ONDERHOUDSPREMIE VAREND ERFGOED
Inhoud


Alle eigenaars en beheerders van beschermde vaartuigen kunnen aanspraak maken op een premie voor het onderhoud van het vaartuig. Zo wil de Vlaamse overheid hen ondersteunen om de erfgoedwaarde van het beschermd vaartuig te behouden. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.

Voorwaarden


Bepaalde werken, diensten en leveringen voor het regulier en duurzaam onderhoud van beschermd varend erfgoed, komen in aanmerking voor een onderhoudspremie. Het gaat onder andere over het uit het water halen van vaartuigen, het instaan voor een winterberging, werken aan de romp, de motoren, de technische installaties, de inrichting, ….Op de website van Onroerend Erfgoed vindt u alle voorwaarden van de onderhoudspremie voor varend erfgoed.

Procedure


De procedure start met het indienen van het aanvraagformulier. De aanvraag kan gelijktijdig worden ingediend met de melding van handelingen aan het voorlopig of definitief beschermd vaartuig.Agentschap Onroerend Erfgoed onderzoekt uw aanvraag inhoudelijk en neemt binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengt Onroerend Erfgoed u op de hoogte van de toekenning.U mag pas met de werken starten nadat de premie is toegekend.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en BVR 27 november 2015

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Regio Noord
Regio Oost
Regio West

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Beheerspremie varend erfgoed