Leven > Sociaal Huis (OCMW) > Diensten thuiszorg > Uitleendienst personenalarmtoestel

Uitleendienst personenalarmtoestel
Personen die wegens een bestendig slechte fysische of mentale toestand niet in staat zijn, ingeval zich een noodsituatie voordoet, op voldoende snelle wijze zich op eigen krachten buitenshuis te begeven kunnen van deze dienst genieten.

Het OCMW kan een personenalarmtoestel uitlenen als het ziekenfonds, waar de aanvrager bij aangesloten is, geen toestel meer ter beschikking heeft.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

  • De cliënt moet in elk geval beschikken over een telefoontoestel of een toestel aanvragen.
  • In een particuliere woning wonen ofwel met personen die omwille van de beroepsactiviteiten en andere veelvuldig afwezig zijn, zodat de aanvrager doorgaans een vrij lange periode van de dag alleen is.
  • Er moet voldoende mantelzorg aanwezig zijn om bereikbaar te zijn bij een eventuele oproep.
  • De cliënt moet eerst de mogelijkheid tot het lenen van een personenalarmtoestel via zijn ziekenfonds uitputten vooraleer hij/zij in aanmerking komt voor een personenalarmtoestel.

WAT IS DE HUURPRIJS?Maandelijks ontvangt de cliënt een factuur ten bedrage van 18,59 euro. Jaarlijks op 1 januari wordt de huurprijs geïndexeerd overeenkomstig de toepasselijke gezondheidsindex.

PROVINCIALE TEGEMOETKOMING AAN CLIËNTENOm in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming dient de cliënt aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • recht hebben op een sociaal telefoontarief
  • een vaste telefoonlijn hebben
  • in West-Vlaanderen wonen
U kunt hier het algemeen reglement van de dienst raadplegen.