ADVIES VAN DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC) OVER AFSLUITING OF HERAANSLUITING VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS OF WATER
Inhoud


De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.
---
Corona-maatregel in verband met afsluiting: zie Corona-maatregelen voor water- en energiefactuur.

Voorwaarden


De netbeheerder moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas
 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.
De waterleverancier moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten:
 • als de verbruiker:
  • binnen de 6 maanden nadat een debietbegrenzer is geplaatst nog geen afbetalingsplan heeft opgestart voor de openstaande schulden
  • zijn afbetalingsplan niet nakomt
  • niet betaalt voor het waterverbruik na de plaatsing van de begrenzing
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.
Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Procedure


 1. Brief naar de LAC
  De netbeheerder of waterleverancier stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker te mogen afsluiten.
  Ook de verbruiker kan naar de LAC een brief sturen met een verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een heraansluiting toch heeft geweigerd. De LAC neemt dan contact op met de netbeheerder of waterleverancier.
 2. Sociaal onderzoek
  Het OCMW neemt contact op met de verbruiker. Als het probleem nog opgelost raakt vóór de LAC-vergadering, dan moet de verbruiker niet naar de vergadering komen.
 3. Uitnodiging
  De LAC stuurt de verbruiker een brief met een uitnodiging om naar de LAC-vergadering te komen. De verbruiker mag zich op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker of andere vertrouwenspersoon).
 4. LAC-vergadering
  Op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing. Alle leden moeten het eens zijn over de beslissing. Zolang er geen unanieme beslissing is, mag de netbeheerder of waterleverancier niet afsluiten. Vaak geldt de beslissing alleen onder bepaalde voorwaarden. Er zijn vier beslissingen mogelijk.
  - De netbeheerder of waterleverancier mag de verbruiker niet afsluiten.
  - De netbeheerder of waterleverancier mag de verbruiker afsluiten.
  De netbeheerder mag de elektriciteit of het aardgas echter niet afsluiten in de winterperiode, die normaal loopt van 1 december tot 1 maart. Voor 2019 werd de winterperiode door de minister van Energie verlengd tot en met 31 maart 2019.
  - De netbeheerder of waterleverancier moet de verbruiker heraansluiten.
  - De netbeheerder of waterleverancier moet de verbruiker niet heraansluiten.
 5. Brief met beslissing
  De verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft.


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Regelgeving


Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft
Gratis energiescan
Huur-en-isolatiepremie