SUBSIDIE VOOR BEWOONDE ZWALUWNESTEN
Inhoud


Broedt er een boerenzwaluw in uw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden


De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar u uw aanvraag voor subsidie indient.U leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:
  • u houdt deze kolonie(s) in stand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • u beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • u gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • u behoudt de nesten ook na de broedperiode.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden