WOONKREDIET VAN HET VLAAMS WONINGFONDS
Inhoud


Wilt u een woning kopen en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:
 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning
 • het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).
Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden


Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:
 • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden
 • uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden
 • u moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit
 • u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.
Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure


Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds of online via de website van het Vlaams Woningfonds.Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:
 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden).
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de beleende woning en/of renovatiewerken.De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.

Links


Vlaams Woningfonds

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kredieten Antwerpen
Dienst Kredieten Oost-Vlaanderen
Dienst Kredieten Limburg
Dienst Kredieten Vlaams-Brabant
Dienst Kredieten West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij
Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW