet elke glassoort welkom in de glasbol.

Papier en karton


Papier en karton wordt aan huis selectief ingezameld. Eventueel kan het ook naar het containerpark gebracht worden. Toch valt niet alle papier- en kartonafval onder deze noemer.

Pmd


PMD staat voor Plastieken flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Dit afval hoort thuis in de blauwe, transparante PMD-zak. Toch mogen niet alle verpakkingsmaterialen in de blauwe zak.

Klein gevaarlijk afval


Klein Gevaarlijk Afval is de verzamelnaam van een reeks producten die we vaak dagelijks gebruiken. Deze afvalstoffen kunnen, omwille van hun samenstelling of aard, mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu. Daarom is het belangrijk dat deze producten niet bij het restafval terechtkomen, maar op een specifieke manier ingezameld en verwerkt worden. Klik hier als je meer wil weten over KGA en wat je er kan/moet mee doen.

Gebruikte frituurvetten en -oliën


Breng gebruikte frituurvetten en -oliën naar het containerpark en giet deze niet bij het restafval of in de riool! Oliën en vetten worden immers selectief ingezameld met het oog op recyclage (o.a. biobrandstof). Lees meer op de website van Valorfrit over de inzameling en recyclage van frituurvet en -olie.

Batterijen


Oude batterijen kan je naar het containerpark of naar de talrijke Bebat-inzamelpunten (onder meer in supermarkten) brengen. Verneem meer op de website van Bebat over het inzamelen en recycleren van oude batterijen.

Piepschuim


Piepschuim is een ruim begrip en omvat vele verschillende soorten, maar slechts een deel van dit verpakkingsafval kan gerecycleerd worden.

Textiel


Oude kledij, gordijnen, handtassen, … die je zelf niet meer wenst te gebruiken zijn voor andere mensen vaak wel bruikbaar. Daarom wordt deze afvalsoort selectief ingezameld met het oog op recyclage.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten


Iedere dag maken we gebruik van elektrische en elektronische toestellen zoals computer, koffiezetapparaat, telefoon, televisie, … Vroeg of laat geven deze toestellen de geest en aangezien vele van deze apparaten onderdelen bevatten die schadelijk voor het milieu zijn, moeten ze op een milieuverantwoorde manier verwerkt worden. Ontdek hier waar je terecht kan met jouw afgedankte elektrische en elektronische toestellen.

Houtafval (afbraakhout)


Hout is een natuurlijke grondstof die na inzameling gerecycleerd kan worden.

Oude metalen


Ook oude metalen kunnen een tweede leven krijgen.

Inert bouwafval of steenpuin


De Belg heeft een baksteen in zijn maag. Jaarlijks komt er in Vlaanderen tot 10 miljoen ton bouwafval vrij! Ook hier is het belangrijk om het bouwafval te sorteren zodanig dat er zuivere stromen ontstaan die maximaal hergebruikt en gerecycleerd kunnen worden.