Mobiliteit > Parkeerbeleid > Wonen

Parkeerbeleid
parkeerbeleid>

Een parkeerbeleid is een stelsel van regels die de toewijzing van parkeerplaatsen aan gebruikers moet regelen. Parkeerruimte is een schaars goed en die schaarste moet zo goed mogelijk worden verdeeld. Parkeerbeleid wordt zowel door overheden als bedrijven geformuleerd. Overheden stellen vaak met behulp van een algemeen verbindend voorschrift de kaders op (hoeveelheid parkeerplaatsen per m2 kantoorruimte, aantal parkeerplaatsen per woning in een nieuwbouwwijk).

Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.