KEURING VERVOERMIDDEL BIJ COMMERCIEEL VERVOER VAN DIEREN
Inhoud


Voor lange transporten bij het commercieel vervoer van dieren, moet het vervoermiddel gekeurd zijn. De goedkeuring is 5 jaar geldig.Met lange transporten wordt bedoeld:
  • bij binnenlands vervoer: langer dan 12 uur
  • bij grensoverschrijdend vervoer: langer dan 8 uur.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De keuring van het vervoermiddel is gratis

Regelgeving


Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (pdf), artikel 7 en 18.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dierenwelzijn

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest