HUURGARANTIEFONDS VOOR VERHUURDERS
Inhoud


Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen. U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen. Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Voorwaarden


U kunt zich als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds als u aan volgende voorwaarden voldoet:
  • U moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken. Dat huurcontract moet u als verhuurder verplicht laten registreren bij een plaatselijk kantoor Rechtszekerheid van de federale overheidsdienst Financiën.
  • Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: u moet zich aansluiten binnen de 2 maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
  • De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Procedure


U kunt zich als verhuurder online aansluiten bij het huurgarantiefonds of u print het formulier af en stuurt het op met de post.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 82 euro per huurcontract.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest