PREMIE VOOR BUITENSPORIGE DIRECTE KOST BIJ VERPLICHT ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Inhoud


Wie de bodem verstoort, betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek. Om de kosten te helpen dragen, kunt u in welbepaalde gevallen een premie aanvragen voor buitensporige directe kosten die voortvloeien uit verplichte archeologische opgravingen, ook wel de premie voor buitensporige opgravingskosten genoemd.

Voorwaarden


De premie is bestemd voor occasionele bouwheren die de kosten voor het verplicht archeologisch onderzoek dat zij moeten uitvoeren, niet zomaar kunnen spreiden. De volgende bouwprojecten komen NIET in aanmerking:
  • projecten van bouwheren die beroepsmatig vastgoed ontwikkelen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om te verkopen
  • verkavelingen
  • projecten van regelmatige bouwheren.
Alle informatie en voorwaarden van de archeologiepremie leest u op de website van onroerend erfgoed.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest