Leven > Sociaal Huis (OCMW) > Sociale dienst > Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding
gezinsbegeleiding

Vanuit de diensten leefloon, budgetbeheer, … wordt er in de eerste plaats aandacht gegeven aan de financiële problematiek van de mensen. Uiteraard is een mens veel meer dan alleen maar zijn financiële situatie. Vaak zijn er ook andere problemen in het gezin aanwezig bv. Alcohol-, drugs verslaving, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, rouwverwerking, ernstige ziekte, mishandeling,…

Als blijkt dat deze problemen te zwaar doorwegen in het gezin kunnen wij hierrond een begeleiding opstarten. Via gesprekken op de dienst of via huisbezoeken proberen we de mensen te ondersteunen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen om wat meer rust en stabiliteit te brengen in de situatie.

We geven advies (bv. Tips rond opvoeding en gezond leven), bemiddelen en werken samen met andere diensten. Diensten waar we vaak mee samenwerken zijn : Kind en gezin, scholen, ziekenhuizen, CLB, Jongerenwelzijn, PET, CAW,…. Als de problematiek te zwaar wordt (bv. Psychiatrie, zware verslaving, vragen rond ernstige mishandeling,…) proberen we door te verwijzen naar een gespecialiseerde dienst.