SNELHEIDSBELEID SNELHEIDSBELEID 

De dienst gemeentewerken heeft twee soorten toestellen ter beschikking om verkeerstellingen uit te voeren. 4 toestellen die we de mini-radar noemen en 9 snelheidspreventietoestellen.

De mini-radartoestellen zijn kleine bakjes die kunnen geplaatst worden om juiste objectieve verkeerstellingen uit te voeren. De meting gebeurt in beide rijrichtingen met één toestel. Deze mini-radartoestellen worden meestal bij klachten over hoge snelheden of grote verkeerstromen geplaatst. De bekomen tellingen geven een objectief beeld weer van welk type voertuig die passeert op welk tijdstip en de snelheid die wordt gereden op de plaats van de telling. De opstelplaatsen van de verkeerstelling worden meestal bepaald op vraag van de verkeerscommissie en/of het bestuur.

De snelheidspreventietoestellen worden op strategische plaatsen gehangen zoals op de invalswegen, schoolomgevingen, zone 30, oversteekplaatsen. Deze toestellen tonen de gereden snelheid als een voertuig nadert. Als een hogere snelheid gereden wordt dan toegelaten zal de aangeduide snelheid knipperen, om de bestuurder te sensibiliseren dat hij te vlug rijdt op deze locatie. Hier gebeurt een telling van de voertuigen maar dit slechts in één rijrichting.