SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN TER COMPENSATIE VAN INDIRECTE EMISSIEKOSTEN
Inhoud


Ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren kunnen door het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) als indirect gevolg een hogere elektriciteitsfactuur hebben. De Vlaamse overheid wil dat concurrentieel nadeel wegwerken door een beperkt aantal sectoren te compenseren voor die CO2-kosten.

Voorwaarden


In alle landen van de Europese Unie betalen bedrijven die veel energie verbruiken, via hun elektriciteitsrekening mee voor de zogeheten ‘emissierechten’ waarmee energieproducenten het recht kopen om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat de energieproducenten de kosten voor de aankoop van emissierechten doorrekenen, betalen de afnemers meer voor hun elektriciteit en ondervinden zij een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven in regio’s met een minder ambitieus klimaatbeleid.Zestien bedrijfstakken komen in aanmerking voor de maatregel. Dat zijn onder andere producenten uit de metaal-, de papier- en de chemische sector.Concreet moet het bedrijf dat een aanvraag indient, een activiteit uitoefenen die behoort tot 1 van 16 specifieke NACE-codes die u op de website van VLAIO vindt. Daar leest u ook aan welke voorwaarden het bedrijf verder moet voldoen en welke uitgaven precies in aanmerking komen.

Procedure


De deadline is steeds eind maart van het jaar volgend op het emissiejaar (bijvoorbeeld voor emissiejaar 2023 moet de aanvraag uiterlijk eind maart 2024 ingediend zijn).Op de website van VLAIO vindt u het aanvraagformulier en informatie over het precieze verloop van de aanvraagprocedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Subsidie
De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend in de vorm van een subsidie met een aflopende steunintensiteit.Meer informatie over de berekeningswijze en de hoogte van de subsidie vindt u op de website van VLAIO.

Links


Compensatie indirecte emissiekosten (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest