Wonen > Openbaar vervoer > Belbus

DE BELBUS
de belbus

Ook in dunbevolkte gebieden kunt u de bus nemen. Om daar kostenefficiënt openbaar vervoer aan te bieden, wordt gewerkt met belbussen. Een belbus rijdt alleen op aanvraag. De belbus heeft geen vaste route of dienstregeling, maar het is ook geen taxi: de belbus stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de belbuscentrale. Momenteel zijn er in Vlaanderen meer dan 120 belbusgebieden.

Vanaf 1 mei voerde De Lijn een extra rit voor de belbus Stalhille in. Het voorziene vertrekuur te Brugge AZ Sint-Jan is voorzien om 17 uur, met aankomst te Stalhille Kerk om 17.30 uur. Deze bijkomende rit rijdt op zaterdagen, zon- en feestdagen.

Personen die wensen gebruik te maken van de belbus moeten steeds bellen naar de belbuscentrale op het nummer 059/56 52 56 en dit minstens twee uren (bij voorkeur een dag) op voorhand.