GETUIGSCHRIFT VAN VAKBEKWAAMHEID BIJ COMMERCIEEL VERVOER VAN DIEREN
Inhoud


Om het welzijn van dieren tijdens het transport te waarborgen, bepaalt een Europese verordening dat u als vervoerder van landbouwhuisdieren voor commercieel gebruik in het bezit moet zijn van een 'getuigschrift van vakbekwaamheid'.Landbouwhuisdieren zijn: runderen, paardachtigen, schapen, geiten, varkens of pluimvee (inclusief loopvogels).

Voorwaarden


U moet een getuigschrift van vakbekwaamheid hebben
  • als u chauffeur bent van commercieel transport van landbouwhuisdieren (paardachtigen, runderen, schapen, geiten, varkens, pluimvee)
  • of als u als verzorger zulke transporten begeleidt.

Procedure


U kunt een getuigschrift van vakbekwaamheid behalen na het met goed gevolg afleggen van een examen. Op het getuigschrift staat voor welke diersoorten het getuigschrift geldt.Op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) vindt u meer informatie over het examen, de eerstvolgende examendata en de leerstof.Verschillende instituten bieden voorbereidende opleidingen aan voor dit examen. Het volgen van een dergelijke opleiding is echter niet verplicht.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Om deel te nemen aan het examen van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) betaalt u 100 euro (btw inbegrepen). Gaat het om een herexamen, of legt u opnieuw examen af voor een bijkomende diersoort, dan bedraagt het examengeld 50 euro (btw inbegrepen).

Regelgeving


Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, artikel 6 en 17.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dierenwelzijn

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest