Leven > Veiligheid / Preventie > Noodnummers / wachtdiensten

NOODNUMMERS en wachtdiensten
NOODNUMMERS


Aids- en Soatelefoon
078/15 15 15
www.sensoa.be
Ambulance/Brandweer
100
www.noodnummer.be
Air Liquide Belgium
02/431 74 65
www.airliquide.com/nl-be/belgium
Anonieme Alcoholisten
03/239 14 15
www.aavlaanderen.be
Antigifcentrum
070/245 245
www.poisoncentre.be
Brandwondencentrum
02/268 62 00
www.noodnummer.be
Card Stop
070/344 344
www.bcc.be
Child Focus
116000
www.childfocus.org
Civiele Bescherming
03/653 24 22
www.civielebescherming.be
De Druglijn
078/15 10 20
www.druglijn.be
De Vlaamse Infolijn
1700
www.vlaanderen.be
Diabetes Infolijn
0800/96 333
www.diabetes-vdv.be
Dopinglijn
1700
www.dopinglijn.be
Duikongevallen
050/55 86 89
www.noodnummer.be
Eurocross
02/272 09 00
www.eurocross.be
Europees noodnummer
112
www.ibz.fgov.be
GAIA
02/245 29 50
www.gaia.be
Kankerfoon
0800/15 800
www.noodnummer.be
Kinder- en jongerentelefoon
102
www.awel.be
Liga voor Mensenrechten
09/223 07 38
www.mensenrechten.be
Meldpunt ouderenmishandeling
078/15 15 70
www.meldpuntouderenmishandeling.be
Politie
101
www.polfed-fedpol.be
Rode Kruis Vlaanderen
105
www.redcross.be
Tele-onthaal
106
www.tele-onthaal.be
Teleblok
0800/13 14 4
www.teleblok.be
VAB Reisbijstand
078/222 222
www.vab.be
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
0800/970 79
www.kindermishandeling.org
Vlaamse kankertelefoon
078/150 151
www.noodnummer.be
Meldpunt wegen
1700
www.meldpuntwegen.be
Wachtdiensten artsen & apothekers
02/479 18 18
www.noodnummer.be
Wachtdiensten dierenartsen
02/479 99 90
www.noodnummer.be
Weduwen/weduwnaars/wezen
052/37 05 56
www.noodnummer.be
Zeereddingsdienst
050/42 98 42
www.noodnummer.be
Zelfmoordpreventie
02/649 95 55
www.zelfmoordlijn.be


WACHTDIENSTEN


Wachtdiensten huisartsen Jabbeke
1733
www.noodnummer.be
Wachtdiensten apothekers
0903 99 000
www.apotheek.be
Wachtdienst IMEWO (gas)
078/35 35 34
www.imewo.be
Wachtdienst WVEM (elektriciteit & kabeldistributie)
078/35 34 33
www.wvem.be
Wachtdienst WVEM (straatverlichting)
0800/60 7 77
www.wvem.be
Wachtdienst IMWV (water Varsenare/Stalhille)
078/35 35 88
www.imvw.be
Wachtdienst De Watergroep
02/238 96 99
www.dewatergroep.be
Melding gasreuk
0800/65 0 65
www.noodnummer.be
VIP-nummer Infrax
078/35 30 20
www.infrax.be