Bestuur > Bestuur > Schepencollege

Het College van Burgemeester en Schepenen


De huidige gemeenteraad werd in de gemeenteraadsverkiezingen verkozen voor een termijn van zes jaar. De gemeenteraad van Jabbeke bestaat uit 23 leden, met name de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, 5 schepenen en 16 raadsleden.

SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN SCHEPENEN


Burgemeester
Daniël Vanhessche (CD&V)
Snellegemstraat 9
8490 Zerkegem
050/81 34 43
0473/91 82 01
Daniel.Vanhessche@jabbeke.be

Bevoegdheden: algemeen beleid, openbare orde, personeel, landbouw, wegbermbeheer, private toegangswegen, waterlopen (polders en waterlopen)
Schepen
Frank Casteleyn (CD&V)
/
/
/
/
0479/21 88 94
Frank.Casteleyn@jabbeke.be

Bevoegdheden: burgerljke stand, feestelijkheden, ruimtelijke ordening, communicatie, bibliotheek, erfgoed
Schepen
Geert Depree (CD&V)
/
/
/
/
0479/37 73 05
Geert.Depree@jabbeke.be

Bevoegdheden: sport- en sportinfrastructuur, verkeer, mobiliteit, scholen, gezinnen, buitenschoolse kinderopvang, personen met een beperking
Schepen
Claudia Coudeville (CD&V)
/
/
/
/
0472/80 10 05
Claudia.Coudeville@jabbeke.be

Bevoegdheden: financiën, leefmilieu, landinrichting, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, wijken, meldingskaarten, cultuur, kerkfabrieken
Schepen
Jan Pollet (CD&V)
/
/
/
/
0473/61 08 96
Jan.Pollet@jabbeke.be

Bevoegdheden: openbare werken, middenstand en handel, tewerkstelling en economie, senioren, distributienetten, gebouwen
Schepen
Paul Storme (CD&V)
/
/
/
/
/
Paul.Storme@jabbeke.be

Bevoegdheden:voorzitter BSCD, sociale zaken, wonen en woonbeleid, emancipatiebeleid, dierenwelzijn