KAMPVERVOER VOOR JEUGDVERENIGINGEN
Inhoud


Jeugdverenigingen of jeugdwerkinitiatieven die op kamp gaan, kunnen een beroep doen op de gemeente om het kampmateriaal van en naar de kampplaats te voeren. Een vrachtwagen met chauffeur brengt het materiaal naar een kampplaats.

Voorwaarden


  • De jeugdvereniging of het jeugdwerkinitiatief is erkend door de gemeente.
  • De kampplaats ligt in België.

Procedure


Kampvervoer kunt u aanvragen bij de jeugddienst.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het kampvervoer is gratis voor erkende jeugdverenigingen en jeugdwerkinitiatieven.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden