WOONKREDIET VAN HET VLAAMS WONINGFONDS
Inhoud


Wilt u een woning kopen en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:
 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning
 • het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).
Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden


Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:
 • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden
 • uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden
 • u moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit
 • u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.
Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure


Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds of online via de website van het Vlaams Woningfonds.Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:
 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden).
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de beleende woning en/of renovatiewerken.De rentevoet bedraagt normaal gezien 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning. In het kader van het economisch relanceplan besliste de Vlaamse Regering op 3 juni 2020 tot een verlaging van de minimumrentevoeten voor bijzondere sociale leningen. Voortaan kunt u lenen vanaf 1,6% (de rentevoet varieert in functie van de kredietduur).Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.

Betalingsproblemen door de coronacrisis

Hebt u het door de coronacrisis financieel moeilijk? U contacteert best zo snel mogelijk bz@vlaamswoningfonds.be, als u het Woonkrediet niet meer kunt betalen. Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. Het Vlaams Woningfonds zal met u nagaan of u in aanmerking komt voor een uitstel van betaling.

Links


Vlaams Woningfonds

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kredieten Antwerpen
Dienst Kredieten Oost-Vlaanderen
Dienst Kredieten Limburg
Dienst Kredieten Vlaams-Brabant
Dienst Kredieten West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij
Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW