Bestuur > Bestuur > Schepencollege

Het College van Burgemeester en Schepenen







Het bestuurscollege is samengesteld uit zeven personen, met name de burgemeester, vijf schepenen en de OCMW-voorzitter. Het schepencollege heeft een mandaat voor een termijn van 6 jaar. Het college komt éénmaal, of indien noodzakelijk meerdere malen per week bijeen, en is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bereidt de zaken voor die door de gemeenteraad worden behandeld, zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de raad, beslist de aankopen van goederen en materialen voor de werking van de diensten, zorgt voor de uitvoering van de werken, verleent bouwvergunningen, enz. Hoewel schepenen geen "eigen bevoegdheden" hebben, toch is in het schepencollege een taakverdeling overeengekomen.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN


Burgemeester Daniël Vanhessche

Snellegemstraat 9
8490 Zerkegem
050/81 34 43
050/81 34 43
0473/91 82 01
daniel.vanhessche@pandora.be

Bevoegd voor: algemeen beleid, openbare orde (politie), landbouw-wegbermbeheer, private toegangswegen, waterlopen (polders en waterlopen) en personeel.


Schepen Frank Casteleyn

Isenbaertstraat 105B
8490 Snellegem
/
/
0479/21 88 94
casteleyn.frank@telenet.be

Bevoegd voor: burgerlijke stand, feestelijkheden, ruimtelijke ordening en communicatie.


Schepen Geert Depree

Koornblomme 4
8490 Jabbeke
050/81 29 60
/
0479/37.73.05
geert.depree@telenet.be

Bevoegd voor: sport- en sportinfrastructuur, verkeer, mobiliteit, scholen, gezinnen, buitenschoolse kinderopvang en gehandicapten(beleid).


Schepen Jan Pollet

Gistelsteenweg 190
8490 Snellegem
/
/
0473/61 08 96
pollet.jan@telenet.be

Bevoegd voor:openbare werken, middenstand en handel, tewerkstelling en economie, senioren en distributienetten.


Schepen Heidi Vanhaverbeke

Cathilleweg 159
8490 Stalhille
050/81 34 29
050/81 41 75
0476/40 49 86
heidi.vanhaverbeke@pandora.be

Bevoegd voor: cultuur, bibliotheken, gebouwen, wonen en woonbeleid en emancipatiebeleid.


Schepen Claudia Coudeville

Legeweg 10
8490 Jabbeke
/
/
0472/80 10 05
claudia.coudeville@telenet.be

Bevoegd voor: financiën, leefmilieu, landinrichting, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, wijken en meldingskaarten.


OCMW-voorzitter Paul Storme


Koornblomme 56
8490 Jabbeke
050/81 27 06
/
/
paul.storme@jabbeke.be

Bevoegd voor: sociale zaken.